108 วิธีสร้างไมตรีจิต
โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะที่เดียว ถ้าเรารู้จักสร้างไมตรีจิต มอบน้ำใจให้แก่กัน ด้วยวิธีง่าย 108 วิธีดังนี้ค่ะ

มองและยิ้ม
- มองผู้อื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตร
- ยิ้มให้ผู้อื่นด้วยสายตา ใบหน้า และจิตใจ
- ทำความรู้จักกับผู้อื่นด้วยการยิ้มและกล่าวคำทักทาย
- โบกมือส่งยิ้มให้เด็ก ๆ
- มองคนในแง่ดี
- มองว่าคนเราเป็นมิตรกันได้ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ทักทาย
- ทักทายคนอื่นเมื่อพบกัน
- สนทนาทักทายกับเพื่อนร่วมงานเสมอ
ฟัง
- ตั้งใจฟังคนอื่นพูด
- รับฟังในสิ่งที่เขากำลังทำ หรือสิ่งที่เขากำลังสนใจพูด
- ใช้คำพูด 4 คำนี้ให้ติดปาก ขอบคุณ ขอโทษ ดี ช่วย

- พูดด้วยคำสุภาพ
- พูดชมเชยบุคคลอื่นเป็นประจำ
- ผู้ถึงคนอื่นในด้านดี
- รู้จักขัดโดยไม่ให้คนอื่นเสียน้ำใจ
- หาเรื่องพูดคุยกับคนที่ขาดเพื่อน
- พูดด้วยเสียงดังพอสมควร
- พูดคุยในสิ่งที่เขาสนใจ
- หาข่าวเรื่องดี ๆ มาพูด
- ไม่พูดหาเรื่องจับผิดคนอื่น
- หาทางพูดคุยกับคนที่ไม่เคยพูดด้วย
- โทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมาเกิน 1 ปี
- ละเว้นการพูดคำไม่ดี และไม่โกรธ ไม่โมโห อย่างน้องสัปดาห์ละ 1 วัน
เขียน
- เขียนจดหมายหรือไปเยี่ยมคนที่กำลังกลุ้มใจเสียใจ
- เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณผู้ที่ทำคุณให้แก่เรา
- เขียนจดหมายหรือการ์ดแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษของผู ้อื่น
- เขียนจดหมายหรือการ์ดแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย
- เขียนคำชมเชยหรือมอบรางวัลให้กับผู้ทำดี
- เขียนจดหมายชมเชยการกระทำความดีเป็นพิเศษและประกาศต่ อสาธารณะชน
- เขียนป้ายเตือนอันตรายไว้ในที่ที่สมควรเตือน
- เขียนจดหมาย หรือส่งบัตรอวยพรเพื่อนเก่าในวันปีใหม่
ปิด
- ปิดโทรศัพท์มือถือและเพจเจอร์ในที่ ๆ ไม่ควรพูดโทรศัพท์

- ปิด หรือหรี่เสียงดังจากวิทยุ หรือโทรทัศน์ เมื่อมันรบกวนผู้อื่น
ทำ
- เลื่อนจานอาหารไปให้คนที่เอื้อมไม่ถึง
- หาทางปลอบใจคนที่กำลังทุกข์
- ทำความประหลาดใจให้คนในกรณีพิเศษ เช่นว่า เขาอยากได้ แต่หามาเองไม่ได้
- พยายามทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร
- ทำให้ผู้อื่นประทับใจด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มี
- สนับสนุนการป้องกันปัญหาต่าง ๆ อย่างเช่นสารเสพติด
ช่วยเหลือคนรู้จัก
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
- ช่วยรับคนรู้จักขึ้นรถ
- ทักทาย แนะนำตัวกับเพื่อนบ้าน
- ส่งอาหารหรือผลไม้ให้เพื่อนบ้านในบางโอกาส
- ช่วยกวาดใบไม้หน้าบ้านให้เพื่อนบ้านบ้าง
- ชวนเพื่อนบ้านและครอบครัวเที่ยวในวันหยุด
- รับฝากหรือดูแลเด็กเล็กให้เพื่อนบ้านบ้าง
- ให้ความสนใจกับกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน
- ไปเยี่ยมคนแก่ที่อยู่ใกล้บ้านบ้าง
- จ่ายเงินค่าอาหารหรือเครื่องดื่มให้เพื่อนร่วมงานเป็ นครั้งคราว
- ช่วยคนขาดแคลน
- เมื่อเจอข่าวของคนรู้จักในหนังสือพิมพ์ก็ตัดไปให้เขา บ้าง
- ส่งอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมไปให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชน เช่นตำรวจสี่แยก
- ซื้อของให้เด็กข้างบ้านเล่นบ้าง
- ซื้อของฝากให้คนอื่น เมื่อเห็นว่ามันเหมาะกับเขา
- ส่งหนังสือที่อ่านแล้วไปให้กัยคนที่คิดว่าเขาต้องการ
- ช่วยเหลือห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน
- หาของขวัญปีใหม่ให้คนที่ต้องติดต่อกันเป็นประจำ
- หาของขวัญของฝากให้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน
- บริจาคสิ่งของ
- ช่วยเหลือผู้มีหนี้สิ้นบ้างตามสมควร
ช่วยเหลือคนไม่รู้จัก
- ช่วยผู้ที่ประสบความยากลำบาก อย่างเช่นคนหลงทาง คนที่ประสบอุบัติเหตุ
- บริจากเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบสาธารณภัย
- บอกเตือนสิ่งผิดปกติของคนอื่น เช่นยางแบน ซิบไม่รูด
- ช่วยจับประตูที่เปิดเดินออกไปไม้ให้ไปตีคนที่เดินมาข ้างหลัง
- ช่วยบอกทาง นำทางให้คนต่างถิ่น
- ช่วยคนที่กำลังหาของหาย หาไม่พบ หรือเก็บของคืนเจ้าของ
- ช่วยคนถือของพะรุงพะรัง
- ช่วยเอื้อมหยิบของให้คนที่หยิบไม่ถึง
- ช่วยเข็นรถผู้ที่รถเสีย
- หาของฝากผู้ป่วยตามโรงพยาบาลที่ขาดคนเยี่ยมเยียน
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยความระมัดระวัง
- ช่วยคนตกน้ำอย่างรอบคอบ ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน
- ช่วยแนะนำงานให้คนตกงาน
- แนะนำการประกอบอาชีพให้ผู้ที่ต้องการ
- จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก คนพิการและคนชราที่ขาดการดูแล
- ช่วยเหลือแจ้งข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ที่กำล ังทะเลาะวิวาท
- สนับสนุนหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ใหกับสังคม
- จัดกลุ่มอาสาสมัครช่วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
- สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ยอม เสียสละ ให้
- ดูแลความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะเมื่อเราใช้เสร็จ
- เมื่อเข้าคิวรอรับบริการและเห็นผู้ที่รีบเร่ง ให้เสียสละให้เขาเข้าคิวก่อน
- ไม่รีบร้อนในการขับรถ
- ให้เงินทำทานขอทานบ้าง
- ช่วยเหลือผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่ขาดเหรียญ โดยยอมให้แลกเงิน หรือให้เศษเหรียญในกรณีที่จำเป็น
- ส่งของขวัญให้คนที่ไม่เคยได้รับอะไรเลย
- ให้ของคนที่เห็นแก่ตัวไม่เคยให้ใคร
- ให้ความเห็นใจ ปลอบใจคนมีทุกข์
- บริจากโลหิต อวัยวะ หรือเงิน
มีความเกรงใจ
- เมื่อโทรศัพท์ถึงใครควรถามเขาก่อนว่าเขายุ่งอยู่หรือ เปล่า
- เมื่อมีใครฝากเบอร์ให้โทรกลับ ควรรีบโทร
- ไม่ขอ หรือยืมของรักของหวงของคนอื่น
- เมื่อยืมของจากใครให้รีบคืนเมื่อใช้เสร็จ
น้ำใจของเด็ก
- ยิ้มหวานและพูดเพราะกับทุกคน
- ไหว้ ทักทาย สวัสดีผู้ใหญ่
- เก็บเสื้อผ้า ของเล่นของตนเองให้เรียบร้อย
- รักษาความสะอาด
- ช่วยงานบ้าน
- มอบน้ำในให้ทุกคนในบ้าน
- ไม่แย่งดูทีวี
- ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน
- ติดต่อกับญาติผู้ใหญ่
- ไม่รังแกเพื่อน
- ช่วยเหลือเพื่อนที่ไม่สบายหรือเป็นทุกข์
- แบ่งขนมให้เพื่อน
- ช่วยครูยกของ
- ตั้งใจทำตัวเป็นเด็กดีเสมอ

ที่มา : น้องชาญ
เจ้าของบทความ : จาก สบายใจ.com