PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
Song 1285 "lerk gap chan daai mai" - translate thai song into english
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Join Date
  Oct 2002
  Location
  Singapore
  Posts
  3,612
  Thanks
  78
  Thanked 52 Times in 33 Posts

  Song 1285 "lerk gap chan daai mai" - translate thai song into english

  This is now the 1285th song we are offering for translating. If your translation is used on www.ethaimusic.com, you will receive 50 credits. Collect 300 credits and you will be given FREE CD containing 200 new songs. (Please let us know when you have enough credits and you would like to claim your CD.)

  From now on, you can listen to the song first on the web site: Click here

  PLEASE NOTE: Do not just copy and paste a translation of this song from another web site. It must be an original translation.

  ศิลปิน : Kanom Jean
  อัลบั้ม : Loveful
  เพลง : เลิกกับฉันได้ไหม

  ถ้าแค่เพียงห้ามใจ ไม่ยอมรับสาย
  taa kae piang haam jai mai yom rap saai

  รับเป็นที่ระบาย ความเหงาของเธอทุกวัน
  rap bpen tee ra-baai kwaam ngao kong ter took wan

  แค่ทันคิด ว่าตัวเองเหงาอยู่เหมือนกัน
  kae tan kit waa dtua eng ngao yoo meuan gan

  เรื่องเธอกับฉัน คงไม่บานปลาย
  reuang ter gap chan kong mai baan bplaai


  เพิ่งจะมารู้ตัว หวาดกลัวลึกๆ
  perng ja maa roo dtua waat-glua leuk-leuk

  เพิ่งมีความรู้สึก กับสิ่งที่เผลอทำลงไป
  perng mee kwaam roo-seuk gap sing tee pler tam long bpai

  และตอนนี้ ฉันเลยมีบางอย่างตัดสินใจ
  lae dton nee chan loie mee baang yaang dtat-sin jai

  ในเมื่อเพราะยังไง เธอก็ยังรักเขา
  nai meua pror yang ngai ter gor yang rak kao

  * ช่วยเลิกกับฉันได้ไหม..ฮา.. เพราะฉันเลิกกับเธอไม่ได้
  chuay lerk gap chan daai mai..haa.. pror chan lerk gap ter mai daai

  ก็เธอนั้นเป็นของใคร ฉันเห็นอยู่
  gor ter nan bpen kong krai chan hen yoo

  ต่อให้มันรัก รักยังไง มันยิ่งผิดในใจก็รู้
  dtor hai man rak rak yang ngai man ying pit nai jai gor roo

  เมื่อเธอต้องรักเขาอยู่ ขอร้องให้เราจบกันซะที
  meua ter dtong rak kao yoo kor rong hai rao jop gan sa tee


  ฉันทำเองไม่ได้ ตัดใจไม่ไหว
  chan tam eng mai daai dtat jai mai wai

  เพราะไม่เคยรักใคร ได้อย่างมากมายเท่าเธอ
  pror mai koie rak krai daai yaang maak maai tao ter

  แต่วันนี้ ถ้าฉันยังยืนยันจะรักเธอ
  dtae wan nee taa chan yang yeun yan ja rak ter

  มันไม่ยุติธรรมเลย สำหรับเขา
  man mai yoo-dti tam loie sam-rap kao

  (ซ้ำ *)

  (ซ้ำ *)

  เรื่องนี้มันควรจบลงซะที
  reuang nee man kuan jop long sa tee

 2. #2
  Join Date
  Feb 2003
  Location
  singapore
  Posts
  552
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Re: Song 1285 "lerk gap chan daai mai" - translate thai song into english

  Done on another thread

  Re: can anyone translate this new song from knom jean? its new.=]

  --------------------------------------------------------------------------------

  ขนมจีน - เลิกกับฉันได้มั๊ย
  kà-nŏm jeen - lêrk gàp chăn dâai mái
  Kanom Jean - Break off with me, can you?


  ถ้าแค่เพียงห้ามใจ ไม่ยอมรับสาย
  tâa kâe piang hâam jai mâi yom ráp săai
  If only I could resist, not to accept your call,

  รับเป็นที่ระบายความเหงาของเธอทุกวัน
  ráp bpen têe rá-baai kwaam ngăo kŏng ter tóok wan
  to receive your vent of loneliness everyday.

  แค่ทันคิดว่าตัวเองเหงาอยู่เหมือนกัน
  kâe tan kít wâa dtua eng ngăo yòo mĕuan gan
  Just to be in time to think that I'm likewise lonely too,

  เรื่องเธอกับฉันคงไม่บานปลาย
  rêuang ter gàp chăn kong mâi baan bplaai
  then the matter between you and me would probably not have to be in vain.

  เพิ่งจะมารู้ตัวหวาดกลัวลึกๆ
  pêrng jà maa róo dtua wàat-glua léuk-leuk
  Just came to realise with deep fear inside;

  เพิ่งมีความรู้สึกกับสิ่งที่เผลอทำลงไป
  pêrng mee kwaam róo-sèuk gàp sìng têe plĕr tam long bpai
  Just felt the things that I had carelessly done.

  และตอนนี้ฉันเลย มีบางอย่างตัดสินใจ
  láe dton née chăn loie mee baang yàang dtàt-sĭn jai
  And now I have something to decide,

  ในเมื่อเพราะยังไงเธอก็ยังรักเขา
  nai mêua prór yang ngai ter gôr yang rák kăo
  when no matter what you would still love her.

  ช่วยเลิกกับฉันได้มั้ยหา ... เพราะฉันเลิกกับเธอไม่ได้
  chûay lêrk gàp chăn dâai mái hăa ... prór chăn lêrk gàp ter mâi dâai
  Please break off with me can you? Because I can't break off with you.

  ก็เธอนั้นเป็นของใคร ฉันเห็นอยู่ …
  gôr ter nán bpen kŏng krai chăn hĕn yòo …
  For who you belongs to, that I can see .....

  ต่อให้มันรัก … รักยังไง ( ยิ่งรัก รักเท่าไร ) มันยิ่งผิดในใจก็รู้
  dtòr hâi man rák … rák yang ngai ( yîng rák rák tâo-rai ) man yîng pìt nai jai gôr róo
  Even though the love ... however I love (the more I love, however much I love) the more that's wrong, that in my heart I know.

  เมื่อเธอต้องรักเขาอยู่ ขอร้องให้เราจบกันซะที
  mêua ter dtông rák kăo yòo kŏr róng hâi rao jòp gan sá tee
  When you want to love her, I beg to let us end for once.

  ฉันทำเองไม่ได้ ตัดใจไม่ไหว
  chăn tam eng mâi dâai dtàt jai mâi wăi
  I can't do it myself, I can't give you up.

  เพราะไม่เคยรักใครได้ อย่างมากมายเท่าเธอ
  prór mâi koie rák krai dâai yàang mâak maai tâo ter
  Because I'd never love anyone as much as I love you.

  แต่วันนี้ถ้าฉันยังยืนยันจะรักเธอ
  dtàe wan née tâa chăn yang yeun yan jà rák ter
  But today if I still insist on loving you,

  มันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับเขา
  man mâi yóo-dtì tam loie săm-ràp kăo
  that would not be fair at all for her.

  (( เรื่อง นี้ มัน ควร จบ ลง สักที ))
  (( rêuang née man kuan jòp long sàk tee ))
  (( This matter should stop for once.))
  (Translators of Thai Songs have free access to the <a href="http://www.enjoythaimusic.com/jukebox" target="_blank">Thai Music Jukebox</a>)

 3. #3
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  thailand
  Posts
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Re: Song 1285 "lerk gap chan daai mai" - translate thai song into english

  can't wait for second mv... :3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •