สวัสดีครับเจออีกแล้วตั้งหลายกระทู้แล้ว
ภาษาไทยเป็นภาษาไม่อยากหลอกง่ายนิดเดียวคนต่างประเทศ ก็เรียนได้
แต่เรื่องการพูดภาษาไทยจะยากสำหรับคนตางชาติหน่อยแต่ ถ้า
ฝึกฝนนิดหน่อยก็จะพูดได้คล่องเองละครับ
ก็เหมือนกับนักร้องต่างชาติที่มาร้องเพลงไทยจนเป็นนั กร้องในประเทศไทย
ภาษาไทยนั้นก็เป็นภาษาที่ไม่ยากเลยแค่ต้องการการฝึกฝ นเท่านั้นเอง