PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
100 Carabao Songs in English - Page 13
Page 13 of 14 FirstFirst ... 31011121314 LastLast
Results 121 to 130 of 140
 1. #121
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  อยากได้ยิน Yaak Daiyin (Want to Hear)
  By แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao


  Note: Totally amazing song from the newly released solo album "เห็นมั้ยบัวลอย" "Hen Mai Bua Loy?" Unfortunately there is no YouTube of the whole song yet. BUY THE ALBUM at eThaiCD.com.

  There is a context to this song. It comes out during the political coup, and is addressed the deep political division in Thailand. I think he is making a case for peace, while acknowledging that people have a right to be angry (my guess).

  A section of the song is on the album preview below. It is the second song on this YouTube, the song with just voice and piano:
  อยากได้ยินคำว่าอะไรจากคนทั้งหลายที่ผ่านไปมา
  yàak dâai yin kam wâa a-rai jàak kon táng lăai têe pàan bpai maa
  What words would you like to hear from all those many people who pass back and forth?
  สวัสดีส่งยิ้มให้มานั้นย่อมดีกว่าบึ้งตึงด้วยหวาดระแ วง
  sà-wàt-dee sòng yím hâi maa nán yôm dee gwàa bêung dteung dûay wàat rá-waeng
  “Hello,” sending a smile your way, would likely be better than a suspicious frown
  เพราะในใจเรานั้นไม่ได้ยินใจเขา และในใจเขาก็หาได้ยินใจเรา
  prór nai jai rao nán mâi dâai yin jai kăo láe nai jai kăo gôr hăa dâai yin jai rao
  Because in our hearts, we don’t hear their hearts. And their hearts also search to hear our hearts
  ถ้าใจคนล่วงรู้ใจกันรวมแบ่งปันทุกข์ความสุขจะไม่ไกล
  tâa jai kon lûang róo jai gan ruam bàeng bpan túk kwaam sùk jà mâi glai
  If hearts can sense each other and share the suffering, happiness is not far off.

  โลกใบนี้ยังต้องการความรัก โลกใบนี้ยังต้องการความเห็นใจ
  lôhk bai née yang dtông gaan kwaam rák lôhk bai née yang dtông gaan kwaam hĕn jai
  This world still needs love. This world still needs empathy/mutual understanding
  สบตากันด้วยรักอภัยแล้วก้าวต่อไปเรียนรู้อยู่กับมัน
  sòp dtaa gan dûay rák a-pai láew gâao dtòr bpai rian róo yòo gàp man
  Catch each other’s eyes with forgiving love, and move forward learning from it.

  มีภูเขาแม่น้ำทะเลมีสัตว์ทั้งหลายอยู่กินแบ่งปัน
  mee poo kăo mâe náam tá-lay mee sàt táng lăai yòo gin bàeng bpan
  We have mountains, rivers, and oceans. We have all kinds of animals sharing the habitat
  มีมนุษย์มีเธอมีฉัน นี้คือสวรรค์คือโลกใบเดียวที่นี่
  mee má-nút mee ter mee chăn née keu sà-wăn keu lôhk bai dieow têe nêe
  There are humans, there is you and me. Here is paradise: the one and only world right here.
  เขาว่าโลกเรานั้นเท่าปลายหนวดหอยทาก ชีวิตถูกโยนทิ้งเหมือนกับก้นบุหรี่
  kăo wâa lôhk rao nán tâo bplaai nùat hŏi tâak chee-wít tòok yohn tíng mĕuan gàp gôn bù rèe
  They say that our world amounts to the tip of the antennae of a snail, [that] life is cheaply tossed like a cigarette butt
  จงเรียนรู้ใจเขาใจเรา ปลดปล่อยวิญญาณ ข้ามสะพานสู่เสรี
  jong rian róo jai kăo jai rao bplòt bplòi win-yaan kâam sà-paan sòo săy-ree
  [We] must learn about our hearts and minds; release the spirit to cross the bridge to freedom

  ไม่มีความสุขใดเท่ากับความสงบ เท่าที่เคยพบความจริงล้วนเป็นเช่นนี้
  mâi mee kwaam sùk dai tâo gàp kwaam sà-ngòp tâo têe koie póp kwaam jing lúan bpen chên née
  There is no happiness comparable to peace. All [our] experience shows this is true
  มีความแค้นจริงจัง ประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่าง
  mee kwaam káen jing jang bprà-wàt sàat bpen dtua yàang
  There is true, earnest anger. History is [our] example.
  เป็นคำถามที่รอคำตอบจากผู้คน
  bpen kam tăam têe ror kam dtòp jàak pôo kon
  It’s a question awaiting an answer from people.

  อยากได้ยินคำว่าอะไรจากคนทั้งหลายที่ผ่านไปมา
  yàak dâai yin kam wâa a-rai jàak kon táng lăai têe pàan bpai maa
  What would words would you like to hear from all those many people who pass back and forth?
  สวัสดีส่งยิ้มให้มานั้นย่อมดีกว่าบึ้งตึงด้วยหวาดระแ วง
  sà-wàt-dee sòng yím hâi maa nán yôm dee gwàa bêung dteung dûay wàat rá-waeng
  “Hello,” sending a smile your way, would likely be better than a suspicious frown
  ถอยมาสักหน่อยแล้วค่อยมองย้อนกลับหลัง ว่ารักหรือชังคือสิ่งที่คนปรารถนา
  tŏi maa sàk nòi láew kôi mong yón glàp lăng wâa rák rĕu chang keu sìng têe kon bpràat-tà-năa
  Retreat a little, then slowly look back behind [to see] whether love or hate is the thing the person desires
  ให้แสงธรรมนำทางสว่างตา บรรยากาศจะบอกเกิดความสุขจะไม่ไกล
  hâi săeng tam-nam taang sà-wàang dtaa ban-yaa-gàat jà bòk gèrt kwaam sùk jà mâi glai
  Let the light of Dharma* lead the way and brighten your eyes. The atmosphere will tell [you] that happiness is not far off.

  (เพราะ)โลกใบนี้ยังต้องการความรัก โลกใบนี้ยังต้องการความเห็นใจ
  (prór) lôhk bai née yang dtông gaan kwaam rák lôhk bai née yang dtông gaan kwaam hĕn jai
  (Because) this world still needs love. This world still needs empathy/mutual understanding
  สบตากันด้วยรักอภัยแล้วก้าวต่อไปเรียนรู้อยู่กับมัน
  sòp dtaa gan dûay rák a-pai láew gâao dtòr bpai rian róo yòo gàp man
  Catch each other’s eyes with forgiving love, and move forward learning from it.  *Or possibly the “light of fairness,” or the “natural light.”
  Last edited by JayTee; 29-09-14 at 10:06 AM.

 2. #122
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ปลดแอก Blohd Aek “Remove the Yoke”
  Bob Marley’s “Redemption Song” as translated/interpreted by Yeunyong Opakul


  Note: The notes with the song credit Bob Marley and say “translated/interpreted by Yeunyong Opakul.” The first verse is a very close translation of the original, after which the song diverges off on its own, while respecting the spirit of the original. There is a second version of “Redemption Song” by Yeunyong Opakul, which I haven’t translated. This version is from a 2005 solo album titled “Seum Sao Ngao Haeng”(Soaked, Sad, Lonely, Hungover)
  ขุนโจรสลัดมันปล้นเรา
  kŭn john sà-làt man bplôn rao
  Pirates rob us
  แล้วยัดเรามาเรือสินค้า
  láew yát rao maa reua sĭn káa
  and devour us coming with merchant ships
  นับเนื่องแต่วันนั้นมา
  náp nêuang dtàe wan nán maa
  And because of that day arriving
  ก็เหมือนตกอยู่นรกอเวจี
  gôr mĕuan dtòk yòo ná-rók a-way-jee
  it’s like falling into hell
  แต่สองมือข้ายังเข้มแข็ง
  dtàe sŏng meu kâa yang kaem-kăeng
  But [this] slave’s two hands are still strong
  ด้วยเรี่ยวแรงจากพระผู้เป็นเจ้า
  dûay rîeow raeng jàak prá pôo bpen jâo
  with strength from god
  ที่ให้เรากำเนิดเป็นชนเผ่า
  têe hâi rao gam-nèrt bpen chon pào
  who had us born to be a tribe/race/clan
  เป็นพืชพันธุ์แห่งความมีชัย
  bpen pêut pan hàeng kwaam mee chai
  to be the seedlings of victory

  แล้วทำไมไม่ช่วยกันร้องเพลง
  láew tam-mai mâi chûay gan róng playng
  So why not help us sing this song
  เพลงเพื่ออิสรภาพ
  playng pêua ìt-sà-rà-pâap
  A song for freedom
  เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
  mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
  [that] back then we used to hear
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  A song of liberation
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  A song of liberation

  โซ่ตรวนมัดตรึงข่มขืน
  sôh dtruan mát dtreung kòm kĕun
  The fetters bind and rape*
  มิทานทนฝืนดวงใจเปี่ยมหวัง
  mí taan ton fĕun duang jai bpìam wăng
  An assault against the heart full of hope
  เหือดน้ำตาก่อกำเนิดขุมพลัง
  hèuat nám dtaa gòr gam-nèrt kŭm pá-lang
  Dry the tears and generate strength
  ที่โถมถั่ง พังกำแพงแห่งเวลา
  têe tŏhm tàng pang gam-paeng hàeng way-laa
  to rush and collapse the walls of time

  ก็แล้วไยทนดูนิ่งเฉย
  gôr láew yai ton doo nîng chŏie
  So why [do you] tolerate [things], watching silently
  เนิ่นนานก็ยังคงหลับใหล
  nêrn naan gôr yang kong làp-lăi
  So long, and you just remain sleeping
  ลุกขึ้นมาเถอะ มาร้องเพลงปลุกใจ
  lúk kêun maa tùh maa róng playng bplùk jai
  Get up! And sing this stirring song
  ไปแต่งเติม จุดหมายปลายทาง
  bpai dtàeng dterm jùt măai bplaai taang
  Go progress towards your purpose/destination

  (เรา)มาช่วยกันร้องเพลง
  (rao) maa chûay gan róng playng
  So help me sing this song
  เพลงเพื่ออิสรภาพ
  playng pêua ìt-sà-rà-pâap
  This song for freedom
  เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
  mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
  [Which] back then we used to hear
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  A song of liberation
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  A song of liberation
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  A song of liberation


  โซ่ตรวนมัดตรึงข่มขืน
  sôh dtruan mát dtreung kòm kĕun
  The fetters bind and rape
  มิทานทนฝืนดวงใจเปี่ยมหวัง
  mí taan ton fĕun duang jai bpìam wăng
  An assault against the heart full of hope
  เหือดน้ำตาก่อกำเนิดขุมพลัง
  hèuat nám dtaa gòr gam-nèrt kŭm pá-lang
  Dry [your tears] and generate strength
  ที่โถมที่ถั่ง ทุบพังกำแพงแห่งเวลา
  têe tŏhm têe tàng túp pang gam-paeng hàeng way-laa
  to rush, pound, and collapse the walls of time
  ก็แล้วไยทนดูนิ่งเฉย
  gôr láew yai ton doo nîng chŏie
  And so why do you tolerate [things], watching silently
  เนิ่นนานก็ยังคงหลับใหล
  nêrn naan gôr yang kong làp-lăi
  For so long [you] just remain sleeping
  ลุกขึ้นมาเถอะ มาร้องเพลงปลุกใจ
  lúk kêun maa tùh maa róng playng bplùk jai
  Get up! And sing this stirring song
  ไปแต่งเติม จุดหมายปลายทาง
  bpai dtàeng dterm jùt măai bplaai taang
  Go progress towards your purpose/destination

  (เรา) มาช่วยกันร้องเพลง
  (rao) maa chûay gan róng playng
  So help me sing this song
  เพลงเพื่ออิสรภาพ
  playng pêua ìt-sà-rà-pâap
  This song for freedom
  เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
  mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
  [Which] back then, we used to hear
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  [this] song of liberation
  เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
  mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
  Back then, we used to hear
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  [this] song of liberation
  เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
  mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
  Back then, we used to hear
  เพลงแห่งการปลดปล่อย
  playng hàeng gaan bplòt bplòi
  [this] song of liberation
  เพลงแห่งการปลดแอก
  playng hàeng gaan bplòt àek
  This song of removing the yoke
  เพลงเพื่อการปลดแอก
  playng hàeng gaan bplòt àek
  This song of removing the yoke


  *”rape” or “oppress and coerce”

 3. #123
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  รอยไถแปร Roi Tai Bprae “Ploughing in Straight Furrows” – Begins with “Desperado”

  Speaking of covers, an English-language song very appropriately glued onto the front of a Thai song with a similar feel. I am going to assume you know the words to "Desperado"


  Beautiful rendition of two songs:[video]“Desparado” very appropriately glued onto a similar Thai song “Ploughing in Straight Furrows” (with English translation):

  ทุ่งนาแดนนี้ ไม่มีความหมาย
  tûng naa daen née mâi mee kwaam măai
  It’s come to where this land has no significance
  เหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควาย
  lĕua piang glìn koh lon sàap kwaai
  All that’s left is the smell of musty mud and buffalo
  เห็นซาก คันไถแล้วเศร้า
  hĕn sâak kan tăi láew sâo
  I see the remains of the plough and feel sad
  เห็นนาที่ร้าง นั้นมีแต่ฟาง แทนรวงข้าว
  hĕn naa têe ráang nán mee dtàe faang taen ruang kâao
  [I] see this deserted field, which has only straw instead of ears of rice
  เห็นเคียวที่เกี่ยว เหน็บติดเสา
  hĕn kieow têe gìeow nèp dtìt săo
  I see the scythe that harvested, cold and hanging on a post
  เล่นเอาใจเรา สะท้อน
  lên ao jai rao sà-tón
  Which leads my heart to reflect

  ...ทุ่งนาแดนนี้ ข้าเคยไถทำ
  ... tûng naa daen née kâa koie tăi tam
  This field, this land that this slave once worked*
  สองมือ ข้าเคย หว่านดำ
  sŏng meu kâa koie wàan dam
  [My] two hands that used to sow are black
  ฤดู ฝนพร่ำ หน้าก่อน
  réu-doo fŏn prâm nâa gòn
  Repeated rainy seasons behind [me]
  แต่มาปีนี้ ฤดี ข้าแสนจะสะท้อน
  dtàe maa bpee née réu-dee kâa săen jà sà-tón
  But with the arrival of this year here, this season, I reflect a whole lot
  เพราะมา ไร้คู่ กอดเคียงหมอน
  prór maa rái kôo gòt kiang mŏn
  Because I’m still single. I hug my pillow beside me.
  ทิ้งให้เรานอน ระกำ
  tíng hâi rao non rá-gam
  [If I] toss it, I have broken sleep.

  รอย ไถเอย ข้าเคยไถถาก
  roi tăi oie kâa koie tăi tàak
  Oh the furrows that this slave once carved
  เดี๋ยวนี้ เจ้ามา คิดจาก
  dĭeow née jâo maa kít jàak
  Now you come thinking of leaving
  ฝากให้ เป็นรอย ไถช้ำ
  fàak hâi bpen roi tăi chám
  entrusting me with the painful rows of ploughing
  เปลี่ยนรอย ไถใหม่
  bplìan roi tăi mài
  changing to new furrows
  ทิ้งรอย ไถเก่า ระกำ
  tíng roi tăi gào rá-gam
  The old marks in a sorry state
  อกใคร ใครบ้าง ไม่ช้ำ
  òk krai krai bâang mâi chám
  Whose heart wouldn’t hurt
  เมื่อยาม เห็นรอย ไถแปร
  mêua yaam hĕn roi tăi bprae
  when they see the regular furrows.


  ทุ่งนาแดนนี้ คงร้างไปอีกนาน
  tûng naa daen née kong ráang bpai èek naan
  So it seems this land will probably be left deserted for a long time
  ข้าเอง ก็เหลือ จะทาน
  kâa ayng gôr lĕua jà taan
  I’ll eat what’s left myself
  เพราะมัน แสนสุด จะแก้
  prór man săen sùt jà gâe
  because that serves a hundred thousand ends.
  หมดกำลังใจ แล้วเรียมเอ๋ยข้า คงตายแน่
  mòt gam-lang jai láew riam ŏie kâa kong dtaai nâe
  I’m worn out now, I will surely die.
  จะไถไปอีก ก็กลัวแพ้
  jà tăi bpai èek gôr glua páe
  [If] I keep ploughing, I’m afraid of failing
  เพราะรอยมันแปร เสียแล้ว เรียมเอย
  prór roi man bprae sĭa láew riam oie
  Because the furrows are all run down now. Oh me!

  Last verse 2X

  *He is not necessarily a slave, as the word “slave” is also a pronoun that people still use for “I” or “me.”

 4. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (05-10-14)

 5. #124
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  กระท่อมกัญชา Gratom Ganja (Ganja Hut)

  Note: I believe this is another cover, but it's an interesting performance. It's not a perfectly finished translation, but you will get the idea. I would have translated the much more famous Carabao song "Ganja" กัญชา but Carabao already has an English version of that song which is pretty good. (Look it up). For those pondering the "burning question" whether the more famous song "Ganja" is an antidrug song, a drug song, or just an artistic contribution here is another song to consider, lol . . . .

  This is from an old Aed Carabao solo album "รอยคำรณ", (which is really good):

  แดน..นี้มีต้นกัญชา..ปกคลุมแน่นหนา ใบกัญชาป่านนี้สะพรั่ง
  daen .. née mee dtôn gan-chaa .. bpòk klum nâen năa bai gan-chaa bpàan née sà-prâng
  This land . . . here has marijuana plants . . .spread all over, tightly packed . . . the ganja even now is blooming
  เวียงวังทองกะล่องกระท่อมพังๆ ดีกว่าเวียงราชวัง ไม่หวังจะแรมไกล
  wiang wang tong gà lông grà-tôm pang pang dee gwàa wiang râat-chá-wang mâi wăng jà raem glai
  A golden palace and a dilapidated hut . . . that's better than the palace, where I wouldn't hope of staying
  ฟังเสียงไฟไหม้บ้องกัญชา ช่างชวนสุขา เป็นเพลงพา
  fang sĭang fai mâi bông gan-chaa châang chuan sù-kăa bpen playng paa glòm kwăn rao hâi
  I listen to the sound of the boiling [burning] ganja bong Let it invite [one] to pleasure. Calm my kwan for me [or calming present for me]
  ฟังเพลินดี ดังปี่พระอภัย มือป้องจากบ้องคู่ใจ จะเป็นหรือตายไม่ห่วงกังวล
  fang plern dee dang bpèe prá a-pai meu bpông jàak bông kôo jai jà bpen rĕu dtaai mâi hùang gang-won
  The sound entertains me like the forgiving monk’s flute. The bong user and the bong are soulmates, not worrying whether they live or die.
  เวียงวังทองหรือจะมาสู้กระท่อมฉันอยู่ ทัดทูไม่หวังสักคน
  wiang wang tong rĕu jà maa sôo grà-tôm chăn yòo tát too mâi wăng sàk kon
  A gold walled palace, or keep fighting for the hut I live in. Tatoo doesn't hope for a person
  มีกัญชาสุขกว่ามีคู่กมล ถึงหากฉันจนก็ยังสุขล้นไม่หวังใคร..ปอง
  mee gan-chaa sùk gwàa mee kôo gà-mon tĕung hàak chăn jon gôr yang sùk lón mâi wăng krai.. bpong
  Having ganja is happier than having a soulmate, to the point that if I’m poor, I’m still overflowing with happiness, not hoping for anyone . . . bong.
  มองเห็นไฟไหม้ บ้องเป็นควัน ดังหนึ่งเมฆสวรรค์ มีตะเกียงดังเหมือนจันทร์ส่อง
  mong hĕn fai mâi bông bpen kwan dang nèung mâyk sà-wăn mee dtà-giang dang mĕuan jan sòng
  I see the fire burning. The bong is smoking like a cloud of heaven. Have a lamp like the moon shining
  ยามจะนอนก่ายกอดประคอง มีคู่ สุดรักคือบ้อง ชวนให้ฉันปองคือบ้องกัญชา
  yaam jà non gàai gòt bprà-kong mee kôo sùt rák keu bông chuan hâi chăn bpong keu bông gan-chaa
  When it is time to sleep and cuddle, I have love of my life, it’s a bong. Inviting me to come and get it, it’s a ganja bong.
  Last edited by JayTee; 05-10-14 at 11:06 PM.

 6. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (05-10-14)

 7. #125
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  วางดาบ Wang Dap (Set Down the Sword)

  by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabo from the new album เห็นมั้ยบัวลอย “Hen Mai Bua Loy?”

  Note: In my album review I said about this song: "There are several great rock and roll tracks: . . . I’m more interested in วางดาบ “Wang Dap” (Put Down the Sword), which rolls and crashes, and sweeps me along, though I don’t know what it means."

  Well this is what it means. Note an alternative possible translation of the refrain (follow the asterisk).

  "Wang Dap" is the second song clip on this album preview YouTube:

  อำนาจวาสนาลอยลาแล้วลอยไป
  am-nâat wâat-sà-năa loi maa láew loi bpai
  Destiny (power/good fortune) drifts here and there
  ดูอย่างท่านทะไลลามะ นั้นเป็นตัวอย่าง
  See, like the Dali Lama. There’s an example
  เคย สุด ยอด ยิ่งใหญ่ สุดท้าย ก็ แค่ ปล่อย
  koie sùt yôt yîng yài sùt táai gôr kâe bplòi waang
  Once on the top and great, in the end, just set it down
  สัมภาระเบาบางปลอดปลง
  săm-paa-rá bao baang bplòt bplong
  Worn out baggage get rid of it

  ขงจื๊อ เคย กล่าว ไว้ ใคร ชอบ เล่น หมากรุก
  kŏng-jéu koie glàao wái krai chôp lên màak rúk
  Confucius once told us: Those who like to play chess
  อย่าคิดเอาแต่บุกจงเพื่อ หน ทาง ถอย รุก
  yàa kít ao dtàe bùk jong pêua hŏn taang tŏi rúk
  Don’t only think of attacking, so you must also have a way to retreat from an attack
  นั้นเป็น ธรรมชาติ คนมีทิฐิทุกคน
  nán bpen tam-má-châat kon mee tít-tì túk kon
  It’s natural that people have their stubborn convictions
  แต่คนเหนือคนวางดาบ
  dtàe kon nĕua kon waang dàap
  But the superior type of person sets down the sword

  วางดาบวางใจวางตนร่นถอย เป็นธรรมดา
  waang dàap waang jai waang dton rôn tŏi bpen tam-má-daa
  [To] put down the sword, trust, and back down is normal*
  วาง ดาบในอุเบกขา เป็นอยู่ธรรมดา ล้ำค่ากว่าสิ่งใด ใด
  waang dàap nai u-bàyk-kăa bpen yòo tam-má-daa lám kâa gwàa sìng dai dai
  Put down the sword in equanimity. To live as normal is more precious than anything.*

  คนถือกำเนิด มา ชีวิต แสน ธรรมดา
  kon tĕu gam-nèrt maa chee-wít săen tam-má-daa
  People consider being born into life as so ordinary
  และไม่เคยคิดว่า จะน่าอัศจรรย์ตรงไหน
  láe mâi koie kít wâa jà nâa àt-sà-jan dtrong năi
  And never think, to be amazed about it
  พอถึงคราวล้มป่วยหมอ บอกว่าเป็นโรคร้าย
  por tĕung kraao lóm bpùay mŏr bòk wâa bpen rôhk ráai
  But as soon as they fall ill and the doctor tells them it’s a horrible disease
  อยากหวนคืนกลับมาธรรมดา
  yàak hŭan keun glàp maa tam-má-daa
  They want [everything] restored to normal

  เมื่อชีวิตยังอยู่จงเรียนรู้จักสุข
  mêua chee-wít yang yòo jong rian róo jàk sùk
  While we still have life, we need to learn to be happy
  อย่าได้เพิ่มเต็มทุกข์ ด้วยลาภ ยศ กิเลส ตัณหา
  yàa dâai pêrm dtem túk dûay lâap yót gì-làyt dtan-hăa
  Don’t increase all the suffering with fortune, rank, desire, and passion
  คนเกิดมาชาติหนึ่ง คือประดิษฐ์กรรมล้ำค่า
  kon gèrt maa châat nèung keu bprà-dìt gam lám kâa
  People are born into one life. It’s a precious creation
  ชีวิตธรรมดาวางดาบ
  chee-wít tam-má-daa waang dàap
  Normal life puts down the sword

  วางดาบวางใจวางตนร่นถอย เป็นธรรมดา
  waang dàap waang jai waang dton rôn tŏi bpen tam-má-daa
  [To] put down the sword, trust, and back down is normal*
  วาง ดาบในอุเบกขา เป็นอยู่ธรรมดา ล้ำค่ากว่าสิ่งใด ใด
  waang dàap nai u-bàyk-kăa bpen yòo tam-má-daa lám kâa gwàa sìng dai dai
  Put down the sword in equanimity. To live normally is more precious than anything.*

  แบก หนัก จะ ตาย วาง ลง แล้ว เบา สบาย
  bàek nàk jà dtaai waang long láew bao sà-baai
  (If it’s too heavy to bear, put it down. Then [you’ll feel] light and comfortable.)

  เพราะสิ่งธรรมดา เท็จจริง แล้ว คือสิ่งพิเศษ
  prór sìng tam-má-daa tét jing láew keu sìng pí-sàyt
  Because ordinary things, actually already are special things
  ที่สุด สำหรับ มนุษย์ อย่าง ราวๆ
  têe sùt săm-ràp má-nút yàang raao raao
  Really, really [special] for humans like us

  วางดาบวางใจวางตนร่นถอย เป็นธรรมดา
  waang dàap waang jai waang dton rôn tŏi bpen tam-má-daa
  [To] put down the sword, trust, and back down is normal*
  วาง ดาบในอุเบกขา เป็นอยู่ธรรมดา ล้ำค่ากว่าสิ่งใด ใด
  waang dàap nai u-bàyk-kăa bpen yòo tam-má-daa lám kâa gwàa sìng dai dai
  Put down the sword in equanimity. To live normally is more precious than anything.*

  (2X)
  วางดาบวางใจวางตนร่นถอย เป็นธรรมดา
  waang dàap waang jai waang dton rôn tŏi bpen tam-má-daa
  [To] put down the sword, trust, and back down is normal*
  วาง ดาบในอุเบกขา เป็นอยู่ธรรมดา ล้ำค่ากว่าสิ่งทั้งปวง
  waang dàap nai u-bàyk-kăa bpen yòo tam-má-daa lám kâa gwàa sìng táng bpuang
  Put down the sword in equanimity. To live normally is more precious than everything.*

  *Another translator suggests that the refrain is more like "To be able to make putting down the sword, trusting, and backing down one's normal response is more precious than anything."

 8. #126
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  รั้วทะเล Rua Talay (Ocean Barrier)

  by คาราบาว Carabao


  Note: I translated this song because of an impressive live version on the recent (2014) concert DVD "Rock Never Dies Kwai Ever Dance" which you can buy at eThaiCD.com (That was an awesome concert.) I can't find a version that good on YouTube, but below is a YouTube with pictures that tell the story. The song refers to a finding that live coral reefs can help dampen the power of Tsunamis:  ลมทะเล
  lom tá-lay
  The ocean wind
  พัดเรื่องราวทะเล
  pát rêuang raao tá-lay
  blows in a story of the sea
  ริมทะเล
  rim tá-lay
  [At] the edge of the ocean
  อยู่มิไกลชายฝั่ง
  yòo mí glai chaai fàng
  not far from the coast,
  ใต้ทะเล
  dtâi tá-lay
  the southern sea
  เคยมีปะการัง
  koie mee bpàgaa-rang
  used to have coral,
  แต่ต้องพัง
  dtàe dtông pang
  but it must have collasped
  พ่ายไปเพราะใจคน
  pâai bpai prór jai kon
  It lost out because of people’s hearts

  ในทะเล
  nai tá-lay
  In the ocean
  มีกุ้งปลาปู
  mee gûng hŏi bplaa bpoo
  there is shrimp, shellfish, fish, crab
  ปะการัง
  bpà gaa rang
  The coral
  เป็นที่อยู่ที่กิน
  bpen têe yòo têe gin
  is a place to live, a place to eat
  ทะเลสุข
  tá-lay sùk
  [If] the ocean is happy,
  คนสุขทุกแดนดิน
  kon sùk túk daen din
  people are happy all across land
  ทะเลสิ้น
  tá-lay sîn
  [If] the ocean is finished
  คนเศร้าจนเหงาตาย
  kon sâo jon ngăo dtaai
  People will sad and totally lonely

  ทะเลก็มีชีวิต (ชีวิต)
  tá-lay gôr mee chee-wít ( chee wít )
  The ocean has life (has life)
  ทะเลก็มีหัวใจ (หัวใจ)
  tá-lay gôr mee hŭa jai ( hŭa jai )
  The ocean has a heart (a heart)
  ไปเที่ยวทะเลกันไหม (ไป)
  bpai tîeow tá-lay gan măi ( bpai )
  Let’s all take a trip to the ocean! Want to? (Sure!)
  ไปดำดูปะการัง
  bpai dam doo bpàgaarang
  Go dive and see the coral

  ลมทะเล
  The ocean breeze
  พัดความเศร้า มาเยือน
  pát kwaam sâo maa yeuan
  blows in a sad story, paying a visit
  คอยย้ำเตือน
  koi yám dteuan
  waiting to remind
  ว่าทะเลจะวิกฤต
  wâa tá-lay jà wí-grìt
  that the ocean will be dangerous
  ใต้ทะเล
  dtâi tá-lay
  The southern sea
  ต้องล้มตายหลาย ชีวิต
  dtông lóm dtaai lăai chee-wít
  must kill many people
  เพราะคนผิด
  prór kon pìt
  because people who are wrong
  โถมทำลายนะชายฝั่ง
  tŏhm tam laai ná chaai fàng
  rush in and destroy the coast
  ทำทะเลให้คงเป็นทะเล
  tam tá-lay hâi kong bpen tá-lay
  Let the ocean be the ocean
  เติมทะเล
  dterm tá-lay
  Add to the ocean
  ด้วยแนวรั้วปะการัง
  dûay naew rúa bpà gaa-rang
  with a barrier fence of coral
  โลก ทะเล
  lôhk tá-lay
  The ocean world
  จะได้ดูไม่น่าชัง
  jà dâai doo mâi nâa chang
  will not look ugly
  โลกมนุษย์
  lôhk má-nút
  the human world
  ก็จะยังคงน่าอยู่
  gôr jà yang kong nâa yòo
  also will remain livable [a nice place to live]

  ทะเลก็มีชีวิต (ชีวิต)
  tá-lay gôr mee chee-wít ( chee wít )
  The ocean has life (has life)
  ทะเลก็มีหัวใจ (หัวใจ)
  tá-lay gôr mee hŭa jai ( hŭa jai )
  The ocean has a heart (a heart)
  ไปเที่ยว ทะเล กันไหม (ไป)
  bpai tîeow tá-lay gan măi ( bpai )
  Do you all want to take a trip to the ocean? (Sure!)
  ไปดำดูปะการัง
  bpai dam doo bpàgaarang
  Go dive and see the coral


  (น้ำใสหาดสวย
  (nám săi hàat sŭay
  (The water is clear, the beach is beautiful
  คนไปเที่ยวทะเล
  kon bpai tîeow tá-lay
  People who go on vacation to the beach
  ก็มีแต่ความสุข)
  gôr mee dtàe kwaam sùk )
  have nothing but happiness)

  ทะเลก็มีชีวิต (ชีวิต)
  tá-lay gôr mee chee-wít ( chee wít )
  The ocean has life (has life)
  ทะเลก็มีหัวใจ (หัว ใจ)
  tá-lay gôr mee hŭa jai ( hŭa jai )
  The ocean has a heart (a heart)
  ไปเที่ยวทะเลกันไหม (ไป)
  bpai tîeow tá-lay gan măi ( bpai )
  Let’s all take a trip to the ocean! Want to? (Sure!)
  ไปดำดูปะการัง
  bpai dam doo bpàgaarang
  Go dive and see the coral

  2X

  (น้ำใสหาดสวย
  ( nám săi hàat sŭay
  (The water is clear, the beach is beautiful
  คนไปเที่ยวทะเล
  kon bpai tîeow tá-lay
  People who go on vacation to the beach
  ก็มีแต่ความสุข)
  gôr mee dtàe kwaam sùk )
  have nothing but happiness)
  Last edited by JayTee; 07-10-14 at 07:30 AM.

 9. #127
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  อเมริโกย Ameri-goy [This song, and album title, is usually translated “Greedy Americans”]

  By คาราบาว by Carabao


  MUST-READ TRANSLATION NOTE: This song from 1985 is full of puns and colloquial expressions such that I can’t really translate it correctly. However, the gist of it is that Thailand is getting the worst of it in multiple international trade battles with the United States. The notes from the album cover state that this album speaks about the American government restricting its quota of textiles coming Thailand. Also, in my own memory of that time, Thais were anxiously following the progress of a U.S Farm Bill through the US congress because higher subsidies on U.S. rice would lower the international price of rice and hurt Thai farmers. Meanwhile, I can tell you that few Americans even knew that rice was grown in Texas (I didn't know), let alone that it was subsidized, or that those subsidies would hurt people in poorer countries. So the song is correct that the U.S. was paying no attention to the complaints coming from the countries affected.

  In this song, Thailand and America are portrayed as in a boxing match. Thailand has been beaten down, but it will get back up and fight.  อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
  America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
  America America-shovels-theatre America America-runs-away*
  อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
  America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
  America America-shovels-theatre America America-runs-away

  เมืองไทยกว้างใหญ่อุดม
  meuang tai gwâang yài u-dom
  Thailand is big, wide, and abundant
  ดีสมและทรัพย์นาสวน
  dee sŏm láe sáp naa sŭan
  It is well suited for and wealthy in first-rate grains [of rice],
  เป็นของคนไทยทั้งมวล
  bpen kŏng kon tai táng muan
  the property of all the Thai people,
  มาชุมมาช่วยกันดูแล
  maa chum maa chûay gan doo lae
  who come together to tend to [the rice]
  อเมริกาเล่นลิเกปลูกข้าวเจ้า
  a-may-rí-gaa lên lí-gay bplòok kâao jâo
  America plays likay theatre in growing rice*
  คน คนรู้เรื่องข้าวจากเมืองไทย
  kon kon róo rêuang kâao jàak meuang tai
  People who know the story know its rice from Thailand
  หลอกไปแลกแจกกระดาษทําด๊อกเตอร์
  lòk bpai lâek jàek grà-dàat tam dokdtêr
  Deceive and trade for it with a paper that makes one a doctor
  ด๊อกเตอร์ ด๊อกเตอร์ ด๊อกแหมมันน่าภูมิใจ
  dokdtêr dokdtêr dok hăem man nâa poom jai
  “Doctor, doctor” Dog! Oh! That’s something to be proud of! **
  เป็นข้าวไทยพันธุ์ทางกลางเท็กซัส
  bpen kâao tai pan taang glaang ték-sát
  It’s Thai species of rice all through the middle of Texas
  อเมริกาโยนหมัดควํ่าไทยลงได้
  a-may-rí-gaa yohn màt kwâm tai long dâai
  America throws a punch that can drop Thailand
  กระแทกพุงยุ้งฉางข้าวไทยกระเพื่อม
  grà-tâek pung yúng chăang kâao tai grà-pêuam
  Hits the belly, the storehouse of Thai rice heaves,
  จนชาวนาสั่นสะเทือนพลัดตกหลังควาย
  jon chaao naa sàn sà-teuan plát dtòk lăng kwaai
  Until the farmer shakes and falls off his buffalo

  อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
  America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
  America America-shovels-theatre America America-runs-away*
  อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
  America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
  America America-shovels-theatre America America-runs-away

  เมืองไทยกว้างใหญ่อุดม
  meuang tai gwâang yài u-dom
  Thailand is big, wide, and abundant
  ดีสมและทรัพย์นาสวน
  dee sŏm láe sáp naa sŭan
  It is well suited for and wealthy in first-rate grains [of rice],
  เป็นของคนไทยทั้งมวล
  bpen kŏng kon tai táng muan
  the property of all the Thai people,
  มาชุมมาช่วยกันดูแล
  maa chum maa chûay gan doo lae
  who come together to tend to [the rice]

  อเมริกาเล่นลิเกขุดแร่ธาตุ
  a-may-rí-gaa lên lí-gay kùt râe tâat
  America plays likay theatre in mining minerals***
  อย่างแก๊สก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทย
  yàang gáet gáat tam-má-châat glaang àao tai
  Like natural gas from the middle of the Gulf of Thailand
  ว่าโชติช่วงชัชวาลบานเบ้อเร่อเท่อ
  wâa chôht-chûang chát-waan baan bêr-rêr têr
  That huge bright glow
  ใครฉลาดใครเซ่อใครต้มใคร
  krai chà-làat krai sêr krai dtôm krai
  Who is smart, who is stupid, who rips off who?
  แก๊สก๊าซของใหม่ไทยไม่ถนัด
  gáet gáat kŏng mài tai mâi tà-nàt
  “Gas, gas! New things! Thais won’t limp along!”
  ถ้าโค่นป่าเผาถ่านมาพอฟัดกันไหว
  tâa kôhn bpàa păo tàan maa por fát gan wăi
  If they knock down the forest and burn it to charcoal, that would be equally acceptable.

  อเมริกาโดดทิ่มไทยได้สองต่อ
  a-may-rí-gaa dòht tîm tai dâai sŏng dtòr
  Only America can stab Thailand in two fights
  มีปลายนวมติดคอฉันจะพูดได้อย่างไง
  mee bplaai nuam dtìt kor chăn jà pôot dâai yàang ngai
  If you have tip of the glove choking one’s neck, how are you going to speak?
  ศึกข้าวเจ้าชิงแชมป์เปี้ยนโลก
  sèuk kâao jâo ching chaem-bpîan lôhk
  Competing for world champion in the rice war!

  ไทยถูกชกลงไปนอนนับสิบ
  tai tòok chók long bpai non náp sìp
  In the boxing match, Thailand is down, laying for 10 counts
  ศึกแร่ธาตุชิงแชมป์เปี้ยนโลก
  sèuk râe tâat ching chaem-bpîan lôhk
  Competing for world champion in the battle for minerals!
  ไทยถูกชกแพ้ ที .เค.โอ.
  tai tòok chók páe tee kay oh
  In the boxing match, Thailand is defeated by a T.K.O. [technical knock out]


  อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
  America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
  America America-shovels-theatre America America-runs-away
  อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
  America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
  America America-shovels-theatre America America-runs-away

  อเมรีกาเล่นลิเกแก้ผ้าผ่อน
  a-may ree-gaa lên lí-gay gâe pâa pòn
  America plays likay theatre naked and unabashed
  ฉันทนาเดือดร้อนใครสนใจ
  Chan tan-na duet ron
  chăn tá-naa dèuat rón krai sŏn jai
  [If ] Chantana is hot and angry, who pays attention?****
  ทั้งสิ่งทอไหมไทยรวมทั้งผ้าดิบ
  táng sìng tor măi tai ruam táng pâa dìp
  Both Thai silk and raw materials
  บีบเสียจนหน้าเขียวเสียวตับไต
  bèep sĭa jon nâa kĭeow sĭeow dtàp dtai
  Squeezed until the face is green. Feel a sharp pain in the liver and kidney
  ไทยต้องเลิกขายผ้าเอาหน้ารอด
  tai dtông lêrk kăai pâa ao nâa rôt
  Thailand must break way and sell textiles if it wants to survive
  อย่าหวังแต่คิดสวมกอดเขาเพื่อลี้ภัย
  yàa wăng dtàe kít sŭam gòt kăo pêua lée pai
  Don’t hope, or even think to hug him [to beg] for escape
  เป็นคนไทยมวยไทยเรายังเป็นต่อ
  bpen kon tai muay tai rao yang bpen dtòr
  You are Thai! Our muay Thai can still prevail!
  เขาไม่ใช่พันธุ์แม่พันธุ์พ่อกลัวญาติเขาทำไม
  kăo mâi châi pan mâe pan pôr glua yâat kăo tam-mai
  He isn’t decended from your mother or father. Why be scared of his relatives?

  spoken:

  (อย่าไปกง อย่าไปกลัว)
  (yàa bpai gong yàa bpai glua)
  (Don’t leave the ring! Don’t be scared!)

  ศึกฉันทนาชิงแชมป์เปี้ยนโลก
  sèuk chăntana chíng chaem-bpîan lôhk
  fighter Chantana competes for Champion of the World!
  ส่งผู้ใหญ่ไปชกเพื่อคนไทย
  sòng pôo yài bpai chók pêua kon tai
  Send an adult to box for Thai people
  ให้เป็นมวยมิใช่มวยล้ม
  hâi bpen muay mí châi muay lóm
  so it is a muay [Thai] boxer, not a muay falls.

  มวยไทย ไทยนิยม
  muay tai ท tai-ní-yom
  Muay Thai, Thais admire
  อเมริโกย แน่บกลับไป
  a-may-rí-goi nâep glàp bpai
  Ameri-run-away, retreats back.

  *This is some sort of pun. “goy” has two meanings. One is to shovel or pitch. The other is to run away. According to Wikipedia “Likay is a form of popular folk theatre from Thailand. Its uniqueness is found in the combination of extravagant costumes with barely equipped stages and vaguely determined storylines, so that the performances depend mainly on the actors’ skills of improvisation and the audiences’ imagination."
  **With the Thai accent, the words “doc” and “dog” sound the same, so it’s a pun.
  ***Natural gas is legally defined as a mineral
  ****I don’t know who Chantana is, but it is a Thai name.
  Last edited by JayTee; 21-10-14 at 10:18 AM.

 10. #128
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love) SINGABLE ENGLISH!!!

  By แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao


  Note: You can find the exact, non-rhyming translation earlier in this list. Their are two additions: the phrase "Each one has worth" which I needed to rhyme with "Earth" and "just out of our sight" to make a line scan.


  Here is the Carabao Official YouTube:


  เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ:

  While I still have life, I will do the same things
  that through ages people do
  Up until the very last day that I’m still breathing
  I’ll accept the coming changes too
  Though my heart breaks, I’m almost crushed
  I’ll move towards goals that one pursues
  Help me take just one step
  towards some common things we dream
  One step first is all I ask for
  From here on, I’m sure I’ll walk on secure

  So many forests, species alive
  Blossoms cheer and help us to thrive
  When the sky turns to gold, seasons they change
  Towards a greater day, that’s just out of our sight
  People will blossom, each one has worth
  The world smiles brightly
  Each has love on this whole Earth

  While I still have life, I will do the same things
  that through ages people do
  Up until the very last day that I’m still breathing
  I’ll accept the coming changes too
  Though my heart breaks, I’m almost crushed
  I’ll move towards goals that one peruses
  Help me take just one step
  towards some common things we dream
  One step first is all I ask for
  From here, I’m sure I’ll walk on secure
  on a world that is loving
  That love is just one

  Walk through a world that is loving
  That love is just one

  2X

 11. #129
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  วันชัย Wan Chai (The Day of Victory) ENGLISH TRANSLATION!!!

  by คาราบาว Carabao  Note: From the album เชยังไม่ตาย "Chay Yang Mai Dtaai" (Che Isn’t Dead). The exact translation appears earlier in this list.  เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ:

  By each new day and night, your road becomes less long
  From when you started this fight, you’re almost there, so stay strong
  While walking down this road, though troubles take their toll,
  Wade on through hot and through cold. You’ll soon arrive at your goal.

  When you fall, get up and stand again
  Don’t feel bad about old, past mistakes
  Don’t waste tears about the pains and aches
  We must continue forwards to the end

  Once there’s a day you leave
  Your journey should succeed
  Though months or years have gone by
  This bump won’t cause you to die.

  Through hurt or pain, endure
  Force yourself on once more
  Fight on to victory day
  A day good things come your way.

 12. #130
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ยายสำอาง Yaai Samang (Good-Looking Grandma)
  by คาราบาว Carabao


  Note: This might be the "most Thai-sounding" Carabao song (in quotes because I reject the idea that a singer or listener anywhere in the world should be expected to conform to some stereotype.) Obviously musical styles are shared freely across the globe. So . . . I recently realized this song is about a real person, "Yaai Samang" or "Good-looking Grandma." I googled "ยายสำอาง" and got pictures of an old lady who must be the entertainer talked about in this song. Anyway, I have ALWAYS loved this song for the way it glues the traditional style right into the middle of a rock and roll song, so I couldn’t rest until I knew what it was about. Ironically, after finishing the translation, I still don't really know what it is about, but I LOVE it. Here is an awesome performance of the song. When P'Aed switches to the traditional-sounding style, he is singing as Good-Looking Grandma. And wait to the end for P'Lek's guitar solo:  วณิพกพเนจร (วณิพกพเนจร)
  wá-ní-pók pá-nay-jon ( wá-ní-pók pá-nay-jon )
  A wandering beggar (A wandering beggar)
  ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
  dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
  Is blind, stops for the night, to beg for money, to eat
  (สร้อย) ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
  (dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
  Is blind, comes begging for money, to eat
  ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
  dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin)
  Is blind, comes begging for money, to eat

  แม่เฒ่าเล่ารวยอารมณ์ขัน
  mâe tâo lâo ruay aa-rom kăn
  The old lady tells [stories] rich with humor
  แม่เพลงวณิพกเมืองสุพรรณ
  mâe playng wá-ní-pók meuang sù-pan
  The old lady’s song: Wandering Beggar of Supan City
  ลูกเต้าไม่มีไว้ใช้งาน
  lôok dtâo mâi mee wái chái ngaan
  The child has nothing saved up
  ถือมีดปาดตาลหลาวไม้ปิ้งไก่
  tĕu mêet bpàat dtaan lăao máai bpîng gài
  carries a knife to make spears for roasting chicken
  (ถือมีดปาดตาลหลาวไม้ปิ้งไก่
  (mâe tâo lâo ruay aa-rom kăn
  (The old lady tells stories rich with humor
  แม่เพลงวณิพกเมืองสุพรรณ
  mâe playng wá-ní-pók meuang sù-pan
  The old lady’s song: Wandering Beggar of Supan City
  ลูกเต้าไม่มีไว้ใช้งาน
  lôok dtâo mâi mee wái chái ngaan
  The child has nothing saved up
  ถือมีดปาดตาลหลาวไม้ปิ้งไก่
  tĕu mêet bpàat dtaan lăao máai bpîng gài)
  carries a knife to make spears to roast chicken

  * ตาแกบอด (ตาแกบอด)
  dtaa gae bòt ( dtaa gae bòt )
  The eyes are old and blind (Eyes are old and blind)
  มองไม่เห็น (มองไม่เห็น)
  mong mâi hĕn (mong mâi hĕn )
  Can’t see (Can’t see)
  ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
  róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
  Sing and beg for money by necessity
  ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง
  chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang
  Life is lived in poverty huh, Good-Looking Grandma?
  ( ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
  (róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
  (Sings and begs for money by necessity
  ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง )
  chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang)
  Life is lived in poverty, huh, Good-Looking Grandma?)

  แม่เฒ่าเล่าขานตำนานเพลง
  mâe tâo lâo kăan dtam naan playng
  The old woman narrates a legend [in a] song
  ขับกล่อมบรรเลงเพลงขอทาน
  kàp glòm ban-layng playng kŏr taan
  lulling [the audience], making music, to beg for money
  เศษเงินอาหารให้เจือจาน
  sàyt ngern aa hăan hâi jeua jaan
  scraps of money, food [they] give to help
  ผ่านพ้นคืนวันอันหนาวเย็น
  pàan pón keun wan an năao yen
  to pass the cold days and nights
  (แม่เฒ่าเล่าขานตำนานเพลง
  (mâe tâo lâo kăan dtam naan playng
  (The old woman narrates a legend [in a] song
  ขับกล่อมบรรเลงเพลงขอทาน
  kàp glòm ban-layng playng kŏr taan
  lulling [the audience], making music, to beg for money
  เศษเงินอาหารให้เจือจาน
  sàyt ngern aa hăan hâi jeua jaan
  scraps of money, food [they] give to help
  ผ่านพ้นคืนวันอันหนาวเย็น
  pàan pón keun wan an năao yen)
  to pass the cold days and nights)

  dtaa gae bòt ( dtaa gae bòt )
  The eyes are old and blind (Eyes are old and blind)
  มองไม่เห็น (มองไม่เห็น)
  mong mâi hĕn (mong mâi hĕn )
  Can’t see (Can’t see)
  ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
  róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
  Sing and beg for money by necessity
  ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง
  chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang
  Life is lived in poverty huh, Good-Looking Grandma?
  ( ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
  (róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
  (Sings and begs for money by necessity
  ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง )
  chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang)
  Life is lived in poverty, huh, Good-Looking Grandma?)


  เออ…ที่ขอทานเขากินนั้นฉันไม่อายหรอก
  er … têe kŏr taan kăo gin nán chăn mâi aai ròk
  Yeah . . . what one begs, they consume that. I’m not shy about it
  อายอดท้องกิ่วหิวไม่ไหว
  aai òt tóng gìw hĭw mâi wăi
  I am shy of my stomach going without. I can’t bear being hungry
  ก็เกิดมาจากบ้านนอกใกล้คอกนา
  gôr gèrt maa jàak bâan nôk glâi kôk naa
  I originate from the countryside, near the stables and fields
  พอสี่ขวบโตมาล่ะตาก็มืดไป
  por sèe kùap dtoh maa lâ dtaa gôr mêut bpai
  When [I was] four years old [my] eyes went dark
  เคยมีผัวใหม่เก่าล่ะเขาก็ตายจาก
  koie mee pŭa mài gào lâ kăo gôr dtaai jàak
  I used to have a husband. He died and left me.
  ต้องตกระกำลำบากไปกันยกใหญ่
  dtông dtòk rá-gam lam-bàak bpai gan yók yài
  I must fall into poverty. The difficulties go together so much.
  เลยขอทานเขากินร้องเป็นศิลปะ
  loie kŏr taan kăo gin róng bpen sĭn-lá-bpà
  So beg for their money to eat, sing be an artist
  อันพ่อแม่ให้มาเป็นมรดกไทย
  an pôr mâe hâi maa bpen mor-rá-dòk tai
  [My] father and mother had me go out be a traditional Thai [entertainer]
  เป็นมรดกตกทอดมาจนแก่เฒ่า
  bpen mor-rá-dòk dtòk tôt maa jon gàe tâo
  (a heritage handed down) until [I am] very old
  จนเดินเหินแข้งเข่าชักจะไม่ไหว
  jon dern hĕrn kâeng kào chák jà mâi wăi
  until walking my legs are beginning not to be able to take it.
  แล้วกรมประชาสงเคราะห์เขาก็จับตัว
  láew grom bprà-chaa sŏng-krór kăo gôr jàp dtua
  Then the Department of Public Welfare catches me
  ว่าขอทานนี้ชั่วขอไม่ได้
  wâa kŏr taan née chûa kŏr mâi dâai
  They said, “This begging is bad. You can’t beg.”
  ไปติดอยู่สองทีก็หลายปีอยู่
  bpai dtìt yòo sŏng tee gôr lăai bpee yòo
  This happened two times. And I live for many years
  เลยมานั่งนึกดูค่อยชักจะเปลี่ยนใจ
  loie maa nâng néuk doo kôi chák jà bplìan jai
  So I come sit and consider and slowly begin to change my mind
  ถ้าขอทานเขากินมันน่ารำคาญ
  tâa kŏr taan kăo gin man nâa ram-kaan
  If begging money from people to eat, if it’s annoying
  เลยคว้ามีดปาดตาลไปหลาวไม้ปิ่งไก่
  loie kwáa mêet bpàat dtaan bpai lăao máai bpìng gài
  Then I will grab the knife and make chicken skewers
  (เอ้าขอทานเขากินล่ะมันน่ารำคาญ
  âo kŏr taan kăo gin lâ man nâa ram-kaan
  Oh! His/her begging to eat, it’s annoying!
  จะคว้ามีดปาดตาลไปหลาวไม้ปิ่งไก่ )
  ja kwáa mêet bpàat dtaan bpai lăao máai bpìng gài
  I will grab the knife and go make chicken skewers


  เออ….เอิงเอย….แม่เฒ่าเล่ามาสู่ลูกหลาน
  er … . erng-oie … . mâe tâo lâo maa sòo lôok lăan
  Oh . . . oh . . . . . The old lady tells this to her decendents
  บทเรียนชีวิทยาทาน
  bòt rian chee wít-tá-yaa taan
  A life lesson on subject of eating:
  ตำนานวณิพกเมืองสุพรรณ
  dtam naan wá-ní-pók meuang sù-pan
  The legend Beggar of Supan City:
  จบชีวิตขอทานหลาวไม้ปิ่งไก่
  jòp chee-wít kŏr taan lăao máai bpìng gài
  Stop the life of begging; make chicken skewers
  2X

  แม่เฒ่าเล่ามาสู่ลูกหลาน
  mâe tâo lâo maa sòo lôok lăan
  The grandmother tells her decendents
  บทเรียนชีวิทยาทาน
  bòt rian chee wít-tá-yaa taan
  A life lesson on subject of eating:
  ตำนานวณิพกเมืองสุพรรณ
  dtam naan wá-ní-pók meuang sù-pan
  The legend Beggar of Supan City:
  จบชีวิตขอทานหลาวไม้ปิ่งไก่
  jòp chee-wít kŏr taan lăao máai bpìng gài
  Stop the life of begging; make chicken skewers


  วณิพกพเนจร (วณิพกพเนจร)
  wá-ní-pók pá-nay-jon ( wá-ní-pók pá-nay-jon )
  The beggar wanders (The beggar wanders)
  ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
  dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
  Is blind and stays over the night to beg for money to eat
  ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
  dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
  Is blind and stays over the night to beg for money to eat

 13. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (27-10-14)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •