ช่วยรับที chuay rap-tee

http://www.ethaimusic.com/lyrics5/917.html

ก็เพราะเธอไม่ฟังสักครั้ง เพราะเธอไม่ฟังที่ฉันจะพูดจา
gor pror ter mai fang sak krang pror ter mai fang tee chan ja poot-jaa
It's also because you won't listen for once, because you won't listen to what I'm going to say.

ก็มีเหตุผลปนกับคำว่ารัก ไม่งั้นเราจะเหนื่อยยิ่งนักไม่นานก็ล้า
gor mee het-pon bpon gap kam waa rak mai ngan rao ja neuay ying nak mai naan gor laa
For there're reasons mixed with the word love, otherwise I'll be very tired, and not for long would be exhausted.

* แต่กดไปหา เมื่อไหร่เธอไม่รับเลย
* dtae got bpai haa meua-rai ter mai rap loie
But whenever I pressed the phone to look for you, you won't receive the call at all.

ยิ่งเธอเฉย ฉันเองก็ยิ่งล้า
ying ter choie chan eng gor ying laa
The more you're indifferent, the more I would be exhausted.

ฝากข้อความไว้ ไม่มีคำตอบเรื่อยมา
faak kor kwaam wai mai mee kam dtop reuay maa
Sent messages, there's no reply always.

ได้แต่เพียงโทร โทรอีกทีเรื่อยไป
daai dtae piang toh toh eek tee reuay bpai
I can only but call, to call again continuously.

** หากตรงนั้นมีใครใจดี ได้ยินเสียงนี้ดัง
** haak dtrong nan mee krai jai dee dai-yin siang nee dang
If over there, there's anyone kind that can hear this loud noise,

บอกเจ้าของเครื่องนี้ให้รับมันสักครั้งได้ไหม
bok jaao kong kreuang nee hai rap man sak krang daai mai
Can you tell the owner of this phone to receive the call for once;

หรือจะปล่อยให้ดัง อยู่อีกนานเท่าไร
reu ja bploi hai dang yoo eek naan tao-rai
Or to leave it to be noisy for how much longer?

ช่วยทำให้เธอใจอ่อนและเข้าใจ ช่วยรับที
chuay tam hai ter jai on lae kao jai chuay rap tee
Please help to make you give in and understand; please receive the call.

อย่างน้อยถ้าหากเธอไม่รัก
yaang noi taa haak ter mai rak
At least if you don't love me,

หรือเธอเปลี่ยนใจไปแล้วก็พูดหน่อย
reu ter bplian jai bpai laew gor poot noi
Or you'd changed your heart, then say so at least.

ก็จะได้รู้ว่าต้องจบกันแล้ว หรือว่าต้องอยู่ตรงนี้ต้องมาเฝ้าคอย
gor ja daai roo waa dtong jop gan laew reu waa dtong yoo dtrong nee dtong maa fao koi
And I would be able to know whether to stop then, or to stay here to wait on expectantly.

( ซ้ำ *)
( sam *)

หากตรงนั้นมีใครใจดี ได้ยินเสียงนี้ดัง
haak dtrong nan mee krai jai dee dai-yin siang nee dang
If over there, there's anyone kind that can hear this loud noise,

บอกเจ้าของเครื่องนี้ให้รับมันสักครั้งได้ไหม
bok jaao kong kreuang nee hai rap man sak krang daai mai
Can you tell the owner of this phone to receive the call for once;

หรือจะปล่อยให้ดัง อยู่อีกนานเท่าไร
reu ja bploi hai dang yoo eek naan tao-rai
Or to leave it to be noisy for how much longer?

ช่วยทำให้เธอใจอ่อนและเข้าใจ
chuay tam hai ter jai on lae kao jai
Please help to make you give in and understand;

( ซ้ำ **)
( sam **)