PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
Saao Doi 4X4 สาวดอย 4x4 by Carabao
Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Saao Doi 4X4 สาวดอย 4x4 by Carabao

  สาวดอย 4x4
  Saao Doi 4X4
  Young Hill(tribe) Woman, Four-by-Four

  O e gau . . .
  Oh Eagle*

  คนป่าคนดอย เรียนน้อยบ้างไม่ได้เรียน
  kon bpàa kon doi rian nói bâang mâi dâai rian
  Hilltribe people study a little. Some didn’t study.
  หัดอ่านหัดเขียน เรียนรู้งูๆ ปลาๆ
  hàt àan hàt kĭan rian róo ngoo ngoo bplaa bplaa
  Practice reading, practice writing, learn a bit [learn “snake snake fish fish”]**
  ทุกวีทุกวัน ทำงานอาบเหงื่อต่างหน้า
  túk wee túk wan tam ngaan àap ngèua dtàang nâa
  Everyday work, face bathed in sweat
  หากินหล่อเลี้ยงกายา ตามประสาคนป่าคนดอย
  hăa gin lòr líang gaa yaa dtaam bprà-săa kon bpàa kon doi
  Make a living, find nourishment, follow the way of the hilltribe people

  เป็นหนุ่มเป็นสาว มันเหงาให้คิดออกเรือน
  bpen nùm bpen săao man ngăo hâi kít òk reuan
  Being [a] young man [or] women, it’s lonely and makes one think about about marriage:
  มาอยู่เป็นเพื่อน ช่วยกันหาเผือกหากลอย
  maa yòo bpen pêuan chûay gan hăa pèuak hàak loi
  Come stay be friends, help each other find taro [metaphor for helping each other work]
  เลี้ยงหมูเลี้ยงหมา ถางป่าทำไร่เลื่อนลอย
  líang mŏo líang măa tăang bpàa tam râi lêuan loi
  Raise pigs, raise dogs, mow the forest, work the rice field [undertake slash and burn agriculture]
  สร้างวิมานบนดอย เป็นนกน้อยในรังจนๆ
  sâang wí-maan bon doi bpen nók nói nai rang jon jon
  Create a paradise on the mountain. Be a few birds in the poor nest


  แต่พอเมื่อวาน ป๊ะมันเธอพลันเปลี๊ยนไป๋
  dtàe por mêua waan bpá man ter plan bplían-bpăi
  But yesterday when I met you, it changed
  ไอ้หนุ่มหน้าใส ไม่เคยแปดเปื้อนดินโคลน
  âi nùm nâa săi mâi koie bpàet bpêuan din klon
  The rich boy never touches dirt
  จากเมืองกรุงไกล ขวักไขว่ไปด้วยรถยนต์
  jàak meuang grung glai kwàk kwài bpai dûay rót yon
  Far away from capital, where there are a lot of cars going back and forth,
  วิมานของคนจนๆ ถูกชิ่งถูกชนด้วยรถโฟร์วีล
  wí-maan kŏng kon jon jon tòok chîng tòok chon dûay rót four wheel
  The paradise of the poor people is crashed by the four wheel trucks***


  [This whole next verse is sung with a Hilltribe accent (no ending consonants)]****

  ไปอยู่กรุงเทพ สักคำไม่เคยยอมบอก
  bpai yòo grung tâyp sàk kam mâi koie yom bòk
  [You] went to stay in Bangkok [and] weren’t willing to tell me one word [about it].
  หรือโดนเขาหลอก ให้ลงจากดอยตามมา
  rĕu dohn kăo lòk hâi long jàak doi dtaam maa
  Or were [you] tricked by him to come down from the mountain?
  ไปอยู่กรุงเทพ เจ้าตัวไม่เคยยอมลา
  bpai yòo grung tâyp [Kru The] jâo dtua mâi koie yom laa
  When [you] moved to Bangkok, you never said goodbye
  สาวดอยบ้านป่า พูดลาสักคำไม่มี
  săao doi bâan bpàa pôot laa sàk kam mâi mee
  [The] young hilltribe woman gave not a word of goodbye.


  ใครเล่าจะสน คนจนคนดอยคนเขา
  krai lâo jà sŏn kon jon kon doi kon kăo[
  Who will care about the poor people and hilltribe people?
  ถึงมีภูมิลำเนา แต่บัดรประชาชนไม่มี
  tĕung mee poom mi lam-nao dtàe รบัด bprà-chaa chon mâi mee
  Though they have native district, [they] don’t have an ID card
  พกยาทันใจ เอวไว้แทนใบขับขี่
  pók yaa tan jai eo wái taen bai kàp kèe
  Carry [medicine/drugs?] tucked away instead of a driver’s license
  รถยนต์ก็ยังไม่มี รถเมล์ก็มาไม่ถึง
  rót yon gôr yang mâi mee rót may gôr maa mâi tĕung
  Cars [they] don’t have yet. Buses don’t go all the way out there.

  ดอย ดอย ดอย ตั้งหน้าแต่คอย คอย คอย
  doi doi doi dtâng nâa dtàe koi koi koi
  Mountain, mountain, mountain still just wait, wait, wait
  คอย คอย คอย น้องนางคืนดอย ดอย ดอย
  koi koi koi nóng naang keun doi doi doi
  Wait, wait, wait for her return up the mountain, mountain, mountain


  *A brand of truck.

  **To speak “ngu ngu plaa plaa” (literally “snake snake fish fish”) is to be able to speak a smattering of something.

  ***Cars are better than the four wheel trucks, but the paradise of the poor people is crashed by (even worse than) the four wheel trucks???

  ****In the Hmong language, for instance, there are no ending consonants, so the Hmong may pronounce “Krung Thaep” (Bangkok) as “Kru Thae.” You can hear Khun Aed sing “Kru Thae” and all the other words with no ending consonant.
  Last edited by JayTee; 20-02-12 at 09:31 AM. Reason: formatting

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •