1. ..เชื่อมั่นในตนเอง ถ้าไม่ทำให้ให้ใครเดือดร้อน ก็จงทำไปตามความคิดตน

2. ..มีเหตุผลในการคิดเสมอว่า คุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นมากจนตัวเองไม่มีความสุข

3. ..เชื่อในความคิดที่ว่าการยอมรับนับถือตัวเอง ดีกว่าจะให้คนอื่นมาชอบคุณ

4. ..เมื่อมีคนมาวิจารณ์คุณในทางลบ ตัวคุณรู้ดีว่าระดับความสามารถคุณ

ดีหรือด้อยแค่ไหน

5. ..ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นควรแข่งกับตัวเ อง

6. ..ถ้ามีคนยกย่องก็อย่าปลื้ม คุณทุ่มเทมากจึงได้รับความสำเร็จ

7. ..เมื่อทำอะไรผิดพลาดคิดเสมอว่า คนทุกคนต้องเคยทำผิดพลาดทั้งนั้น

ไม่ใช่มีแต่คุณคนเดียว

8. ..พยายามปล่อยวาง อย่าเก็บเรื่องต่างๆ มาคิดมากตลอดเวลา จนกลายเป็น

ความวิตกกังวล

9. ..เลิกคิดว่าคนอื่นต้องเข้าใจคุณเสมอ ซึ่งมันเป็นไม่ได้ ไม่ต้องเป็นทุกข์

เมื่อคนอื่นไม่เข้าใจคุณ

10. ..อย่ากลัวการแสดงความคิดเห็นต่อหน้ากลุ่มคน ถึงแม้ความเห็นคุณไม่ตรง

กับคนอื่นในกลุ่ม

11. ..เลิกนิสัยที่คอยถามคนอื่นว่า สิ่งที่คุณทำดีพอหรือยัง ผลที่ได้รับจะดีหรือพลาด

คือการเรียนรู้ รับผิดชอบการตัดสินใจของเราเอง

12. ..อุดมคติชีวิต หรือความยึดถือของคุณก็เหมาะกับคุณ ไม่จำเป็นต้องให้ใครยอมรับ

หากได้รับการย่กย่องก็ทำต่อไป ถ้าผิดพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเอง

เมื่อคุณรู้จักตนเอง รู้จักชีวิตแล้ว คุณก็ย่อมนำตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ยาก

ความทุกข์หรือสุขแท้จริงเกิดจากตัวคุณเองทั้งสิ้น ชีวิตในปัจจุบันเหมือนการแข่งขัน

ซึ่งคุณเป็นได้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ

(แพ้อย่างผู้ชนะ 2539)

credit fwd mail ค่ะ