ลองดูนะคะ....อุ่นดีด้วย( กอดกัน กอดกันนะจ๊ะ)


การฝึกปฎิบัติกอดสมาธิ

การกอดสมาธิ เป็นอีกหนึ่งการฝึกปฎิบัติ ที่ทำให้เรามีโอกาสได้ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ ของกันและกัน ยามที่เรากอด... หัวใจของเราเชื่อมโยงถึงกัน และเรารู้ได้ว่า เรานั้นไม่ได้ แปลกแยกจากกันและกันเลย การกอดด้วยความตระหนักรู้และสมาธิ สามารถเยียวยา สร้างความปรองดอง ความเข้าใจ และความสุขได้อย่างมาก การกอดสมาธินี้ได้ช่วยปรับ ความเข้าใจให้คนมามากมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ่อกับลูกชาย แม่กับลูกสาว เพื่อนกับเพื่อน หรือคนอีกมากมายในหลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์

เราอาจจะฝึกกอดสมาธิกับเพื่อน กับลูกสาว กับคุณพ่อ กับคนรัก หรือแม้แต่กับต้นไม้ ขั้นตอนในการกอดสมาธินั้นเริ่มต้นด้วยการไหว้ และตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ ณ. ที่นี้ ของกันและกัน จากนั้นเราสามารถเบิกบานกับการตระหนักรู้ถึงลมหายใจซ ักสามลมหายใจ เพื่อให้เราดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยม เมื่อพร้อมแล้วเราจึงกางแขนเปิดรับ และ สวมกอดกันไว้สามลมหายใจ


ในลมหายใจแรก...
เราตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะของตนเอง และ ความสุขของเรา

ในลมหายใจที่สอง...
เราตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งในปัจจุบ ันขณะ และนั่นทำให้เรา
มีความสุขเช่นเดียวกัน

ในลมหายใจที่สาม...
เราตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ด้วยกันในปัจจุบันขณะ เราไม่รู้ว่า อีกสามร้อยปี
อีกฝ่ายหนึ่งจะอยู่ที่ไหน แต่นั้นเรารู้สึกขอบคุณและสุขใจที่สามารถอยู่ร่วมกัน
ในขณะนี้ได้


จากนั้นเราคลายแขนออก และไหว้กันและกันเพื่อแสดงความขอบคุณ

การกอดกันในลักษณะนี้จะทำให้ผู้ที่เรากอดนั้น รู้สึกดำรงอยู่อย่างแท้จริงและมี ชีวิตชีวา เราไม่จำเป็นต้องรอจนถึงเวลาที่ต้องแยกจากกัน เพื่อฝึกปฏิบัติการกอดสมาธิกัน เราสามารถกอดกันเดี๋ยวนี้ เพื่อรับความอบอุ่น ความมั่นคงจากเพื่อนของเราได้ในทันที ในปัจจุบันขณะ การกอดสมาธิอาจถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อปรับความ เข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่เรากอดกันในความเงียบ ความในใจของเราอาจปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนว่า

"ที่รัก เธอมีค่าสำหรับฉันมาก ฉันขอโทษที่ฉันเคยขาดสติและไม่เอาใจใส่เธอ ฉันผิดไปแล้ว โปรดให้โอกาสฉันได้เริ่มต้นใหม่ด้วยเถิด ฉันขอสัญญา"


ไหว้ ตระหนักรู้ถึงกันและกันตามลมหายใจ ดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยมกางแขนเปิดรับแสดงความขอบคุณสวมกอดกันสามลมหายใจ
-ที่มา:http://www.thaiplumvillage.org/plum_...e_basic17.html