Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Join Date
  Feb 2003
  Location
  singapore
  Posts
  552
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  "kwaam nai jai" by Tom Rainbow

  In response to Jut08's request for Tom Rainbow's "kwaam nai jai", here it is:

  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=9yygR8tJKH8"]YouTube - Tom Rainbow[/ame]

  For those who are unfamiliar with Tom Rainbow, he's a popular singer in 80's and 90's. For some reasons he left the entertainment scene for many years only to return to release a Lao album in August 2007.

  ความในใจ kwaam nai jai
  by
  ต้อม เรนโบว์ Tom Rainbow

  หากมีใคร คนนั้น เขาทำใจเธอให้เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปจากใจ เพราะใจเธอทำให้เศร้า
  hàak mee krai kon nán kăo tam jai ter hâi bplìan bplìan-bplaeng bpai jàak jai prór jai ter tam hâi sâo
  If there's someone, who made your heart change; you changed your heart, because it made you sad.

  บอกความจริง ฝากไป ของใจ ใครคนหนึ่ง คอย คะนึงรำพึงแต่เธอ
  bòk kwaam-jing fàak bpai kŏng jai krai kon nèung koi ká-eung ram-peung dtàe ter
  To tell the truth, given to you was that of someone's heart; one who had kept thinking and groaning but for you.

  หากไปดี มีรัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลายคลอน จากลา น้ำตาเธอคงล้นเอ่อ
  hàak bpai dee mee rák rák jong mân-kong nâe-non hàak klaai klon jàak laa náam-dtaa ter kong lón èr
  If you'd went away well and had love, the love should be steady and sure; if it's loose, shaky, and had to seperate, then your tears would probably flow.

  บอกความจริง เถิดหนา ฉันมาเอาใจเพียงเธอ คอย พบเจอละเมอเหม่อหา
  bòk kwaam-jing tèrt năa chăn maa ao-jai piang ter koi póp-jer lá-mer mèr hăa
  To tell the truth, I came only to please you; waiting to meet you, deliriously seeking for you.

  หากวันนี้ เขาคงทำเธอผิดหวัง หากวันนั้น ฉันยังมีชีวิตอยู่
  hàak wan-née kăo kong tam ter pìt-wăng hàak wan nán chăn yang mee chee-wít yòo
  If today, he made you disappointed, if that day, I'm still alive;

  จะดูแล ปลอบใจ ให้เธอลืมความหลัง ใจฉันยังรอเธอไม่ห่าง
  jà doo-lae bplòp-jai hâi ter leum kwaam-lăng jai chăn yang ror ter mâi hàang
  I'll take care of you, comfort you, and make you forget the past; my heart still awaits you not far away.


  จดจำคำ คำนี้ ฉันมีคำเดียวที่บอก ออกจากใจ ฝากกาย มิคลายดวงใจให้หวั่น
  jòt-jam kam kam née chăn mee kam dieow têe bòk òk-jàak jai fàak gaai mí klaai duang-jai hâi wàn
  Remember these words, I have only this to say, from my heart, entrusting myself to you, not as a loose heart to let you fear.

  จะรอคอย แต่เธอ รักเธอ เธอคงมั่น คอย นับวันให้เธอกลับมา
  jà ror-koi dtàe ter rák ter ter kong mân koi náp wan hâi ter glàp-maa
  I'll wait only for you, to love you steadfastly, to keep counting the days for you to return.
  (Translators of Thai Songs have free access to the <a href="http://www.enjoythaimusic.com/jukebox" target="_blank">Thai Music Jukebox</a>)

 2. #2
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  KRT/THAI
  Posts
  302
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Re: "kwaam nai jai" by Tom Rainbow

  Tks..
  I'll always remember that
  Very sad..
  [♡9.9.9♡]

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •