เหนื่อยใจเหลือเกิน by Bird
feeling really down

..เหนื่อยใจเหลือเกิน
feeling really down

ที่ใจบังเอิญมีเธอ
that my heart happens to have you

เฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าเหม่อ
to wait and wait for, my attention straying

แค่อยากให้เธอเฉลย
only hoping you would answer

แต่เธอเหมือนเดิม
but you're the same as before

ท่าทียังเป็นดังเคย
your attitude the same as always

ไม่เคยบอกกันบ้างเลย
never saying at all

ว่าเราคบกันยังไง
just what is our relationship about

ผ่านมาหลายปี
many years have passed

ฉันยังมีเธอเดินเคียง
I still have you by me

ถามเธอแต่เธอก็เกี่ยง
I ask you but you argue

บ่ายเบี่ยงไม่มีจุดหมาย
evade and don't have a point

บอกมาซักคำ
tell me just one thing

ฉันควรทำตัวยังไง
what should I do with myself

ฉันเองก็มีหัวใจ
I myself have a heart

ที่อยากให้คนดูแล
that wants someone to care for it

รักเธอข้างเดียว
I love you one sided

ชีวิตฉันคงลำบาก
my life isn't easy

ยิ่งมีความรัก
the more there is of love

มากไปยิ่งเป็นฝ่ายแพ้
even more so there is the one who loses

เพราะเธอปิดใจ
because you close your heart

ไม่เคยแน่วแน่
your never steady

ไม่ยอมดูแล
you won't care for

หัวใจที่มีในมือ
the heart that's in your hand

ต่อไปพบกัน
later we'll meet

นัดกันที่เดิมเคยเจอ
rendevous where we first met

ถ้าเธอต้องคอยฉันเก้อ
if you have to wait for me in vain

ก็อยากให้เธออย่าถือ
I don't want you to hold that against me

ไม่อยากให้ใคร
I don't want anyone

เห็นเรายังเดินจูงมือ
to see us still walking hand in hand

ทั้งทั้งที่เรานั้นคือ
knowing full well that we're just

แค่คนคุ้นเคยกันมา
people who've known each other for some time

รักเธอข้างเดียว
I love you one sided

ชีวิตฉันคงลำบาก
my life isn't easy

ยิ่งมีความรัก
the more there is of love

มากไปยิ่งเป็นฝ่ายแพ้
even more so there is the one who loses

เพราะเธอปิดใจ
because you close your heart

ไม่เคยแน่วแน่
your never steady

ไม่ยอมดูแล
you won't care for

หัวใจที่มีในมือ
the heart that's in your hands

ต่อไปพบกัน
later we'll meet

นัดกันที่เดิมเคยเจอ
rendevous where we first met

ถ้าเธอต้องคอยฉันเก้อ
if you have to wait for me in vain

ก็อยากให้เธออย่าถือ
I don't want you to hold that against me

ไม่อยากให้ใคร
I don't want anyone

เห็นเรายังเดินจูงมือ
to see us still walking hand in hand

ทั้งทั้งที่เรานั้นคือ
knowing full well that we're just

แค่คนคุ้นเคยกันมา
people who've known each other for some time