ผู้ชายอย่างฉัน - เบิร์ด
a man like me

ไม่ใกล้เคียงใช่ไหม อะไรที่ฉันเป็น
I'm not very close, the way that I am

ไม่ค่อยเหมือนใจเธอเท่าไรใช่หรือเปล่า
not at all what your heart desires am I

ที่เธอฝันในใจกับเรื่องจริงของเรา
what you dream of in your heart and the truth about me

ผิดหวังบ้างหรือเปล่าที่รักกัน
are you disappointed that we fell in love?

ที่ตัวเธอนั้นฝันสักวันจะพบใคร
that you dream of someday finding someone

ที่ดีพร้อมที่ได้อย่างใจมารักกัน
who is good and who your heart is ready to fall in love with

กลับได้พบแค่คนที่มีไม่ครบครัน
instead you meet with someone incomplete

อย่างฉันคนนี้ คนนี้ที่เคียงข้างเธอ
like me, this person next to you

ผู้ชายในฝัน...ฉันคงเป็นไม่ไหว
the man of your dreams, I probably can't be

ถ้าแม้ลำบากใจ วันไหนจะเดินแยกทางไม่โทษเธอ
if your suffering and someday part ways, I won't blame you

ผู้ชายอย่างฉัน...แค่รักเธอได้เสมอ แค่รักเธอหมดใจ
a man like me can only love you always, love you with all my heart

แค่นี้ที่ทำเพื่อเธอได้ดี...ยิ่งกว่าใคร
this is all I can do for you, more so than for anyone else

จะแทนกันได้ไหมกับใครในฝันเธอ
can I replace the man in your dreams

ด้วยชีวิตที่มีให้เธอเสมอไป
with this life that I have for you always

ที่จะรักแค่เธอที่สุดในหัวใจ
to love only you with all my heart

ตอบฉันได้ไหมว่าฉันเพียงพอหรือเปล่า
can you answer me, am I enough or not?

หากว่าเธอไปค้นเจอ ว่าใครที่รักเธอมากกว่าฉัน จะทิ้งกันก็เข้าใจ
if you go and find someone who loves you more than I do, you can
ditch me and I'll understand

ผู้ชายอย่างฉัน...แค่รักเธอได้เสมอ
a man like me can only love you always

แค่รักเธอหมดใจ แค่นี้ที่ทำเพื่อเธอได้ดี
can only you with all my heart, it's all I can do for you

แต่ที่เธอฝัน...ฉันคงเป็นไม่ไหว ถ้าแม้ลำบากใจ
but of what you dream, I probably can't be; if your heart is heavy

วันไหนจะเดินแยกทางไม่โทษเธอ
and some day you part ways, I won't blame you

แต่ถ้าจะขอ...ให้ฉันรักเธอเสมอ ให้รักเธอหมดใจ
but if I can ask, let me love you forever, let me love you with all my heart

ฉันก็ทำเพื่อเธอเสมอมา...ตลอดไป
as I've done for you always, so shall I do forever