PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
บัวลอย Bua Loi by คาราบาว Carabao with Thai and English lyrics
Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  บัวลอย Bua Loi by คาราบาว Carabao with Thai and English lyrics

  บัวลอย Bua Loi (1) by คาราบาว Carabao
  Thai and English lyrics

  บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
  bua loi jâo pêuan yâak
  Bua-Loi, my true friend.
  ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
  tam-mai jàak kâa reo gern bpai
  Why did you leave me too quickly?
  บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
  bua loi bpai yòo têe năi
  Bua-Loi, where did you go?
  เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
  koie róo bâang măi nòhk kít kam neung tĕung bua-loi
  Do you ever know that [I] think . . . of Bua-Loi!!! (2)

  บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม
  bua loi kăo bpen chaai nùm
  Bua-Loi, he is a young man
  ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อๆ ด๋าๆ
  dtaa lày lăng ngúm dĕr dĕr dă dă
  Cross-eyed and clumsy
  รูปร่างแม้ไม่โสภา
  rôop râang máe mâi sŏh-paa
  Even though his appearance is not handsome
  จิตใจลํ้าฟ้าดังสมญาบัวลอย
  jìt jai lăm fáa dang sŏm-yaa bua-loi
  [his] mind is so high, like the name Bua-Loi
  เป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว้าเหว่
  bpen pêuan kui yaam pêuan wáa-wày
  Is a friend to talk with when a friend feels lonely
  เป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหย
  bpen pôr krua yaam pêuan hĭw hŏi
  Is a cook when a friend feels hungry
  เป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอย
  Bpen mŏr yài yaam peuan òht oi
  Is a doctor when a friend screams in pain
  หาหยูกยามารักษาบรรเทา
  hăa yòok-yaa maa rák-săa ban tao
  Goes and finds medicine to treat, to ease

  บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร
  Bua Loie tĕung wai gayn tá-hăan
  Bua-Loi reaches the age of conscription
  พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง
  pí-gon pí-gaan yang dee nèung bprà-pâyt sŏng
  Even though handicapped, he’s still a good “type 2” (3)
  อาสารับใช้ชาติพี่น้อง
  aa-săa ráp chái châat pêe nóng
  volunteers to serve the country, his brothers and sisters
  หัวใจคับพองกล้าหาญอดทน
  hŭa jai káp pong glâa hăan òt ton
  He has a brave heart and endurance
  เป็นคนหนักเอาเบาสู้
  bpen kon nàk ao bao sôo
  [He is the kind of person that whether the work is hard or easy, he will work hard] (4)
  อุตส่าห์มานะถ่อมตน
  ùt-sàa maa ná tòm dton
  He endeavors to be hardworking and humble.
  ช่วยเหลือเพื่อนๆ ทุกคน
  chûay lĕua pêuan pêuan túk kon
  Helps every friend
  ร่วมแต่ทุกข์สุขไม่สนใจ
  rûam dtàe túk sùk mâi sŏn jai
  He shares happiness or sadness—whichever; he’s OK with it.

  บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
  bua loi jâo pêuan yâak
  Bua-Loi, my true friend.
  ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
  tam-mai jàak kâa reo gern bpai
  Why did you leave me too quickly?

  บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
  bua loi bpai yòo têe năi
  Bua-Loi, where did you go?
  เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
  koie róo bâang măi nòhk kít kam neung • tĕung bua-loi
  Do you ever know that [I] think . . . of Bua-Loi!!!


  วันหนึ่งมีเสียงปืนคําราม
  wan nèung mee sĭang bpeun kam-raam
  One day the sound of guns roar
  บัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบ
  bua loi tòok hăam maa nai bplay pâa bai
  Bua-Loi is laying on a stretcher
  ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร
  Dtae yang lá-mer hùang wâa krai bpen a-rai
  But still talks in his sleep, worrying “Who has something the matter?” (5)
  คือคําพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอย
  keu kam pôot sùt táai kŏng chaai chêu bua loi
  [These] are the last words of the man named Bua Loi
  ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้
  dtâng dtàe wan nán yan wan née
  From that day until this day
  แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอย
  săeng dtà-giang ríp rèe têe bâan râi bplaai doi
  A light from dim lamp at farmhouse at top of the hill
  ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย
  mâi mee chaai kon têe chêu bua-loi
  There isn’t a man named Bua Loi
  ความเหงาหงอยค่อยเข้าปกคลุม
  kwaam ngăo ngŏi kôi kâo bpòk klum
  Loneliness quietly covers

  [In old man’s voice:]

  โลกนี้ไม่สมประกอบ
  lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
  This world isn’t balanced
  เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
  prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
  because some people only care about themselves
  โลกนี้มีสักกี่คน
  lôhk née mee sàk gèe kon
  How many people in this world,
  เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
  bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
  being a lotus , become as free as the person named Bua Loi? (6) BUA-LOI!  [Khun Aed sings:]

  โลกนี้ไม่สมประกอบ
  lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
  This world is not balanced
  เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
  prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
  Because some people only care about themselves
  โลกนี้มีสักกี่คน
  lôhk née mee sàk gèe kon
  How many people in this world,
  เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
  bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
  being a lotus, become as free as the person named Bua-Loi? BUA-LOI!
  (1)"Bua Loi" has two meanings: “Floating Lotus” and a kind of dessert involving a cup of sweet coconut milk with little chewy balls floating in it. Maybe the name has become more common since the song.
  (2) My foreign exchange student believes that Khun Aed is referring to himself by a nickname, “Nohk,” that Bua-Loi would know him by. He is saying “Do you know that Nohk thinks of you?”
  (3) A category for the draft.
  (4) This line translates “Is a person ‘nàk ao bao sôo.’” “Nàk ao bao sôo” refers to a Thai proverb.
  (5) Bua-Loi’s last words are “Krai bpen arai?”
  (6) This is about Buddhism. Some kinds of “lotus” are low, but Bua-Loi has jumped from a low level to a high level because of his good life, and so is freer.

  Translation is by JayTee with lots of help from Thai2English.com, Google Translate, and a foreign exchange student who would like to remain anonymous.

  Notes: I heard Khun Aed say he wrote this song about a friend who died. This one wasn’t easy. In particular, Bua-Loi’s last words don’t translate well into English. He said “Krai bpen arai.” Corrections/adjustments/suggestions welcome. Feel free to copy and use at another site.

 2. The Following 4 Users Say Thank You to JayTee For This Useful Post:

  barnstormin (01-08-12), Chino1 (07-01-12), djaidee (17-11-11), Siso99 (17-11-11)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •