เรื่องง่าย ๆ (ที่ผู้ชายไม่รู้)
it's really simple but men don't get it

สิ่งที่เธอได้เห็นบางวัน มุมที่ฉันไม่น่าชื่นชม
what you see sometimes is my unpleasant side

คนเจ้าน้ำตา คนเจ้าอารมณ์ ผู้หญิงเอาแต่ใจ
a tearful person, a moody person, a very selfish woman

คอยพูดจาประชดประชัน คอยเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวาย
who keeps on nagging and irritating who's always meddling and messing things up

ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่รู้อะไรหนักหนา
who likes to make a mountain out of a molehill and doesn't know a darn thing

โกรธไม่มีเหตุผลใด ๆ ไม่ว่าใครเข้ามาพูดจา
who gets angry for no reason whatsoever no matter who's talking to you

หงุดหงิดทุกทีที่โทรเข้ามา มีใครคุยกับเธอ
who gets pissed whenever someone calls to speak with you

ต้องคอยถามไปไหนเมื่อไหร่ อยู่กับใครไม่มาให้เจอ
who's always asking, whenever you leave, ,where you're going; who won't meet you when you're with someone else

ต้องตอกต้องย้ำทุกคะนะเออ ไม่ไว้ใจเธอสักที
who keeps repeating the same things and doesn't trust you at all

เมื่อเธอสงสัย ในสิ่งที่ฉันทำ
when you wonder at what I'm doing

ขอตอบเธอด้วยคำถาม คำหนึ่งตรงนี้
let me respond with a question, just one right here

หากไม่รักจะห่วงไหม จะหวงทำไมตอบฉันสิ
if I didn't lover you would I be concerned, would I be jealous please tell me

ที่ต้องระแวงอยู่ทุกนาที อย่าคิดว่ามันไม่เหนื่อยใจ
to always be suspicious, don't think that that's not exhausting

ผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผล แต่ก็ทำเพื่อใครสักคนด้วยใจ
a woman doesn't have a reason but she does it for someone she loves

ความรักอยู่เหนือคำว่าทำไม ทั้งที่เป็นแค่เรื่องง่าย ๆ
love is about asking why, even though it's really simple

แต่ผู้ชายไม่เคยรู้เลย
but men don't ever get it

สิ่งที่เธอได้เห็นบางวัน มุมที่ฉันไม่น่าชื่นชม
what you see sometimes is my unpleasant side

คนเจ้าน้ำตา คนเจ้าอารมณ์ ผู้หญิงเอาแต่ใจ
a tearful person, a moody person, a very selfish woman

แต่อย่างน้อยผู้หญิงคนเดิม คนที่คอยเป็นตัววุ่นวาย
but still the same woman who's always so messed up

ก็เลือกจะรักและวางหัวใจ เอาไว้ที่เธอผู้เดียว
who chooses to love and trust you alone

เมื่อเธอสงสัย ในสิ่งที่ฉันทำ
when you wonder at what I'm doing

ขอตอบเธอด้วยคำถาม คำหนึ่งตรงนี้
let me respond with a question, just one right here

หากไม่รักจะห่วงไหม จะหวงทำไมตอบฉันสิ
if I didn't lover you would I be concerned, would I be jealous please tell me

ที่ต้องระแวงอยู่ทุกนาที อย่าคิดว่ามันไม่เหนื่อยใจ
to always be suspicious, don't think that that's not exhausting

ผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผล แต่ก็ทำเพื่อใครสักคนด้วยใจ
a woman doesn't have a reason but she does it for someone she loves

ความรักอยู่เหนือคำว่าทำไม ทั้งที่เป็นแค่เรื่องง่าย ๆ
love is about asking why, even though it's really simple

แต่ผู้ชายไม่เคยรู้เลย
but men don't ever get it

หากไม่รักจะห่วงไหม จะหวงทำไมตอบฉันสิ
if I didn't love you would I be concerned, would I be jealous please tell me

ที่ต้องระแวงอยู่ทุกนาที อย่าคิดว่ามันไม่เหนื่อยใจ
to always be suspicious, don't think that that's not exhausting

ผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผล แต่ก็ทำเพื่อใครสักคนด้วยใจ
a woman doesn't have a reason but she does it for someone she loves

ความรักอยู่เหนือคำว่าทำไม ทั้งที่เป็นแค่เรื่องง่าย ๆ
love is about asking why, even though it's really simple

แต่ผู้ชายไม่เคยรู้เลย
but men don't ever get it

ฉันรักเธอแค่เรื่องง่าย ๆ แต่ทำไมเธอไม่รู้เลย
that I love you is such a simple matter but why don't you get it