หว่านเมล็ดบนทราย by ปาน ธนพร
sowing seeds in the sand

ทุ่มเททุกอย่าง ให้กับเธอทั้งหัวใจ
I give everything to you including my heart

หวังเพียงวันหนึ่ง เธอจะมองอย่างซึ้งใจ
hoping for just one day you would be deeply moved

ไม่เคยเปลี่ยนเลย ฉันไม่เปลี่ยนเลย เนิ่นนานเพียงใด
never ever changed , I've never changed at all, for no matter how long

ไม่เคยเปลี่ยนเลย เธอไม่เปลี่ยนเลย ยังไม่เห็นใจ
never ever changed , you've never changed at all, still don't feel anything for me

น้ำสักกี่ล้านหยด คงไม่มีความหมาย หว่านเมล็ดเล็กไว้บนเม็ดทราย มันคงไม่เติบโต
how many million drops of water probably won't mean anything, sow a little seed in the sand, it probably won't grow

บอกว่าฉันพอแล้ว ยิ่งคิดฉันยิ่งท้อในใจ
I say I've had enough, the more I think the worse I feel

ก็ไม่รู้วันไหน ที่รู้คือมันคงไม่มีวัน
I don't know when, what I do know is there will probably never be a day

เมื่อใจหนึ่งดวงไม่ต้องการ หัวใจอีกดวงก็ต้องไป
when one heart doesn't want, the other heart must leave

น้ำมันซึมผ่าน ทุกดูดกลืนโดยผืนทราย รักมันซึมผ่าน ให้เท่าไหร่ก็แห้งไป
water seeps out and is swallowed by the sand, love seeps out, no matter how much you give it dries up

ไม่เคยเปลี่ยนเลย ฉันไม่เปลี่ยนเลย เนิ่นนานเพียงใด
never ever changed , I've never changed at all, for no matter how long

ไม่เคยเปลี่ยนเลย เธอไม่เปลี่ยนเลย ยังไม่เห็นใจ
never ever changed , you've never changed at all, still don't feel anything for me

น้ำตากี่ล้านหยด คงไม่มีความหมาย หว่านความรักไว้สักเท่าไหร่ มันคงไม่เติบโต
how many million tears probably won't mean anything, sow love no matter how much, it probably won't grow

บอกว่าฉันพอแล้ว ยิ่งคิดฉันยิ่งท้อในใจ
I say I've had enough, the more I think the worse I feel

ก็ไม่รู้วันไหน ที่รู้คือมันคงไม่มีวัน
I don't know when, what I do know is that there will probably never be a day

เมื่อใจหนึ่งดวงไม่ต้องการ หัวใจอีกดวงก็ต้องไป
when one heart doesn't want, the other heart must leave

บอกว่าฉันพอแล้ว ยิ่งคิดฉันยิ่งท้อในใจ
I say I've had enough, the more I think the worse I feel

ก็ไม่รู้วันไหน ที่รู้คือมันคงไม่มีวัน
I don't know when, what I do know is that there will probably never be a day

เมื่อใจหนึ่งดวงไม่ต้องการ หัวใจอีกดวงก็ต้องไป
when one heart doesn't want, the other heart must leave

บอกว่าฉันพอแล้ว โว้ว..
I say I've had enough

เจ็บแค่นี้พอแล้ว โว้ว..
this much pain is enough already

เมื่อใจหนึ่งดวงไม่ต้องการ หัวใจอีกดวงก็ต้องไป
when one heart doesn't want, the other heart must leave