ҧ "kor-aang" (excuses) - Peacemaker (Boy Peacemaker)

ʹ ѹ ѹ ˹
dtà-lòt way-laa têe rao kóp gan man nèuay mai ter
All the while that we're together, is it tiring to you?
ͧ ѹ Ѻ ء
mâi-wâa rêuang à-rai chan chái aa-rom gàp ter tóok-tee
Irrespective of whatever the matter, I threw temper at you everytime.
͡ ˹ Ѻ ͧ ء
ter jà òk-bpai nai jà kui gàp krai dtông woi waai tóok-tee
You were to go out wherever, to speak with whoever, I must make a hue and cry everytime.
ͧ ç ͧ ҧ ء ˹
dtông wâa raeng raeng dtông âang tóok-tee pêua mâi hâi ter bpai nai
I must reproach you strongly, must make excuses everytime, so as not to let you go anywhere.

* ˵ؼ ҧ ѹ
* hèt-pon têe tam yàang-nán chan mâi-róo wâa prór à-rai
* The reason for doing so, I don't know it was because of what.
ѹ š ѹ
dtàe têe róo chan rêrm bplàek bpai dtâng-dtàe wan têe mee ter
But that I knew was I began to behave strangely since the day I had you.

** ԧ ( ) ѹ ҡ ҧ Թҷ
** kwaam-jing keu ( gôr ) chan mâi yàak jà hàang ter kâe wi-naa-tee têe mâi jer
** The truth is (also) that I don't want to be seperated from you, not even for just a second that I don't see you.
ѹ š ѹ ״Դ ʴ
mâi-mee ter yòo glâi gan lôhk gôr plan mêut-mít mâi sòt sai
Without you near to me, the world would instantly be dark and not bright.
ѹ ٴ ѹ
gèe rói pan kam têe pôot bpai têe chan-nán tam-hâi sia-jai
However hundreds and thousands words that were spoken, that I had made you sad;
ա ҧ ҡ Թ ѹѡ
mee èek kam yòo kâang-nai yàak hâi ter dâi-yin wâa chan rák ter
There's one more word inside that I want to let you hear, that is I love you.

ء ¹ӵ
tóok-sing têe tam-hâi ter sia-jai láe sia nám-dtaa
Everything that had made you sad and had to shed tears;
Ӿٴ ç ѹ ҧ Ѻ
kam pôot raeng raeng tee chan chái gôr keu kor-âang gàp ter
The strong words that I used were just excuses with you.
͡ ˹ ٴ Ѻ ҡ
mâi hâi òk-bpai nai mâi hâi pôot gàp krai prór mâi yàak hâi krai dâai jer
Don't let you go out anywhere, don't let you speak to others, it's because I don't want to let others to have you.
ͧ ѹ ѹ ҡ ҧ
dtông kor-tôht ter prór chan man kon bpàak-kaeng yàang-née
Must apologise to you because I had been the stubborn person like this.

( *,**)
( sám *,**)
( Repeat *,**)

( *,**,**)
( sám *,**,**)
( Repeat *, **,**)