....หลายครั้ง คนเรา ก้อมักจามีเรื่องราวของตนเอง ส่วนมาก ก้อมักจาเปงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ...และมันคงเปงเรื่องที่ม่ายอยากจาเปิดเผยสักเท่าไหร ่ ม่ายก้อ อยากจาเก็บเรื่องนั้นไว้ภายในใจ หรือ ม่ายก้อเราเองเท่านั้นที่รุ ...คนส่วนมากที่ยางม่ายค่อยเข้าจายเรื่องนี้ดีพอ อาจจาบอกว่ามันไร้สาระ แต่ถ้ามองในส่วนลึกๆข้างในแล้ว มานกลับตรงกันข้าม เคยด้ายยินมั้ยว่า ความรักคือออกซิเจน ความรักทามห้ายโลกสดใส ถึงแม้ ว่าโลกใบนั้นจะสดใสเพียงชั่วคราว แต่มัน ก้อม่ายด้ายหมายความว่า โลกใบนั้นจะมืดมนเสมอไป สักวันหนึ่งมานก้อต้องสดใสด้ายอีกครั้ง ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของบันทึกหลายเล่ม ที่หลายคนยังเก็บมันไว้อยู่ แม้เวลาจาผ่านไปนานเพียงใด เชื่อด้ายเลยว่า บันทึกเล่มหนึ่งเล่มนี้จะยังคงอยู่ตลอดไป....และในวั นนี้ก้อขอห้ายกระทู้กระทู้นี้ เปรียบเสมือน บันทึกเล่นหนึ่งเล่มนั้นของคุนคะ...
"ณัฐชา"