ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ
every woman is selfish

ฉันก็รู้ก็รู้ว่าฉันมันน่ารำคาญ ฉันก็รู้ก็รู้ว่าฉันมันดื้อจะตาย
I know I'm annoying, I know I'm stubborn beyond belief

ฉันวุ่นวายกับเธอ มากเกินไป ถึงทำให้เธอต้องทิ้งมา
I mess with your head so much so that you end up dumping me

ต้องอย่างงี้ต้องได้อย่างงั้นต้องได้ดังใจ ต้องมาหาไม่ให้ไปไหนๆทุกเวลา
I want this and that and I expect it; I have to always come looking for you and won't let you go anywhere

เรียกร้องเอาจากเธอ มากเกินกว่า คนรักสักคนหนึ่งยอมให้กัน
I ask from you more that a loved one is willing to give

ไม่มีเหตุผล ไม่ยอมจะฟังเธอสักอย่าง พูดกันกี่ครั้ง ก็เหมือนไม่เข้าใจ
I'm unreasonable, I won't listen to anything you say; no matter how many times we talk it's as if I don't understand

แต่อยากให้รู้ ผู้หญิงทุกคนต้องเอาแต่ใจรู้ไหม อยากจะมีใครดูแลไม่ห่างกัน
but I want you to know, must every woman be selfish only, she wants someone to be close to and to look after her

และอยากให้รู้ ผู้หญิงทุกคนอยากเป็นคนสำคัญ ของคนที่รักกันเท่านั้นเอง
and I want you to know, every woman wants to be important to someone who loves her

ฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง และไม่รู้ต้องพูดคำไหนให้เราคืนดี
I don't know, I don't know what I have to do and I don't know what to say to patch things up

ถึงฉันเอาแต่ใจ ฉันไม่ดี แต่ทุกวินาทีก็รักเธอ
even though I'm selfish, I'm no good, but I love you every second

ไม่มีเหตุผล ไม่ยอมจะฟังเธอสักอย่าง พูดกันกี่ครั้ง ก็เหมือนไม่เข้าใจ
I'm unreasonable, I won't listen to anything you say; no matter how many times we talk it's as if I don't understand

แต่อยากให้รู้ ผู้หญิงทุกคนต้องเอาแต่ใจรู้ไหม อยากจะมีใครดูแลไม่ห่างกัน
but I want you to know, must every woman be selfish only, she wants someone to be close to and to look after her

และอยากให้รู้ ผู้หญิงทุกคนอยากเป็นคนสำคัญ ของคนที่รักกันเท่านั้นเอง
and I want you to know, every woman wants to be important to someone who loves her

ฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง และไม่รู้ต้องพูดคำไหนให้เราคืนดี
I don't know what to do and I don't know what to say to patch things up

ถึงฉันเอาแต่ใจ ฉันไม่ดี แต่ทุกวินาทีก็รักเธอ
even though I'm selfish, I'm no good, but I love you every second

ถึงฉันเอาแต่ใจ ฉันไม่ดี แต่ผู้หญิงคนนี้ก็รักเธอ
even though I'm selfish, I'm no good, but this woman loves you