ความทรงจำ - เสาว ลักษณ์ ลีละ บุตร
kwaam song-jam - sao-wa-lák lee-lá bòotra

บางคราวยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงนี้
baang-kraao yang meuan waa ter yoo dtrong-nee
Sometimes, it's still like you're here.
เรื่องราวที่ดีก็ยังฝังใจ
reuang-raan tee-dee gor yang fang-jai
The good times are still embedded in my heart.
บางความทรงจำเก่าเก่า
baang kwaam-song-jam gao-gao
Some old, old memories,
ก็ยังงดงามไม่คลาย
gor yang ngot-ngaam mai klaai
Are still beautiful, unfaded,
กระจ่างอยู่ข้างใน
gr-jaang yoo kaang-nai
And vivid within my heart,
เมื่อไรที่คิดขึ้นมา
meua-rai tee kit keun-maa
Whenever the thoughts of it arises.

บางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหน
baang-tee yang kit-waa ter yoo tee-nai
Sometimes, I still think of where you are.
แล้วเคยหรือไม่ที่คิดเหมือนกัน
laew koie reu-mai tee kit meuan-gan
Then, did you ever thought of me likewise?
คิดถึงเรื่องราวเก่าๆ แล้วยังทบทวนถึงมัน
kit-teung rêuang-raao gào gào láew yang tóp-tuan teung man
Missing the old, old times, and still reminiscent about it,
สิ่งดีๆ กับคืนและวันของฉันและเธอ
sing dee dee gàp keun làe wan kong chan láe ter
The good things, and the nights and days, of me and you.

และยังคงยิ้ม ยิ้ม ทั้งน้ำตา
làe yang kong yim yim táng náam-dtaa
And I would still probably smile, smile with all the tears.
ที่ผ่านไปแล้วไม่หวนคืนมาก็ไม่เสียดาย
têe pàan bpai láew mâi huan keun maa gôr mâi sia-daai
That had passed, won't come back, yet I don't regret.
แค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มี บางครั้งก็ยังชื่นใจ
kâe-piang kit-teung wâa koie dâai mee baang-kráng gôr yang chêun-jai
Just thinking of what we ever had, sometimes it's also still joyful.
แม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำ
máe jà mee gèp wái kâe kwaam-song-jam
Even though what I had to keep is just memories.
อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆ
yàak gèp ao-wái kâe-piang sing dee dee
Want to keep just the good things,
ถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ
teung wan-née mee dtàe kwaam ngao-jai
Though today all that I have is but loneliness.

ถึงแม้ว่าเราจะห่าง แยกคนละทางที่ไป
teung-máe wâa rao jà hàang yâek kon lá taang têe bpai
Although we'll be seperated, each going his own way;
ก็เป็นเพียงแค่ความสุขใจ เมื่อคิดถึงเธอ
gôr bpen piang kâe kwaam sòok-jai mêua kit-teung ter
Yet it's just happiness whenever I think of you.

และยังคงยิ้ม ยิ้ม ทั้งน้ำตา
làe yang kong yim yim táng náam-dtaa
And I would still probably smile, smile with all the tears.
ที่ผ่านไปแล้วไม่หวนคืนมาก็ไม่เสียดาย
têe pàan bpai láew mâi huan keun maa gôr mâi sia-daai
That had passed, won't come back, yet I don't regret.
แค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มี บางครั้งก็ยังชื่นใจ
kâe-piang kit-teung wâa koie dâai mee baang-kráng gôr yang chêun-jai
Just thinking of what we ever had, sometimes it's also still joyful.
แม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำ
máe jà mee gèp wái kâe kwaam-song-jam
Even though what I had to keep is just memories.
อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆ
yàak gèp ao-wái kâe-piang sing dee dee
Want to keep just the good things,
ถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ
teung wan-née mee dtàe kwaam ngao-jai
Though today all that I have is but loneliness.
มีเพียงบางครั้งที่อาจจะยังสงสัย
mee piang baang-kráng têe àat-jà yang song-sai
I just have at times that probably still doubt,
ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหมที่คิดเหมือนกัน
wâa ter eng jà koie bâang-mai têe kit meuan-gan
Whether you'll ever at times think of me too.
ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหมที่คิดเหมือนกัน
wâa ter eng jà koie bâang-mai têe kit meuan-gan
Whether you'll ever at times think of me too.