PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
Kon Jon Poo Ying Yai by Carabao คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คาราบาว
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Kon Jon Poo Ying Yai by Carabao คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คาราบาว

  คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คาราบาว

  Kon Jon Poo Ying Yai by Carabao

  Poor Person, Great Person

  Translation by Ann Norman with Thai2English.com and anonymous helper.

  Notes: “Ying yai” means “great” in the sense of important, superior, mighty. To “lick the leg” means to suck up to someone. The “four factors in life” are clothes, food, a place to live, and medicine. To call someone a buffalo is to call them stupid.


  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
  tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
  Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
  ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
  mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
  don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone
  มีจนวัดใจคนไม่ได้
  mee jon wát jai kon mâi dâai
  Rich or poor, [you] can’t measure the heart of someone
  จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
  jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
  Poor but rich, generous heart. Great person of poverty.

  ทรัพย์สินไม่มีสะสม อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี
  sáp sĭn mâi mee sà-sŏm yòo nai săng-kom dûay kwaam sùk kĕe
  Possessions don’t accumulate in the happy community.
  ปริญญาฉันไม่เคยมี ความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้
  bpà-rin-yaa chăn mâi koie mee kwaam róo por dee por àan òk kĭan dâai
  [I] never had a diploma. Know enough for reading and writing.
  ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง
  bpai tam ngaan ráp jâang gôr tam jing
  Go work for hire, and honest work
  ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย
  chăn tam túk sìng yok wâyn bprà-jòp jâo naai
  I do everything except flatter the boss
  วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย
  wát kon kăo wát gan têe năam laai
  [I] measure people by [their] spit
  ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก
  laa gòn jâo naai chăn mâi châi kwaai jon dtròk
  Goodbye, Boss. I’m not a cornered buffalo.

  ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
  mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài • mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
  I never dream to be big or important. Don’t have all four factors in life.
  แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
  kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
  [I’m] only a reptile on the side of the road
  เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
  néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
  Body is poor but have a great, generous heart

  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
  tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
  Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
  ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
  mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
  don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
  มีจนวัดใจคนไม่ได้
  mee jon wát jai kon mâi dâai
  Rich or poor, [you] can’t measure the heart of someone
  จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
  jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
  Poor but rich, generous heart. Great person of poverty.


  คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
  kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
  Krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )*
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)
  (คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
  (kon jon) jon dtàe ruay naam jai
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  (ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
  ( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)

  มีชีวิตย่อมมีความลําบาก
  mee chee-wít yôm mee kwaam lam-bàak
  Have a life that will naturally have hardship
  อดๆอยากๆดังยาชูกําลัง
  òt òt yàak yàak dang yaa choo gam-lang
  Starving like an energy drink
  ความหวังแม้ว่ายังริบหรี่เพราะสังคมวันนี้มันหางานกา รยาก
  kwam wăng máe wâa yang ríp rèe prór săng-kom wan née man hăa ngaan gaan yâak
  [There is] hope even though still dim because in today’s society finding work is hard.
  ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างราคา ไม่สํามะคัญ
  yam bpai sà-màk bpai mâi lêuak nâa kâa jâang raa-kaa mâi sămakan
  Repeatedly go apply for work, any kind of work, the wages are not important**
  ลุยควันลุยท่อไอเสีย มีแต่ความอ่อนเพลียยังดีกว่าเลียขากัน
  lui kwan lui tôr ai sĭa mee dtàe kwaam òn plia yang dee gwàa lia kăa gan
  Wade through vehicle fumes, have only exhaustion. Still it’s better than to lick the leg.

  ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
  mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
  [I] never dream to be big or important. Don’t have all four factors in life
  แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
  kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
  [I’m] only a reptile by the road
  เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
  néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
  Body is poor but have a great, generous heart.


  ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ
  bpàt-jai keu krêuang bàat jai
  A factor is the things that bring grief
  ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฎก
  sàat-sà-daa sŏn wái nai prá dtrai-bpì-dòk
  Prophet teaches as stored away in the Buddhist scriptures
  ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย
  kwaam jing têe kôo kuan yìp yók cham-rá kwaam sòk-gà-bpròk nai săng-kom meuang tai
  The truth (which it is appropriate to mention) will clean the dirtiness in Thai society.
  จิตใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุทธิ์ นั้นคือจุดหมาย
  jìt jai hàeng kwaam bpen pút săi bor-rí-sùt nán keu jùt măai
  The mind of the being of Buddha is clear, pure. That is the aim.
  รวยล้นกระทําตนเหลวไหล
  ruay lón grà tam dton lĕo lăi
  Even if you are super rich but you do something stupid***
  ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว
  mâi châi pôo yîng yài bpen dtàe pôo yîng leo
  [You’re] not a great person, only an extremely bad person

  ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
  mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài • mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
  I never dreamed to be big or important. [I] don’t have all four factors in life
  แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
  kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn ****
  [I’m] only a reptile on the side of the road
  เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
  néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
  Body is poor but have a great, generous heart

  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
  tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
  Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
  ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
  mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
  don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone
  มีจนวัดใจคนไม่ได้
  mee jon wát jai kon mâi dâai
  Rich or poor, you can’t measure the heart of someone
  จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
  jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
  Poor but rich, generous heart. Great person of poverty
  คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
  kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
  krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)
  (คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
  (kon jon) jon dtàe ruay naam jai
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  (ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
  ( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)

  (2X)


  * “krai jà wâa yâak jon” word for word “Who will say critically “poor”?
  ** “mâi lêuak nâa” translates “not choose face” meaning, in this case you are not holding out for a good job.
  *** An example of “tam lĕo lăi” would be drinking too much. I translated it as “doing something stupid.”
  **** “sŏng kâang tà-nŏn” literally translates “two sides of the road” which doesn’t work in English. But it means “the side of the road.”

 2. #2
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: Kon Jon Poo Ying Yai by Carabao คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คาราบาว

  Do you guys see all those codes? I see a bunch of codes for tone markers in the lines with phonetic Thai. This used to work. Any advice?

 3. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  barnstormin (01-08-12)

 4. #3
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  Phnom Penh
  Posts
  810
  Thanks
  668
  Thanked 245 Times in 176 Posts

  Re: Kon Jon Poo Ying Yai by Carabao คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คาราบาว

  It's good song but maybe it's popular with the non-sober also.I don't want to encourage ppl like to be under poverty but it's according to the society and mindset,ethics is very important,so people must getting better education,corruption and bribes is the cancer or consuption symtoms in the society.song could actuate people!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •