คนกลาง
"kon glaang" (Middleman)

This song is called "kon glaang" by Potato.

ได้รู้ข่าวเขาทำเธอให้เสียใจ
daai roo kaao kao tam ter hai sia jai
Got the news that he made you upset.
ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ที่ตัวฉันได้ยิน แต่เกินจะฟังแล้ว
mai roo krang tee tao-rai tee dtua chan dai-yin dtae gern ja fang laew
Don't know for how many times that I'd heard that, but it's too much for me to listen to.
ต้องขอไปเป็นคนกลางระหว่างตัวเขาและเธอ
dtong kor bpai bpen kon glaang ra-waang dtua kao lae ter
I must ask to be the middleman between you and him.
แม้ดูไม่ควร
mae doo mai kuan
Even though it seems that I shouldn't be.

* แต่... คนดีๆอย่างเธอ ต้องเจอกับรักลวงๆอย่างนั้น
dtae ... kon dee-dee yaang ter dtong jer gap rak luang-luang yaang nan
But ... a good person like you having to meet with deceitful love like that,
ดูมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ควรเหมือนกัน
doo man bpen a-rai tee man gor mai kuan meuan gan
Seeing what that is, it's also likewise shouldn't be.
จบเรื่องนี้ จะโกรธ จะเกลียดฉัน มันก็แล้วแต่เธอ
jop reuang nee ja groht ja gliat chan man gor laew dtae ter
End this affair. Would you be angry, would you hate me, it's all up to you.
แค่จะเตือนให้เขารู้ตัวสักครั้ง
kae ja dteuan hai kao roo dtua sak krang
I just want to warn him to be aware for once;
หากว่าเขายังทำเธอเจ็บช้ำ
haak waa kao yang tam ter jep cham
That if he still makes you hurt and sad,
จะต้องเจออะไร จากคนเฝ้าดูไกลๆอย่างฉัน
ja dtong jer a-rai jaak kon fao doo glai-glai yaang chan
He'll have to meet with whatever from one that watch from afar like me.


ไม่หวังเลยเรื่องให้เธอต้องรักกัน
mai wang loie reuang hai ter dtong rak gan
I don't hope then about letting you having to love me.
ก็รู้ฉันไม่ได้ดีกว่าตัวเขาเท่าไหร่ ห่วงเธอก็แค่นั้น
gor roo chan mai daai dee gwaa dtua kao tao-rai huang ter gor kae nan
I also knew that I can't be better than him; it's just that I'm concerned about you.
หมดเรื่องที่คิดจะทำ เธอไม่ต้องไล่ฉันไป
mot reuang tee kit ja tam ter mai dtong lai chan bpai
I'd finished what I wanted to do. You don't have to chase me away.
เดี๋ยวจะไปเอง
dieow ja bpai eng
In a while I'll go off myself.


ก็..คนดีๆอย่างเธอต้องเจอกับรักลวงๆอย่างนั้น
gor ... kon dee-dee yaang ter dtong jer gap rak luang-luang yaang nan
Also ... a good person like you having to meet with deceitful love like that,
ดูมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ควรเหมือนกัน
doo man bpen a-rai tee man gor mai kuan meuan gan
Seeing what that is, it's also likewise shouldn't be.
จบเรื่องนี้ จะโกรธ จะเกลียดฉัน มันก็แล้วแต่เธอ
jop reuang nee ja groht ja gliat chan man gor laew dtae ter
End this affair. Would you be angry, would you hate me, it's all up to you.
แค่จะเตือนให้เขารู้ตัวสักครั้ง
kae ja dteuan hai kao roo dtua sak krang
I just want to warn him to be aware for once;
หากว่าเขายังทำเธอเจ็บช้ำ
haak waa kao yang tam ter jep cham
That if he still makes you hurt and sad,
จะต้องเจออะไร จากคนเฝ้าดูไกลๆอย่างฉัน
ja dtong jer a-rai jaak kon fao doo glai-glai yaang chan
He'll have to meet with whatever from one that watch from afar like me.

(ซ้ำ *)
(sam * )
(repeat * )

จะต้องเจออะไร จากคนเฝ้าดูไกลไกลอย่างฉัน
ja dtong jer a-rai jaak kon fao doo glai-glai yaang chan
He'll have to meet with whatever from one that watch from afar like me.