PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
Song 1097 "ying rak ying jep" - translate thai song into english
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Join Date
  Oct 2002
  Location
  Singapore
  Posts
  3,612
  Thanks
  78
  Thanked 52 Times in 33 Posts

  Song 1097 "ying rak ying jep" - translate thai song into english

  This is now the 1097th song we are offering for translating. As usual, if you are the first to translate this popular song you will receive 50 credits. Collect 200 credits and you will be given FREE CD containing 200 new songs. (Please let us know when you have enough credits and you would like to claim your CD.)

  From now on, you can listen to the song first on the web site: Click here

  PLEASE NOTE: Do not just copy and paste a translation of this song from another web site. It must be an original translation.

  ศิลปิน : Golf Mike
  เพลง : ยิ่งรักยิ่งเจ็บ

  พยายามทำใจ ท่องเอาไว้เลย
  pá-yaa-yaam tam jai tông ao wái loie

  เธอไม่รัก เธอไม่รัก
  ter mâi rák ter mâi rák

  เธอมีใครในใจ บอกมาได้เลย
  ter mee krai nai jai bòk maa dâai loie

  ดีกว่าเฉย ไม่มองไม่มาสนใจ
  dee gwàa chŏie mâi mong mâi maa sŏn-jai


  ทำต่อกัน เหมือนฉันไม่ดีไม่มีค่าอะไร
  tam dtòr gan mĕuan chăn mâi dee mâi mee kâa à-rai

  เหมือนกับคน ไม่มีประโยชน์อะไร
  mĕuan gàp kon mâi mee bprà-yôht à-rai


  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็จบ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr jòp

  เธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพัน
  ter mâi yàak jà póp jà pòok jà pan

  ไม่ต้องสงสาร แค่นั้นฉันก็เข้าใจ
  mâi dtông sŏng-săan kâe nán chăn gôr kâo jai

  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็พอ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr por

  ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจ
  mâi dâai kŏr hâi ter maa bplìan jai

  ฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจ
  chăn eng gôr tór láe jèp bpùat jai

  ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บ
  yîng rák tâo-rài yîng jèp


  มองดูปฏิทิน เปลี่ยนไปทุกวัน
  mong doo bpà-dtì-tin bplìan bpai tóok wan

  เหมือนกับเธอ ที่เปลี่ยนไป
  mĕuan gàp ter têe bplìan bpai

  พยายามลืมเธอ ให้หมดจากหัวใจ
  pá-yaa-yaam leum ter hâi mòt jàak hŭa jai

  ทั้งที่รู้ ว่ามันฝืนใจ ตัวเอง
  táng têe róo wâa man fĕun jai dtua eng


  ทำต่อกัน เหมือนฉันไม่ดีไม่มีค่าอะไร
  tam dtòr gan mĕuan chăn mâi dee mâi mee kâa à-rai

  เหมือนกับคน ไม่มีประโยชน์อะไร
  mĕuan gàp kon mâi mee bprà-yôht à-rai


  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็จบ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr jòp

  เธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพัน
  ter mâi yàak jà póp jà pòok jà pan

  ไม่ต้องสงสาร แค่นั้นฉันก็เข้าใจ
  mâi dtông sŏng-săan kâe nán chăn gôr kâo jai

  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็พอ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr por

  ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจ
  mâi dâai kŏr hâi ter maa bplìan jai

  ฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจ
  chăn eng gôr tór láe jèp bpùat jai

  ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บ
  yîng rák tâo-rài yîng jèp


  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็จบ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr jòp

  เธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพัน
  ter mâi yàak jà póp jà pòok jà pan

  ไม่ต้องสงสาร แค่นั้นฉันก็เข้าใจ
  mâi dtông sŏng-săan kâe nán chăn gôr kâo jai

  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็พอ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr por

  ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจ
  mâi dâai kŏr hâi ter maa bplìan jai

  ฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจ
  chăn eng gôr tór láe jèp bpùat jai

  ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บ
  yîng rák tâo-rài yîng jèp

 2. #2
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  UK
  Posts
  19
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Re: Song 1097 "ying rak ying jep" - translate thai song into english

  ศิลปิน : Golf Mike
  เพลง : ยิ่งรักยิ่งเจ็บ

  พยายามทำใจ ท่องเอาไว้เลย
  pá-yaa-yaam tam jai tông ao wái loie
  Try to get over it, keep repeating to myself

  เธอไม่รัก เธอไม่รัก
  ter mâi rák ter mâi rák
  You don't love me, you don't love me

  เธอมีใครในใจ บอกมาได้เลย
  ter mee krai nai jai bòk maa dâai loie
  Just tell me who do you have in your heart

  ดีกว่าเฉย ไม่มองไม่มาสนใจ
  dee gwàa chŏie mâi mong mâi maa sŏn-jai
  It's better than for you not to care


  ทำต่อกัน เหมือนฉันไม่ดีไม่มีค่าอะไร
  tam dtòr gan mĕuan chăn mâi dee mâi mee kâa à-rai
  Treating me like I'm worthless,

  เหมือนกับคน ไม่มีประโยชน์อะไร
  mĕuan gàp kon mâi mee bprà-yôht à-rai
  Like a useless person

  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็จบ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr jòp
  Just tell me .. that you don't love me, then it's over

  เธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพัน
  ter mâi yàak jà póp jà pòok jà pan
  You no longer want to see me

  ไม่ต้องสงสาร แค่นั้นฉันก็เข้าใจ
  mâi dtông sŏng-săan kâe nán chăn gôr kâo jai
  Don't sympathize me, I can understand

  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็พอ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr por
  Just tell me .. that you don't love me


  ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจ
  mâi dâai kŏr hâi ter maa bplìan jai
  I'm not asking you to change your mind

  ฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจ
  chăn eng gôr tór láe jèp bpùat jai
  I'm also tired and my heart ache


  ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บ
  yîng rák tâo-rài yîng jèp
  The more I love you, the more painful it is

  มองดูปฏิทิน เปลี่ยนไปทุกวัน
  mong doo bpà-dtì-tin bplìan bpai tóok wan
  Looking at the calendar that changes day by day

  เหมือนกับเธอ ที่เปลี่ยนไป
  mĕuan gàp ter têe bplìan bpai
  Just like you who has changed

  พยายามลืมเธอ ให้หมดจากหัวใจ
  pá-yaa-yaam leum ter hâi mòt jàak hŭa jai
  Trying to erase you out of my heart

  ทั้งที่รู้ ว่ามันฝืนใจ ตัวเอง
  táng têe róo wâa man fĕun jai dtua eng
  Even though I know it's against my heart

  ทำต่อกัน เหมือนฉันไม่ดีไม่มีค่าอะไร
  tam dtòr gan mĕuan chăn mâi dee mâi mee kâa à-rai
  Treating me like I'm worthless,

  เหมือนกับคน ไม่มีประโยชน์อะไร
  mĕuan gàp kon mâi mee bprà-yôht à-rai
  Like a useless person


  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็จบ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr jòp
  Just tell me .. that you don't love me, then it's over

  เธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพัน
  ter mâi yàak jà póp jà pòok jà pan
  You no longer want to see me

  ไม่ต้องสงสาร แค่นั้นฉันก็เข้าใจ
  mâi dtông sŏng-săan kâe nán chăn gôr kâo jai
  Don't sympathize me, I can understand

  บอกกับฉัน..ว่าเธอไม่รักก็พอ
  bòk gàp chăn .. wâa ter mâi rák gôr por
  Just tell me .. that you don't love me


  ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจ
  mâi dâai kŏr hâi ter maa bplìan jai
  I'm not asking you to change your mind

  ฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจ
  chăn eng gôr tór láe jèp bpùat jai
  I'm also tired and my heart ache


  ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บ
  yîng rák tâo-rài yîng jèp
  The more I love you, the more painful it is

 3. #3
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Germany
  Posts
  107
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Re: Song 1097 "ying rak ying jep" - translate thai song into english

  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=KeSE9RWG4go"]http://www.youtube.com/watch?v=KeSE9RWG4go[/ame]

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •