PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
บ่อเยี่ยะโจ่ย Doesn’t Help by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, English translation
Results 1 to 4 of 4
 1. #1
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  บ่อเยี่ยะโจ่ย Doesn’t Help by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, English translation

  บ่อเยี่ยะโจ่ย Doesn’t Help
  by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
  Translation by Ann Norman with Thai2English.com. Corrections and suggestions for improvement are welcome.

  เกิดมาเป็นคนย่อมมีบาดแผล ไม่มีที่กายก็มีที่ใจ
  gèrt maa bpen kon yôm mee bàat plăe mâi mee têe gaai gôr mee têe jai
  I was born a person likely to have a wound – not on my body, but on my heart
  คมรักก็เหมือนคมมีด กรีดลึกทรวงใน
  kom rák gôr mĕuan kom mêet grèet léuk suang nai
  Sharp love is like a sharp knife stabbed deep in the chest
  คมมีดในครัวบาดคนทำครัว เจ็บปวดไม่นานเดี๋ยวมันก็หาย
  kom mêet nai krua bàat kon tam krua jèp bpùat mâi naan dĭeow man gôr hăai
  A sharp knife in the kitchen cuts the cook. It hurts, but in a short time it will heal
  แต่คมรักบาดลึกแผลใจ หายยากหายเย็น
  dtàe kom rák bàat léuk plăe jai hăai yâak hăai yen
  But sharp love cuts deeply, wounds the heart. Recovery is difficult
  คุณเบ็นคนหนึ่งไหม ที่เจอเรื่องแบบนี้
  kun ben kon nèung măi têe jer rêuang bàep née
  Are you a person who meets with this sort of thing?
  เคยปล่อยวางได้ไหม ทำไม่รู้ไม่เห็น
  koie bplòi waang dâai măi tam mâi róo mâi hĕn
  Can you ever let it go (not take it to heart)? Pretend you don’t know or see?
  อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด อะไรจะเป็นก็ให้มันเป็น
  a-rai jà gèrt gôr hâi man gèrt a-rai jà bpen gôr hâi man bpen
  Whatever will happen, OK let it happen. Whatever will be, let it be.
  ไม่เป็นวรรคเป็นเวร บ่อเยี่ยะโจ่ย
  mâi bpen wák bpen wayn. bòr ye-yá jòi
  Not go over and over it. Doesn’t help.

  มันยู่ที่ตัวเราเองเขัาใจ ว่าการ หลอก ลวง เป็น เรื่องโง่เขลา
  man yôo têe dtua rao ayng kăo jai wâa gaan lòk luang bpen rêuang ngôh klăo
  It’s up to ourselves to understand that to cheat and deceive is a foolish affair.
  เขาทำเชนนี้กับเรา แล้วจะสนทำไม ตัวเราเองคือศัตรูผู้น่ากลัว
  kăo tam chayn née gàp rao láew jà sŏn tam-mai dtua rao ayng keu sàt-dtroo pôo nâa glua
  [If] someone does something like this to us, then why pay attention [to them]? [We can be our own worst enemy.] *
  ผู้เข้มแข็ง รู้ชนะ รู้อภัย อย่าไปมองโลกในแง่ร้าย จงใช้เหตุผล
  pôo kây-má-kăeng róo chá-ná róo a-pai yàa bpai mong lôhk nai ngâe ráai jong chái hàyt pŏn
  A strong person knows to overcome, knows to forgive. Don’t go looking at the world pessimistically; [you] should use reason
  วนเวลาให้บทเรียน ควรจดจำไว้ แต่อย่าให้มันบั่นทำร้ายใจตน
  won way-laa hâi bòt rian kuan jòt jam wái dtàe yàa hâi man bàn tam ráai jai dton
  The circle of time offers a lesson: [you] should remember [what happened]. But don’t let it cut and do harm to your own heart.
  คนที่รอเราอยู่ยังมี คนดีๆ ที่นมีเหตุผล
  kon têe ror rao yòo yang mee kon dee dee têe mee hàyt pŏn
  There are still people who wait for us—really good people, who have reason.
  อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
  yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
  Don’t agonize [over it].** It doesn’t help.


  IN THE VIDEO, THE SHIRTS COME OFF, Black shirts -> white shirts:

  ทุกข์ ใจ (túk jai)= suffering heart -> ปล่อยวาง (ploi waang) = not take something to heart
  เสียใจ (sĭa jai) = upset/regretful -> ทำใจ (tam jai) = come to terms with (accept)
  ล้มเหลว (lóm lĕo) = fail -> ลุกขึ้นสู้ (lúk kêun sôo) = stand up, fight
  ยากจน (yâak jon) = poor -> พอเพียง (por piang) = enough, sufficient
  สิ้นหวัง (sîn wăng) = despair/ give up hope -> กำลังใจ (gam-lang jai) = have sprit/will
  ไม่เข้าใจ (mâi kâo jai) = don’t understand -> ใช้เหตุผล (chái hàyt pŏn) = use reason
  ล้มละลวย (lóm lá-luay) = confused/mislead ->เริ่มใหม่ (rêrm mài ) = start again
  อกหัก òk hàk = broken hearted -> บ่อเยี่ยะโจ่ย (bòr ye-yá jòi) = It doesn’t help.


  ความพ่ายแพ้จะแปลเป็นพลังสรรสร้าง ชีวิตมีหลายทาง ท้าน่าเผชิญ
  kwaam pâai páe jà bplae bpen pá-lang săn sâang chee-wít mee lăai taang táa nâa pà-chern
  Defeat will translate into strength [to?] choose, to create. Life has many paths, challenges worth confronting
  ใครคนนั้นอาจเป็น เนื้อคู่ • ใครคนนี้อาจเป็นเรื่องบังเอิญ
  krai kon nán àat bpen néua kôo krai kon née àat bpen rêuang bang-ern
  That person there might be a match. This person here might be another story
  ทางใครทางมันต่างเดิน บ่อเยี่ยะโจ่ย
  taang krai taang man dtàang dern • bòr ye-yá jòi
  The path someone takes, it’s a separate walk. Doesn’t help [to worry over it]

  บ่อเยี่ยะโจ่ย
  bòr ye-yá jòi
  Doesn’t help . . .

  มันยู่ที่ตัวเราเองเขัาใจ ว่าการ หลอก ลวง เป็น เรื่องโง่เขลา
  man yôo têe dtua rao ayng kăo jai wâa gaan lòk luang bpen rêuang ngôh klăo
  It’s up to ourselves to understand that to cheat and deceive is a foolish affair.
  เขาทำเชนนี้กับเรา แล้วจะสนทำไม ตัวเราเองคือศัตรูผู้น่ากลัว
  kăo tam chayn née gàp rao láew jà sŏn tam-mai dtua rao ayng keu sàt-dtroo pôo nâa glua
  [If] someone does something like this to us, then why pay attention [to them]? [We can be our own worst enemy]. *
  ผู้เข้มแข็ง รู้ชนะ รู้อภัย อย่าไปมองโลกในแง่ร้าย จงใช้เหตุผล
  pôo kây-má-kăeng róo chá-ná róo a-pai yàa bpai mong lôhk nai ngâe ráai jong chái hàyt pŏn
  A strong person knows to overcome, knows to forgive. Don’t go looking at the world pessimistically; [you] should use reason
  วนเวลาให้บทเรียน ควรจดจำไว้ แต่อย่าให้มันบั่นทำร้ายใจตน
  won way-laa hâi bòt rian kuan jòt jam wái dtàe yàa hâi man bàn tam ráai jai dton
  The circle of time offers a lesson: [you] should remember [what happened]. But don’t let it cut and do harm to your own heart.
  คนที่รอเราอยู่ยังมี คนดีๆ ที่นมีเหตุผล
  kon têe ror rao yòo yang mee kon dee dee têe mee hàyt pŏn
  There are still people who wait for us—really good people, who have reason.
  อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
  yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
  Don’t agonize [over it].** It doesn’t help.
  อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
  yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
  Don’t agonize [over it].** It doesn’t help.
  อย่าไปทุกข์กังวล . . . บ่อเยี่ยะโจ่ย
  yàa bpai túk gang-won . . . bòr ye-yá jòi
  Don’t agonize [over it] . . . It doesn’t help.
  *Literally, “Oneself is the one worth being afraid of.”
  **Don’t suffer and worry.
  Last edited by JayTee; 04-08-12 at 12:11 PM. Reason: the tone markers work after all.

 2. The Following 2 Users Say Thank You to JayTee For This Useful Post:

  djaidee (05-08-12), trangam (04-08-12)

 3. #2
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: บ่อเยี่ยะโจ่ย Doesn’t Help by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, English translation

  Here is the YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=41MI8...0&feature=plcp

  Can someone post the link to the iTunes?

 4. #3
  Join Date
  Oct 2002
  Location
  Bengalooru, India
  Posts
  1,504
  Thanks
  382
  Thanked 361 Times in 251 Posts

  Re: บ่อเยี่ยะโจ่ย Doesn’t Help by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, English translation

  Very useful song
  Never hit someone below the belt; for you are not the creator.

 5. #4
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: บ่อเยี่ยะโจ่ย Doesn’t Help by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, English translation

  Yes, it's very useful. My husband was laughing at me as I translated it because I take everything to heart and can't let anything go. He said he was surprised I didn't explode from the irony of translating words I never follow. LOL But I will try harder!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •