ประเทศไทย มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย"_" ชาวต่างประเทศมักจะชอบสถานที่เที่ยวของไทย^_^ และชาวต่างเทศชอบของไทยมาก*_*