is there anyone who can help me w this? i dunno in which sub forum i should post this in so posted it here.

would really appreciate anyone who can help! this is the song:

痴心绝对
Chi Xin Jue Dui
Absolute Foolish Heart


想用一杯latte把你灌醉
Xiang yong yi bei Latte ba ni guan zui
Want to use a cup of Latte to get u drunk
好让你能多爱我一点
Hao rang ni neng duo ai wo yi dian
Great if u can love me a bit more
暗恋的滋味你不懂这种感觉
An lian de zi wei ni bu dong zhe chong gan jue
The taste of secret love, u don¡¯t understand this kind of feeling
早有人陪的你永远不会
Zao you ren pei de ni yong yuan bu hui
The one who accompanied u earlier can never be with u
看见你和他在我面前
Kan jian ni he ta zai wo mian qian
Watching both of u in front of me
证明我的爱只是愚昧
Zheng ming wo de ai zhi shi yu mei
A sign that my love is only being ignored
你不懂我的那些憔悴
Ni bu dong wo de na xie qiao cui
You don¡¯t know that sadness of mine
是你永远不曾过的体会
Shi ni yong yuan bu ceng guo de ti hui
It¡¯s you who never have the understanding
为你付出那种伤心你永远不了解
Wei ni fu chu na chong shang xin ni yong yuan bu liao jie
Those kind of sadness I paid for u, u will never understand
我又何苦勉强自己爱上你的一切
Wo you he ku mian qiang zi ji ai shang ni de yi qie
I don¡¯t bother to force myself to love every part of u
你又狠狠逼退我的防备
Ni you hen hen bi tui wo de fang bei
You have pushed my caution far faraway
静静关上门来默数我的泪
Jing jing guan shang men lai mo shu wo de lei
Quietly close the door that makes several tears of mine drop silently
明知道让你离开他的世界不可能会
Ming zhi dao rang ni li kai ta de shi jie bu ke neng hui
I clearly know that u will never leave his world
我还傻傻等到奇迹出现的那一天
Wo hai sha sha deng dao qi ji chu xian de na yi tian
I¡¯m still foolishly waiting for a day of miracle
直到那一天你会发现
Zhi dao na yi tian ni hui fa xian
I know on that day u will realize
真正爱你的人独自守着伤悲
Zhen zhen ai ni de ren du zi shou zhe shang bei
The person who truly loves u has been receiving sorrow alone
曾经我以为我自己会后悔
Ceng jing wo yi wei wo zi ji hui hou hui
Once i thought i will regret it myself
不想爱得太多痴心绝对
Bu xiang ai de tai duo chi xin jue dui
I donít want to love with an absolute foolish heart
为你落第一滴泪
Wei ni luo di yi di lei
The first tear I drop for u
为你作任何改变
Wei ni zuo ren he gai bian
Whatever changing I made for u
也唤不回你对我的坚决
Ye huan bu hui ni dui wo de jie jue
That also wouldnít change the way out u gave me