PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด
Results 1 to 10 of 10
 1. #1
  Join Date
  Mar 2004
  Location
  Saint Paul, Minnesota, USA
  Posts
  1,468
  Thanks
  12
  Thanked 341 Times in 116 Posts

  โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  จากข่าวสดออนไลน์

  โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจภาคสนาม เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ กับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทย: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 2,277 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค. พบประเด็นแรกที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ไม่ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันใด มีเพียงร้อยละ 14.7 ที่ทราบและตอบถูกว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี

  เมื่อสอบถามความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของภาษาไ ทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.9 ไม่ทราบว่าภาษาไทยมีสระกี่รูป ร้อยละ 81.2 ไม่ทราบความหมายของร้อยกรอง ร้อยละ 75.0 ไม่ทราบความหมายของร้อยแก้ว ร้อยละ 64.2 ไม่ทราบวรรณยุกต์ในภาษาไทยว่ามีกี่รูป และร้อยละ 11.7 ไม่ทราบว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว

  เมื่อถามถึงพยัญชนะภาษาไทยที่สับสนในการใช้มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 26.1 ระบุเป็นตัว “ฎ” รองลงมาคือ ร้อยละ 13.6 ระบุ เป็น “ฏ” ร้อยละ 9.8 ระบุเป็น “ร” ร้อยละ 5.8 ระบุเป็น “ฑ” ร้อยละ 4.5 ระบุเป็น “ณ” และร้อยละ 4.5 เท่ากัน ระบุเป็น “ฐ” ตามลำดับ

  นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.9 มีปัญหาเรื่องเขียนภาษาไทยผิด ร้อยละ 31.9 จับใจความผิด ร้อยละ 29.6 พูดผิด ร้อยละ 27.5 อ่านผิด ร้อยละ 18.6 ฟังผิด เป็นต้น

  ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไ ทย ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 ระบุคือกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 46.0 ระบุเป็นกลุ่มนักร้อง ร้อยละ 44.8 ระบุเป็นกลุ่มดารานักแสดง ร้อยละ 18.1 ระบุผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นนักการเมือง ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 15.8 ระบุเป็นผู้ประกาศข่าว และร้อยละ 8.9 ระบุเป็นครูอาจารย์ ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ระบุต้องเร่งแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ภาษาไทยในช่วง เวลานี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.5 ระบุว่าไม่ต้องเร่งแก้ไข

  เมื่อสอบถามถึงสิ่งที่ต้องรักษาไว้ในสังคมไทย ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.2 ระบุเป็นศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือร้อยละ 68.5 ระบุภาษาไทย ร้อยละ 68.1 ระบุเป็นการช่วยเหลือ มีน้ำใจต่อกัน ร้อยละ 60.1 ระบุความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ร้อยละ 59.5 ระบุการเคารพผู้อาวุโส ร้อยละ 59.0 ระบุความสามัคคี ร้อยละ 56.9 ระบุความรักชาติ ร้อยละ 54.1 ระบุการให้อภัย และร้อยละ 46.9 ระบุความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรม ตามลำดับ
  ถ้าหากปัญหาดังกล่าวกำลังขยายตัว ก็สังคมวัฒนธรรมไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ เราต้องเป็นห่วงแท้ไหม หรือสามารถเห็นผลสำรวจนี้เป็นวิวัฒนาการธรรมดาในยุคใ หม่ของเรา

 2. #2
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Western Australia
  Posts
  1,055
  Thanks
  196
  Thanked 255 Times in 84 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  จากคำนิยามจำนวนหนึ่ง ภาษาสูญพันธุ์ หรือ ภาษาสูญหาย (Dead language )คือภาษาที่ปัจจุบันไม่มีผู้พูดแล้ว, ในขณะที่ ภาษาตาย คือภาษาที่ไม่มีผู้พูดในฐานะภาษาหลักแล้ว โดยปกติแล้วกระบวนการที่นำไปสู่การเป็นภาษาสูญพันธุ์ นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อภาษาหนึ่ง ๆ ได้ผ่านการตายของภาษาในระหว่างที่ถูกแทนที่ด้วยภาษาอ ื่น ตัวอย่างเช่น ภาษาคอปติกที่ถูกแทนที่ด้วยภาษาอาหรับ และภาษาชนพื้นเมืองอเมริกันจำนวนมากที่ถูกแทนที่ด้วย ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน หรือโปรตุเกส

  ในหลายกรณี ภาษาสูญพันธุ์ยังถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ กฎหมาย หรือศาสนาเช่น ภาษาโบสถ์สลาโวนิกโบราณ อเวสตะ คอปติก ทิเบตโบราณ กีเอซ บาลี สันสกฤต นั้นเป็นภาษาในภาษากลุ่มสูญพันธุ์จำนวนมากที่ถูกใช้ใ นฐานะภาษาทางศาสนา.
  quote from "th.wikipedia.org/wiki/ภาษาสูญพันธุ์ "
  ภาษาเป็นสิ่งมีชีวิตภาษาทุกภาษามีชีวิต มีการดิ้น ไม่แน่นอน โดยเฉพาะภาษาที่มาจากภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการที่เอาภาษาต่างประเทศนั้นเข้ามา และนำมาใช้ร่วมกับภาษาของตน(Pigeon language)นั้น แน่นอนว่าความหมายมันไม่ตรงคำเดิมร้อยเปอร์เซนต์ และมีหลายครั้งที่ความหมายถูกดัดแปลงไปอย่างผิดที่มา การจับเอาภาษามากลืนจนกลายเป็นภาษาของตัวเองนั้น ดูได้ง่ายสุดคือ คำบาลีสันสกฤต ที่ถูกดูดกลืนกลายเป็นภาษาไทยในชีวิตประจำวันทั่วไป

  หลายคนอาจคิดว่า ถ้าใช้ผิดความหมายแล้วจะเอามันมาใช้ให้ยุ่งยากทำไม
  คำตอบอย่างที่บอก ภาษามีชีวิต มันดิ้นได้ มีการกลืน การแทรกแซง การกร่อนของภาษา ถ้ามันแข็งทื่อ ไม่มีการเปลี่ยน การย้าย มันก็ไม่ใช่ภาษา ดังนั้นภาษาทุกภาษาที่ยังเป็นที่นิยมใช้สื่อสารในชีว ิตประจำวัน จึงเป็นภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าทางลบ หรือบวก คำพูด หรือการเขียนที่รังสรรค์ภาษาใหม่ๆขึ้นมานั้น หากเป็นสิ่งที่คนในสังคมเห็นพ้องในทางบวก ก็มีแนวโน้มที่ผู้คนจะยังคงใช้เพื่อดำเนินการสื่อสาร ในสังคมต่อไป แต่คำบางคำในภาษาหากไม่ได้รับความนิยมก็สามารถที่จะเ ลือนหายไปกับกาลเวลาได้เช่นเดียวกัน

  แต่กระนั้นก็ตาม การใช้ภาษาแบบผิดๆ นำมาซึ่งความสับสนของความหมายที่แท้จริง หรืออาจทำให้เข้าใจความหมายที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนในก ารสื่อสาร และ อาจนำไปสู่การตกต่ำของภาษานั้นๆเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เราควรตระหนักและให้ความสำคัญ และรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามอักขระ และไวยกรณ์ ย่อมเป็นสิ่งที่พึงกระทำ เป็นอย่างยิ่ง
  Last edited by oeshidez; 29-07-09 at 01:31 AM.

 3. #3
  Join Date
  Jan 2006
  Location
  .
  Posts
  4,890
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 3 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  ร้อยละ 64.2 ไม่ทราบวรรณยุกต์ในภาษาไทยว่ามีกี่รูป
  ถ้าหากปัญหาดังกล่าวกำลังขยายตัว ก็สังคมวัฒนธรรมไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ เราต้องเป็นห่วงแท้ไหม หรือสามารถเห็นผลสำรวจนี้เป็นวิวัฒนาการธรรมดาในยุคใ หม่ของเรา
  ฉันคิดว่า คุณอาจจะขอคำตอบอื่น ...แต่ว่า ข่าวนี้ใ้ห้กำลังใจฉัน ไม่ต้องกลัวผิดเพราะหลายคนผิดเหมือนกัน

 4. #4
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Western Australia
  Posts
  1,055
  Thanks
  196
  Thanked 255 Times in 84 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  Quote Originally Posted by Pailin View Post
  ฉันคิดว่า คุณอาจจะขอคำตอบอื่น ...แต่ว่า ข่าวนี้ใ้ห้กำลังใจฉัน ไม่ต้องกลัวผิดเพราะหลายคนผิดเหมือนกัน
  ถูกต้องค่ะ คุณไพลิน You are not alone ! hahahahaha Me too.

 5. #5
  Join Date
  Feb 2006
  Location
  N/A
  Posts
  1,487
  Thanks
  7
  Thanked 83 Times in 24 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไ ทย ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 ระบุคือกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 46.0 ระบุเป็นกลุ่มนักร้อง ร้อยละ 44.8 ระบุเป็นกลุ่มดารานักแสดง ร้อยละ 18.1 ระบุผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นนักการเมือง ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 15.8 ระบุเป็นผู้ประกาศข่าว และร้อยละ 8.9 ระบุเป็นครูอาจารย์ ตามลำดับ
  จริงๆแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ภาษาไทยเพี้ยนๆ เพื่อความสนุกสนาน ไม่ใช่กลุ่มที่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้ภาษาประหลาดๆจะเปลี่ยนไปเมื่อ วัยรุ่นกลายมาเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน เริ่มมีสังคมค่อนข้างเป็นทางการมากขึ้น กลุ่มนี้จะรู้ว่าเมื่อไรที่เขาจะต้องใช้ภาษาไทยอย่าง ถูกต้องตามกาละเทศะ ทั้งนี้ต้องแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นภาษาที่ถูกต้อง และอะไรที่ไม่เหมาะสม

  ที่น่าห่วงคือ บรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายที่ควรจะต้องใช้ภาษาไทยอย่ างถูกต้องเหมาะสม กลับใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยน ความหมายกำกวม คนอ่านหรือฟังแล้วก็เกิดอาการงงๆ ไม่รู้ว่า ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ บางคนก็พูดไทยด้วยสำเนียงฝรั่งเพราะคิดว่านั่นเป็นสิ ่งแสดงออกถึงความทันสมัย การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเลยกลับกลายเป็นบรรทัดฐานให้ เด็กรุ่นต่อไปเข้าใจผิดว่า เหล่านั้นเป็นภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว

  มีนักหนังสือพิมพ์หลายท่านที่ใช้ภาษาไทยดีมาก อ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีว่า กำลังจะสื่ออะไร การใช้คำศัพท์ รูปประโยคเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ขอแนะนำหนึ่งท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ เปลว สีเงิน แห่งไทยโพสต์ .

  นักการเมืองที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นและได้รับรางวัลปูชนี ยบุคคลด้านภาษาไทยของปีนี้ คือ คุณชวน หลีกภัย

  คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เกิดและโตในต่างประเทศ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีมาก ออกเสียงอักขรถูกต้องชัดเจน คุณอภิสิทธิ์ได้กล่าวที่ราชบัณฑิตยสถานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ว่า จากประสบการณ์ของตัวเองที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศกว่ า 10 ปี จำได้ว่าก่อนไปต่างประเทศ พ่อ (นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ราชบัณฑิต )ได้ย้ำตลอดว่าจะต้องไม่ลืมภาษาไทย และการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สำคัญคือ การอ่าน

  บุคคลที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภา ษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2552 มีดังนี้

  รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
  ศ.เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ
  นายชวน หลีกภัย
  น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย
  นายสมบัติ พลายน้อย (ส.พลายน้อย)
  ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ศ.(พิเศษ)
  เสถียรพงษ์ วรรณปก

  รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
  นายกิตติ สิงหาปัด
  นายกุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  นายชูชาติ ชุ่มสนิท
  นายธงชัย ประสงค์สันติ
  รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ ร.อ.
  นพ.ยงยุทธ มัยลาภ
  ศ.รื่นฤทัย สัจจพันธ์
  นายโรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน)

  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) ได้แก่ นายยูจิโร อิวากิ

  รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
  นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์)
  นางบัวซอน ถนอมบุญ
  นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นภดล ดวงพร)
  นางราตรี ศรีวิไล
  นายสาทร ดิษฐสุวรรณ
  นายเอกชัย ศรีวิชัย

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ ์ไว้ว่า
  "ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ และไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เท่ากับพูดภาษาเดียวกัน"

 6. #6
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Western Australia
  Posts
  1,055
  Thanks
  196
  Thanked 255 Times in 84 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  Quote Originally Posted by mel View Post
  จริงๆแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ภาษาไทยเพี้ยนๆ เพื่อความสนุกสนาน ไม่ใช่กลุ่มที่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้ภาษาประหลาดๆจะเปลี่ยนไปเมื่อ วัยรุ่นกลายมาเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน เริ่มมีสังคมค่อนข้างเป็นทางการมากขึ้น กลุ่มนี้จะรู้ว่าเมื่อไรที่เขาจะต้องใช้ภาษาไทยอย่าง ถูกต้องตามกาละเทศะ ทั้งนี้ต้องแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นภาษาที่ถูกต้อง และอะไรที่ไม่เหมาะสม

  ที่น่าห่วงคือ บรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายที่ควรจะต้องใช้ภาษาไทยอย่ างถูกต้องเหมาะสม กลับใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยน ความหมายกำกวม คนอ่านหรือฟังแล้วก็เกิดอาการงงๆ ไม่รู้ว่า ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ บางคนก็พูดไทยด้วยสำเนียงฝรั่งเพราะคิดว่านั่นเป็นสิ ่งแสดงออกถึงความทันสมัย การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเลยกลับกลายเป็นบรรทัดฐานให้ เด็กรุ่นต่อไปเข้าใจผิดว่า เหล่านั้นเป็นภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว
  เห็นด้วยกับพี่เมลค่ะที่ว่า กลุ่มที่น่าเป็นห่วงในการใช้ภาษาไทยจริงๆไม่ใช่วัยรุ ่น ด้วนเหตุผลที่พี่กล่าวข้างต้น
  ผู้ที่มีบทบาทหรือปรากฏตัวตามสื่อต่างๆ เช่นนักแสดง ผู้ประกาศข่าว ดารา นักร้อง ครูอาจารย์ ควรเป็นผู้ที่ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ อเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง และเป็นต้นแบบที่ดี ต่อการใช้ภาษาไทย

  Quote Originally Posted by tim View Post
  จากข่าวสดออนไลน์

  ถ้าหากปัญหาดังกล่าวกำลังขยายตัว ก็สังคมวัฒนธรรมไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ เราต้องเป็นห่วงแท้ไหม หรือสามารถเห็นผลสำรวจนี้เป็นวิวัฒนาการธรรมดาในยุคใ หม่ของเรา
  ความเห็นของดิฉันและคุณเมลน่าจะเป็นไปในทางเดียวกัน ว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงในการใช้ภาษาไทย อันที่จริงแล้วไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นค่ะ แต่เป็นคนที่มีอิทธิพลตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่นดารา นักแสดง
  อันเป็นต้นเหตุ ที่แท้จริงในการบิดเบือนต้นแบบที่ถูกต้องดีงามให้ผิด เพี้ยนไปจากความหมายเดิม

  อย่างไรก็ตาม เรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมนั้น มิได้เป็นตัวแปรเพียงอย่างเดียวที่ทำให้สังคมไทยเปลี ่ยนเเปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวร้ายไปกว่าเดิมแต่ปร ะการใด

  เนื่องด้วยความทันสมัยของวิวัฒนาการ เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมและวัฒนธรรมต่างๆจ ากหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ที่มีความแตกต่าง หรือคล้ายคลึงกันก็ตาม ทำให้ข้อมูลต่างๆสามารถเข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว จนไม่สามารถจิตนาการและประมาณการได้ว่าแนวโน้มจะเป็น ไปในทิศทางเช่นไร จนกว่าจะเกิดปัญหานั้นๆขึ้นจึงค่อยคิดหาทางแก้ไขปัญห าที่ปลายเหตุ โดยมิได้เหลียวมองกลับไปที่สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ที่สามารถส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อสังคม วัฒนธรรมต่างๆได้

  ดังนั้น การหลั่งไหล ผสมผสาน รวม กัดกร่อนของวัฒนธรรมหนึ่งต่ออีกวัฒนธรรมหนึ่ง ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงไม่ใช่เรื่องอันน่าประหลาดใจแต่อย่างไร ยิ่งเฉพาะการส่งอิทธิพลของภาษาหนึ่งต่ออีกภาษาหนึ่ง เนื่องจากภาษา ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อันเป็นการสื่อสารในสังคมซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ถึงพฤติ กรรมของวัฒนธรรมนั้นๆในด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น วรรณะของภาษา การแบ่งแยกชนชั้นของภาษา มารยาทในการใช้ภาษา การแสดงออกถึงสถานะทางสังคมผ่านภาษา ตัวหนังสือ และการสื่อสารในบางสังคม ผ่านมิติในการรับรู้และความเข้าใจต่างๆ
  Last edited by oeshidez; 29-07-09 at 03:56 PM.

 7. #7
  Join Date
  Jan 2006
  Location
  .
  Posts
  4,890
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 3 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  mel: จริงๆแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ภาษาไทยเพี้ยนๆ เพื่อความสนุกสนาน ไม่ใช่กลุ่มที่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้ภาษาประหลาดๆจะเปลี่ยนไปเมื่อ วัยรุ่นกลายมาเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน เริ่มมีสังคมค่อนข้างเป็นทางการมากขึ้น กลุ่มนี้จะรู้ว่าเมื่อไรที่เขาจะต้องใช้ภาษาไทยอย่าง ถูกต้องตามกาละเทศะ ทั้งนี้ต้องแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นภาษาที่ถูกต้อง และอะไรที่ไม่เหมาะสม
  เ็็ห็นด้วยค่ะ แล้วทุกประเทศทุกภาษาเหมืิิอนกัน

 8. #8
  Join Date
  Jan 2006
  Location
  .
  Posts
  4,890
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 3 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  ขอบคุณมากๆ คุณ Mel ค่ะ ที่ส่ง PM มาช่วยแก้ไขประโยคของไพลิน

  แล้ว....พยายามอีกครั้งนะ....

  เ็็ห็นด้วยค่ะ แล้วทุกประเทศทุกภาษาเหมืิิอนกัน
  เ็็ห็นด้วยค่ะ ทุกๆประเทศ ทุกๆภาษาก็มีปัญหาเหมืิิอนกัน ดีกว่านะ

  ขอบคุณมากๆ ทุกๆคนที่ช่วยใน Forum นี้ ไพลินได้บอกคุณ Mel แล้วว่า เข้าใจคำศัพท์ไม่พอเลย ถ้าไม่เข้าใจไวยากรณ์ และภาษาธรรมดาๆ ไม่ต้องอายแก้ไข ไพลิน และทุกคนรู้คุณ

 9. #9
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  USA
  Posts
  319
  Thanks
  0
  Thanked 8 Times in 3 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  เห็นด้วยกับคุณMel แต่บางครั้งการใช้ภาษาไทยผิดๆของพวกวัยรุ่นทำให้เกิด ความเคยชิน เพราะความที่สะกดผิดจนเป็นนิสัย อย่างคำว่า แล้ว พวกวัยรุ่นชอบเขียนว่า แร้ว คำว่ามัน เขาจะเขียนเป็นมาน เมื่อเกิดความเคยชินก็จะคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้อง

  คนสมัยนี้พูดภาษาไทยไม่ชัด ออกเสียงตัว ร เรือ ไม่ชัดเจนเลย พูดตัวควบกล้ำก็ไม่เป็นแล้ว อย่างไรก็ดีภาษาไทยเป็นภาษาที่ยืดหยุ่นได้ ถึงแม้จะพูดไม่ชัดคนก็ยังเข้าใจ ยกตัวอย่าง คำว่าปลอดภัย บางคนพูดว่าปอดภัยไม่มีตัวควบกล้ำ แต่ความยืดหยุ่นแบบนี้จะนำไปใช้ในภาษาอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ

 10. #10
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Thailand
  Posts
  187
  Thanks
  9
  Thanked 9 Times in 7 Posts

  Re: โพลชี้วัยรุ่นมีปัญหาการใช้ภาษาไทยเยอะสุด

  เด็กวันรุ่นสมัยพูดภาษาไทยไม่ชัด บางคนก็พูดเสียงเล็กๆ อู้อี้ อู้อี้ เป็นที่น่ารำคาญมาก
  หรือในสแลงวัยรุ่นเรียกว่า "แอ๊บแบ๊ว" :d

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •