PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
100 Carabao Songs in English
Page 1 of 14 123411 ... LastLast
Results 1 to 10 of 140
 1. #1
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  100 Carabao Songs in English

  Honestly, I only have 50, but one day I will have 100!


  เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ Siang Pleang Heng Saripaap (Music of Freedom)

  by Aed Carabao
  English translation by Ann Norman


  วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไป
  wan way-laa păn bplìan wian bpai
  Time passes and changes in a circle
  ใจของคน
  [Ying] jai kŏng kon
  [And] the heart of people
  ก็หมุนวนเปลี่ยนแปร
  gôr mŭn won bplìan bprae
  also revolves and changes in a circle
  ตั้งแต่เด็ก น้อย จนเติบแก่
  dtâng dtàe dèk nói jon dtèrp gàe
  From when [one is] a small child until extremely old
  ผ่านไปพบปัญหาสาระพัน
  pàan bpai póp bpan-hăa săa-rá pan
  [one] meets thousands of types of problems
  ถูกกีดกันโดยชนชั้นเอาเปรียบ
  tòok gèet gan doi chon chán ao bprìap
  obstructed by a class of people who exploit
  เหยียบ ขย้ำ หัวใจทำลายขวัญ
  yìap kà-yâm hŭa jai tam-laai kwăn
  Trampled and mauled, the heart is demoralized

  หยดหยาดเหงื่อ
  yòt yàat ngèua
  Drops of sweat
  ทั้งน้ำเกลือน้ำกลั่น
  táng nám gleua nám glàn
  All the salty water and [bottles of] fresh water
  น้ำใจนั้น จงแบ่งปันผู้คน
  nám jai nán · jong bàeng bpan pôo kon
  That kindness, it should be distributed to people

  เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
  sĭang playng hâi bplàyng òk maa
  Music allows us to express ourselves
  จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
  jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
  [We] will yearn for a great freedom
  เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
  sĭang playng hâi bplàyng òk maa
  Music so that it shines out
  จะโหยหา เสรีภาพ
  jà hŏi hăa săy-ree pâap
  We will long for liberty

  คนกับคนอยู่กันเป็นกลุ่มคน
  kon gàp kon yòo gan bpen glùm kon
  People getting together with people make a crowd [?]
  ความสับสน คือโลภโมโทสัน
  kwaam sàp-sŏn keu lôhp moh-toh-săn
  The confusion is greed
  คือเอาเปรียบ
  keu ao bprìap
  is to exploit
  เอาไป ไม่แบ่งปัน
  ao bpai mâi bàeng bpan
  seize and not distribute
  เลยตีกัน จนล้มหายตายห่า
  loie dtee gan jon lóm hăai dtaai hàa
  punching each other out until [we] drop and die
  ก็เห็นเงิน พบเงิน ก็จะเตะ
  gôr hĕn ngern póp ngern gôr jà dtè
  and if [one] sees money, comes across money, will kick
  ให้เตะ ให้ตาย ไม่มีราคา
  hâi dtè hâi dtaai mâi mee raa-kaa
  trying to kick to death. There is no cost.
  ชีวิตคน ดูเหมือนดั่งผักปลา
  chee-wít kon doo mĕuan dàng pàk bplaa
  Human life seems like that of plants or fish
  อนาถหนา สังคมสังคัง
  a-nàat-năa săng-kom săng-kang
  Pitiful diseased society

  sเสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
  sĭang playng hâi bplàyng òk maa
  Music so we can express ourselves
  จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
  jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
  [We] yearn for a great freedom
  เสียง เพลง ให้ เปล่งออกมา
  sĭang playng hâi bplàyng òk maa
  Music so that it shines out

  จะโหยหา เสรีภาพ
  jà hŏi hăa · săy-ree pâap
  We long for liberty
  อันสังคม ก็ยังเดินดั่งเก่า
  an săng-kom gôr yang dern dàng gào
  A part of society still walks on as before
  ดั่งไดโนเสา ดั่งเผ่าล้านปี
  Dàng dai-noh-săo dàng pào láan bpee
  Like dinosaurs, like a million-year old clan.
  คือสังคม ยศฐาบรรดามี
  keu săng-kom yót tăa ban-daa · mee
  [It] is [that part of] society that has the long titles

  มีศักดิ์มีศรี ถือนายถือบ่าว
  Mee sàk mee sĕe tĕu naai tĕu bàao
  [Those with] success consider/respect the servant
  จะก้าวเดิน ต่อไปในภายหน้า
  jà gâao dern dtòr bpai nai paai nâa
  Where will [he] continue on to in the days ahead?
  ต้องสร้างศรัทธา
  dtông sâang sàt-taa
  Must create confidence
  หรือประชาธิปไตย
  rĕu bprà-chaa-típ-bpà-dtai
  or democracy
  ที่เป็นจริงเป็นจังดั่งตั้งใจ
  têe bpen jing bpen jang dàng dtâng jai
  that is really true like [you] mean it
  ให้ชาวไทย ได้มีเสรีภาพ
  hâi chaao tai · dâai mee săy-ree pâap
  so that Thai people can have freedom

  เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
  sĭang playng hâi bplàyng òk maa
  Music so [we can] express [to everyone]
  จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
  jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
  that we yearn for a great freedom.
  เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
  sĭang playng hâi bplàyng òk maa
  Music so we can express
  จะโหยหา เสรีภาพ
  jà hŏi hăa · săy-ree pâap
  We long for liberty
  เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
  sĭang playng hàeng săy-ree pâap
  Music of freedom

  เส รีภาพ
  săy-ree pâap
  Free-dom!
  เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
  sĭang playng hàeng săy-ree pâap
  Music of freedom
  เส รีภาพ
  săy-ree pâap
  Free-dom!
  เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
  sĭang playng hàeng săy-ree pâap
  Music of freedom
  เส รีภาพ
  săy-ree pâap
  Free-dom!
  เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
  sĭang playng hàeng săy-ree pâap
  Music of freedom
  เส รีภาพ
  săy-ree pâap
  Free-dom!

 2. #2
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ตุ๊กตา Duk Dtaa (Doll)
  by Aed Carabao

  English translation by Ann Norman using Thai2English program

  หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆ
  hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn yang bpen dèk dèk
  I recall when I was still a little child
  ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็ดูจะมีความหมาย
  dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr doo jà mee kwaam măai
  The doll, with its small body seemed so full of meaning
  เติบโตในจินตนาการ
  dtèrp dtoh nai jin-dtà-naa gaan
  [I] grew up imagining
  กว้างไกลดังท้องทะเลทราย
  gwâang glai dang tóng tá-lay saai
  as widely as the desert (sea of sand)
  เร่าร้อนดังฟ่อนฟืนรุมสุมไฟ
  râo rón dang fôn feun rum sŭm fai
  with the vehemence of a bundle of firewood piled up to start a fire
  แต่ต้องไปให้ตรงเส้นทาง
  dtàe dtông bpai hâi dtrong sên taang
  But [I] must go on a precise path
  เปรียบได้ดังเส้นทางรถไฟ
  bprìap dâai dang sên taang rót fai
  Comparable to the path of a train
  เปรียบได้ดังขบวนรถไฟ
  bprìap dâai dang kà-buan rót fai
  [You] can compare it to a train

  หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันเข้ามาบางกอก
  hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn kâo maa baang gòk
  [I] recall when I [first] came to Bangkok
  เรื่องราวข่าวคราวบ้านนอกนั้นดูจะมีความหมาย
  rêuang raao kàao kraao bâan nôk nán doo jà mee kwaam măai
  The rural news stories seemed so full of meaning,
  เปรียบเมืองเป็นรถเป็นเรือ
  bprìap meuang bpen rót bpen reua
  comparing the city to a car or a ship,
  อย่างเราเป็นเกวียนเทียมควาย
  yàang rao bpen gwian tiam kwaai
  like we are equal to a buffalo cart
  เส้นทาง....มากมายไม่มีสิทธิ์เดิน
  sên taang .... mâak maai mâi mee sìt dern
  [All these] paths . . . Many that [we] don’t have the right to walk.
  เก็บส่วนเกินเอาไว้ในใจ
  gèp sùan gern ao wái nai jai
  I kept my discontent inside my heart
  ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
  òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
  [And] walked out to search for truth
  ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
  òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
  Walked on out to search for truth

  หวนคิดคํานึงถึงตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กๆ
  hŭan kít kam nueng tĕung dton-née chăn mâi châi dèk dèk
  I recall that I’m grown now, not a little child
  ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็เลยไม่มีความหมาย
  dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr loie mâi mee kwaam măai
  The doll with the little body therefore has no meaning
  ผ่านทางทั้งรถทั้งเรือ
  pàan taang táng rót táng reua
  Passing on the path of a car or a boat,
  เพื่อนฝูงบางคนล้มตาย
  pêuan fŏong baang kon lóm dtaai
  my group of friends thins out, people die,
  ดับสูญไปตามกาลเวลา
  dàp sŏon bpai dtaam gaan way-laa
  departing from this world in accordance with the era

  ภาพตุ๊กตาในมือของเด็ก
  pâap dtúk-dtaa nai meu kŏng dèk
  The image of the doll in the hand of the child
  เปรียบได้ดังความจริงมากมาย
  bprìap dâai dang kwaam jing mâak maai
  suggests many different meanings
  เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
  chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
  for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse

  เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
  chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
  for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse
  สนตะพายใช้เป็นงัวงาน
  sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
  Lead them by the nose and use them as a work horse

 3. #3
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  เดือนเพ็ญ Duan Pen (Full Moon)
  by คาราบาว (Carabao)

  translation by Ann Norman

  เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม
  deuan pen sŭay yen hĕn a-ràam
  A beautiful full moon, the evening is glittering
  นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
  ná-paa jàem nuan doo ngaam yen chêun nŏr yaam mêua lom pát maa
  The sky, bright and creamy, is pretty. It’s a happy evening, huh?--the time when the wind starts to blow.
  แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา
  săeng jan nuan chuan jai kâa · kít tĕung tìn têe jàak maa
  The creamy moonlight invites my heart to think of the land I came from
  คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา
  kít tĕung tóng naa bâan reuan têe koie nao
  to miss the paddy fields and the home where I used to live
  เรไรร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา
  ray-rai róng dang fang wâa sĭang jâo tee fâo kruan hăa
  The grasshopper sings like [I] hear the sound of the guardian spirit crooning, calling for [me]
  ลมเอยช่วยพากระซิบข้างกาย
  lom oie chûay paa gràsíp kâang gaai
  The wind helps bring the murmer near me.
  ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย มิเลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
  kâa yang koi yòo mâi nàai · mí leuan hàang jàak klêuan klaai
  I still wait expectantly, not fading away [?],
  คิดถึงมิวายเมื่อเราจากกัน
  kít tĕung mí waai mêua rao jàak gan
  not finished thinking of when we separated

  กองไฟ สุมควายตามคอกคงยังไม่มอดดับดอก
  gong fai sŭm kwaai dtaam kôk kong yang mâi môt dàp dòk
  The [wood for the] fire has been stacked, the buffalo are in their stalls, my interest has still not been extinguished
  จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
  jan oie chûay bòk hâi lom chûay bpào
  Moon, help tell the wind, please blow.
  สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
  sŭm fai hâi raeng kâo pát lâi kwaam yêuak-yen năao
  [This] fire has the energy to enter the wind and carry away the cold
  ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
  hâi pêe nóng rao non làp ùn sà-baai
  so [my] brothers and sisters sleep warm and comfortable

  ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
  lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
  Wind, help to communicate, convey the love from my heart, to tell them, to carry to the fields
  ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแ ม่..เอย
  hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
  so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of its mother

  ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
  lom oie chûay bpen sèu hâi · nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
  Wind, help to communicate, convey love from my heart, to tell them, carry to the fields
  ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแ ม่..เอย
  hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
  so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of its mother
  ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแ ม่..เอย
  hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
  . . .so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of its mother

 4. #4
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  วณิพก Wanipok (Traveling Minstrel)* by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao

  Translation by Ann Norman with Thai2English


  เมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิด
  mêua duang dtaa kŏngg chăn man mêut mít
  At that time, my eyes went dark
  แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลง
  dtàe chee-wít chăn yang mâi mêut long
  However my life was not yet descended into darkness
  แม้ความรักยังเคยมีมั่นคง
  máe kwaam rák yang koie mee mân kong
  Even[ if] the love that I used to have secure
  จะร้างไกลไม่หวนกลับคืนมา
  jà ráang glai mâi hŭan glàp keun ma
  would desert me, never to return.
  ออกยํ่าไปบนทางที่หิวโซ
  òk yaak bpai bon taang têe hĭw soh
  [I] out, go with difficulty on a hungry path
  มิรู้คืนรู้วันเวลา
  mí róo keun róo wan way-laa
  Not knowing the passage of time
  ขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมา
  kŏr sàyt ngern sàyt taan pôo pàan maa
  [I] beg for spare change, beg for scraps of food from passersby
  เพียงเมตตาฉันบ้าง...เป็นครั้งคราว
  piang mâyt-dtaa chăn bâang ... bpen kráng kraao
  Only [spare] some kindness for me?* . . . Now and then.

  อยู่ในโลกความมืดอันลึกลับ
  yòo nai lôhk kwaam mêut an léuk láp
  Live in the world of darkness, a secretive place
  คงสดับรับได้แต่สําเนียง
  kong sà-dàp ráp dâai dtàe săm-niang
  May listen and take in only sounds/intonation
  จะมองหามองเห็นก็เป็นเพียง
  jà mong hăa mong hĕn gôr bpen piang
  Would look to find [or] see [something] and be only
  ในความฝันยามฉันล้มตัวนอน
  nai kwaam făn yaam chăn lóm dtua non
  in a dream. [I] lay down and slept
  พอตื่นมาพานพบกับความหมาย.....
  por dtèun maa paan póp gàp kwaam măai .....
  As soon as [I] woke, I meet with a purpose . . .
  ยังหายใจเนื้อตัวยังผ่าวร้อน
  yang hăai jai néua dtua yang pàao rón
  [I] still have breath, [my] body is still hot
  ยังมีหวังเห็นดวงตะวันรอน
  yang mee wăng hĕn duang dtà-wan ron
  Still have hope[I] will see the blazing sun
  จะมัวนอนนิ่งเฉย...อยู่ทําไม
  jà mua non nîng chŏie ... yòo tam-mai
  Why should I be sound asleep, quiet, all the time?

  จึงมาเป็น.....วณิพกพเนจร
  jeung maa bpen ..... wá-ní-pók pá-nay-jon
  There fore [I ] came to be a wandering begger,
  เที่ยวเร่ร่อน.....ร้องเพลงแลกเศษเงิน
  tîeow rây rôn ..... róng playng lâek sàyt ngern
  Travel around . . . singing songs for bits of money
  ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
  têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
  What’s leftover from eating, [I] keep to be a second wife /surplus
  จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
  jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
  Will use the savings to treat my eyes

  จึงมาเป็น.....วณิพกพเนจร
  jeung maa bpen ..... wá-ní-pók pá-nay-jon
  So [I] come to be . . . a wandering beggar
  เที่ยวเร่ร่อน.....ร้องเพลงแลกเศษเงิน
  tîeow rây rôn ..... róng playng lâek sàyt ngern
  Travel around . . . singing songs for scraps of money
  ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
  têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
  What’s leftover from eating, [I] keep to be a second wife/surplus
  จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
  jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
  Will use the saving . . . to treat my eyes

  หากฉันเป็นตัวแทนความมืดมิด
  hàak chăn bpen dtua taen kwaam mêut mít
  If I’m a representative of the darkness
  ขอชดใช้ชีวิตที่เกิดมา
  kŏr chót-chái chee-wít têe gèrt maa
  I would like to reimburse the life that came [to me]
  เพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตา
  pêua tót taen túk tâan têe mâyt-dta
  to reimburse everyone who shows kindness
  ด้วยนําพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟัง
  dûay nam paa sĭang playng sòo pôo fang
  As well as tend to music for the listener
  เป็นบทเพลงโลกมืดและความหมาย
  bpen bòt playng lôhk mêut láe kwaam măai
  Its a song from the dark world and meaningful
  จะกู่ก้องร้องไปไม่หยุดยั้ง
  jà gòo gông róng bpai mâi yùt yáng
  [I] will sing out without ceasing
  ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
  krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
  Whoever will say, [You] sing songs for the buffaloes to hear**
  ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
  chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
  I say, There are still people who understand

  ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
  krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
  Whoever will say, [You] sing songs for the buffaloes to hear**
  ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
  chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
  I say, There are still people who understand
  ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
  krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
  Whoever will say, [You] sing songs for the buffaloes to hear**
  ฉันว่ายังมีคน...ที่เข้าใจ
  chăn wâa yang mee kon ... têe kâo jai
  I say, There are still people . . . who understand!


  * “Wanipok” is the first original song that Aed Carabao wrote for Carabao. Some of Carabao’s other early hits were translations of songs from the Philippines. Khun Aed had also worked as a songwriter for the band Hammer. (According to an interview I heard.) “Wanipok” is in the Sam Cha style, combining Northern Thailand folk rhythms with Latin beats (Wikipedia).

  **That is, “Whoever will say, ‘You waste your efforts on someone who can’t appreciate it’ . . . ”

 5. #5
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  รักคุณเท่าฟ้า Love You as Much as the Sky
  Lyrics by Aed Carabao
  Usualky sung by Thierry Mekwattana


  Translation by Ann using Thai2English program

  หากฉันบิน บินไปได้ดั่งนก
  hàak chăn bin bin bpai dâai dàng nók
  If I can fly, fly off like a bird
  ฉันจะบิน บินไปในนภา
  chăn jà bin bin bpai nai ná-paa
  I’ll fly off into the sky
  หากฉันลอย ล่องลมเหนือฟากฟ้า
  hàak chăn loi lông lom nĕua fâak fáa
  If I float, drift on the North wind through the air
  ฉันจะมองลง มา ยังพื้นดิน
  chăn jà mong long maa yang péun din
  I’ll still look down to the ground.
  โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน
  lôhk má-nút săen gwâang yài lĕua gern
  The world is extremely vast and wide.
  ยิ่งมองยิ่งเพลิน จำเริญหัวใจ
  yîng mong yîng plern jam-rern hŭa jai
  The more one looks, the more it entertains and delights the heart

  พื้นแผ่นดิน แลดูเป็นสีเขียว
  péun pàen din lae doo bpen sĕe kĭeow
  The Earth [I’m] watching is green
  พื้นแผ่นน้ำ แลดูเป็นสีคราม
  Péun pàen nám lae doo-bpen-sĕe-kraam
  The expanse of water’s deep blue
  อาจจะเคย มีใครตั้งคำถาม
  àat jà koie mee krai dtâng kam tăam
  Maybe someone has had a question before:
  ความงดงามของโลก อยู่หนใด
  kwaam ngót ngaam kŏng lôhk yòo hŏn dai
  Where is the beauty of this world?
  โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน
  lôhk má-nút ท săen gwâang yài lĕua gern
  The world is almost too huge
  ยิ่งมองยิ่งเพลิน จำเริญหัวใจ
  yîng mong yîng-plern jam-rern hŭa jai
  The more one looks, the more one is delighted.

  ความงามความรัก
  kwaam ngaam kwaam rák
  Beauty, love
  มีมาตามธรรมชาติ
  mee maa dtaam tamachat
  we have following from nature
  เติม วาด แต่ง แต้ม แสง สี ตาม ใน ใจคน
  dterm wâat dtàeng dtâem săeng sĕe dtaam nai jai kon
  In addition people draw, compose, and paint colors following what is in their hearts
  มี ฟ้า มี น้ำ มี ดิน หิน ทราย และผู้คน
  mee fáa mee nám mee din hĭn saai láe pôo kon
  There is sky, water, earth, rocks, sand, and people,
  ร่วม สุข ทุกข์ ทน สร้างแผ่นพื้น ดินไทย
  rûam sùk túk ton sâang pàen péun din tai
  through good times and bad, with endurance creating the land of the Thai

  หากคุณบิน บินไปได้ดั่งนก
  hàak kun bin bin bpai dâai dàng nók
  If you fly, fly away like a bird
  ยามเมื่อคุณ บินไปในนภา
  yaam mêua kun bin bpai nai ná-paa
  When you fly away into the sky
  ยามเมื่อคุณ ล่องลอยบนฟากฟ้า
  yaam mêua kun lông loi bon fâak fáa
  When you float and drift in the air,
  มองลงมา เบื้องล่าง ยังพื้นดิน
  mong long maa bêuang lâang yang péun din
  looking all the way down to the ground
  โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่ เหลือเกิน
  lôhk má-nút săen-gwâang-yài lĕua gern
  The world is extremely vast and wide
  ยิ่งมอง ยิ่งเพลิน จำเริญ หัวใจ
  yîng mong yîng-plern jam-rern hŭa jai
  The more you look, the more you’re delighted.

  กระ แส เสียง เพลง นี้จากฟากฟ้า
  grà-săe sĭang playng née jàak fâak fáa
  This song flows from the sky
  แสนไกล
  săen glai
  So far [up] . . .
  ฝาก ความ ในใจ ให้ มวล หมู่ชน ทุกคน
  fàak kwaam nai jai hâi muan mòo chon túk kon
  Depositing the meaning in the heart for the mass of people, every one.
  อัน ความ เป็นจริงที่มองเห็นมา
  an kwaam bpen jing têe mong hĕn maa
  A little message, which is true from the perspective
  จากฟ้าเบื้องบน
  jàak fáa bêuang bon
  of the sky so far [up] . . .
  ฟ้า อยู่ ค้ำ คน คนไม่อยู่ค้ำ ฟ้า...
  fáa yòo kám kon kon mâi yòo kám fáa ...
  The sky is holding up the people/ People don’t hold up the sky . . .

 6. #6
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  บัวลอย Bua Loi
  by คาราบาว Carabao with Thai and English lyrics


  Translated by Ann Norman and friends (There are numbered footnotes with this one)

  บัวลอย Bua Loi (1)
  บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
  bua loi jâo pêuan yâak
  Bua-Loi, my true friend.
  ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
  tam-mai jàak kâa reo gern bpai
  Why did you leave me too quickly?
  บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
  bua loi bpai yòo têe năi
  Bua-Loi, where did you go?
  เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
  koie róo bâang măi nòhk kít kam neung tĕung bua-loi
  Do you ever know that [I] think . . . of Bua-Loi!!! (2)

  บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม
  bua loi kăo bpen chaai nùm
  Bua-Loi, he is a young man
  ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อๆ ด๋าๆ
  dtaa lày lăng ngúm dĕr dĕr dă dă
  Cross-eyed and clumsy
  รูปร่างแม้ไม่โสภา
  rôop râang máe mâi sŏh-paa
  Even though his appearance is not handsome
  จิตใจลํ้าฟ้าดังสมญาบัวลอย
  jìt jai lăm fáa dang sŏm-yaa bua-loi
  [his] mind is so high, like the name Bua-Loi
  เป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว้าเหว่
  bpen pêuan kui yaam pêuan wáa-wày
  Is a friend to talk with when a friend feels lonely
  เป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหย
  bpen pôr krua yaam pêuan hĭw hŏi
  Is a cook when a friend feels hungry
  เป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอย
  Bpen mŏr yài yaam peuan òht oi
  Is a doctor when a friend screams in pain
  หาหยูกยามารักษาบรรเทา
  hăa yòok-yaa maa rák-săa ban tao
  Goes and finds medicine to treat, to ease

  บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร
  Bua Loie tĕung wai gayn tá-hăan
  Bua-Loi reaches the age of conscription
  พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง
  pí-gon pí-gaan yang dee nèung bprà-pâyt sŏng
  Even though handicapped, he’s still a good “type 2” (3)
  อาสารับใช้ชาติพี่น้อง
  aa-săa ráp chái châat pêe nóng
  volunteers to serve the country, his brothers and sisters
  หัวใจคับพองกล้าหาญอดทน
  hŭa jai káp pong glâa hăan òt ton
  He has a brave heart and endurance
  เป็นคนหนักเอาเบาสู้
  bpen kon nàk ao bao sôo
  [He is the kind of person that whether the work is hard or easy, he will work hard] (4)
  อุตส่าห์มานะถ่อมตน
  ùt-sàa maa ná tòm dton
  He endeavors to be hardworking and humble.
  ช่วยเหลือเพื่อนๆ ทุกคน
  chûay lĕua pêuan pêuan túk kon
  Helps every friend
  ร่วมแต่ทุกข์สุขไม่สนใจ
  rûam dtàe túk sùk mâi sŏn jai
  He shares happiness or sadness—whichever; he’s OK with it.

  บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
  bua loi jâo pêuan yâak
  Bua-Loi, my true friend.
  ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
  tam-mai jàak kâa reo gern bpai
  Why did you leave me too quickly?
  บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
  bua loi bpai yòo têe năi
  Bua-Loi, where did you go?
  เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
  koie róo bâang măi nòhk kít kam neung tĕung bua-loi
  Do you ever know that [I] think . . . of Bua-Loi!!!

  วันหนึ่งมีเสียงปืนคําราม
  wan nèung mee sĭang bpeun kam-raam
  One day the sound of guns roar
  บัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบ
  bua loi tòok hăam maa nai bplay pâa bai
  Bua-Loi is laying on a stretcher
  ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร
  Dtae yang lá-mer hùang wâa krai bpen a-rai
  But still talks in his sleep, worrying “Who has something the matter?" [or "Anyone hurt?"] (5)
  คือคําพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอย
  keu kam pôot sùt táai kŏng chaai chêu bua loi
  [These] are the last words of the man named Bua Loi
  ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้
  dtâng dtàe wan nán yan wan née
  From that day until this day
  แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอย
  săeng dtà-giang ríp rèe têe bâan râi bplaai doi
  A light from dim lamp at farmhouse at top of the hill
  ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย
  mâi mee chaai kon têe chêu bua-loi
  There isn’t a man named Bua Loi
  ความเหงาหงอยค่อยเข้าปกคลุม
  kwaam ngăo ngŏi kôi kâo bpòk klum
  Loneliness quietly covers


  [In old man’s voice:]
  โลกนี้ไม่สมประกอบ
  lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
  This world isn’t balanced
  เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
  prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
  because some people only care about themselves
  โลกนี้มีสักกี่คน
  lôhk née mee sàk gèe kon
  How many people in this world,
  เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
  bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
  being a lotus , become as free as the person named Bua Loi? (6) BUA-LOI!


  [Khun Aed sings:]

  โลกนี้ไม่สมประกอบ
  lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
  This world is not balanced
  เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
  prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
  Because some people only care about themselves
  โลกนี้มีสักกี่คน
  lôhk née mee sàk gèe kon
  How many people in this world,
  เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
  bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
  being a lotus, become as free as the person named Bua-Loi? BUA-LOOIIIII!


  (1)"Bua Loi" has two meanings: “Floating Lotus” and a kind of dessert involving a cup of sweet coconut milk with little chewy balls floating in it. Maybe the name has become more common since the song.

  (2) My foreign exchange student believes that Khun Aed is referring to himself by a nickname, “Nohk,” that Bua-Loi would know him by. He is saying “Do you know that Nohk thinks of you?”

  (3) A category for the draft.

  (4) This line translates “Is a person ‘nàk ao bao sôo.’” “Nàk ao bao sôo” refers to a Thai proverb.

  (5) Bua-Loi’s last words are “Krai bpen arai?”

  (6) This is about Buddhism. Some kinds of “lotus” are low, but Bua-Loi has jumped from a low level to a high level because of his good life, and so is freer.


  Translation is by Ann with lots of help from Thai2English.com, Google Translate, and a foreign exchange student who would like to remain anonymous.

  Notes: I heard Khun Aed say he wrote this song about a friend who died. This is also one of the two songs that Aed Carabao says he is most proud of, the other being "Telay Jai." It is often the last song of a good Carabao concert. This translation wasn’t easy. In particular, Bua-Loi’s last words don’t translate well into English. He said “Krai bpen arai.” Corrections/adjustments/suggestions welcome. Feel free to copy and use at another site.
  Last edited by JayTee; 19-10-13 at 08:59 AM.

 7. #7
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ทะเลใจ Talay Jai [Ocean Heart]

  Song by Carabao. Translation by Ann Norman using Thai2English.com and lost of help from my foreign exchange student who would like to remain anonymous (in case we're wrong) 5555555.

  แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
  mae chee-wít dâai pàan loie wai hàeng kwaam făn
  Though [my] life is completely past the age of dreaming
  วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
  wan têe pàan maa rái jùt măai
  In the days that passed by without aim
  ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
  chăn rian róo pêua yòo piang dtua láe jìt jai
  I learned to live only by body and mind, [cutting off desire and want]
  เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน
  bpen mít táe têe dee dtòr gan
  being best freinds with each other. [It’s the body and mind being best friends with each other]


  เหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงา
  muan chee-wít păn pàan keun wan an bplìeow ngăo
  Like life goes by day and night, lonely and desolate
  ตัวเป็นของเราใจของใคร
  dtua bpen kŏng rao jai kŏng krai
  The body is ours, the heart is whose?
  มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้าย
  mee chee-wít pêua sôo keun wan an hòht ráai
  Have life for fighting the cruel day and night.
  คืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน
  keun têe dtua gàp jai mâi dtrong gan
  The night that the body and mind are not the same

  คืนนั้นคืนไหน ใจแพ้ตัว
  keun nán keun năi ท jai páe dtua
  That night is the night that the heart defeats itself
  คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
  keun láe wan an nâa glua dtua páe jai
  Night and day is scary, one is defeated
  ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
  tâam-glaang săeng sĕe sì-wí-lai
  Amidst the city lights [amidst the color of the lights of civilization]
  อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น
  àat lŏng taang bpai mâi yâak yen
  getting lost is not difficult.


  คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
  keun nán keun năi ท jai pér făn
  That night is the night in which the fanciful heart,
  คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
  keun láe wan făn bpai glai líp lôhk
  always daydreaming, far away, leaves Earth
  ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
  dàng nók nói lîw lông loi raeng lom bòhk
  As if a small bird drifts and bobs, blown by the wind
  พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
  por àp chôhk dtòk long glaang tá-lay jai
  unfortunately falls into the center of the sea of the heart [in the "Telay Jai" or "Ocean Heart", the title of the song]

  ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย
  túk chee-wít dîn ron kón hăa dtàe jùt măai
  Every life struggles, people search only for a purpose
  ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
  jai nai râang gaai glàp mâi jer
  The spirit in the body can’t be found [doing things automatically without your mind]
  ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ
  túk têe gèrt sám ท prór jai nam prâm pér
  The suffering repeats because of the delirious heartt
  หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
  hăa hŭa jai hâi jer gôr bpen sùk
  Search for (your own) heart so you can meet it and be happy.

  คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
  keun nán keun năi ท jai páe dtua
  That night is the night that the heart defeats itself
  คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
  keun láe wan an nâa glua dtua páe jai
  Night and day is scary, one is defeated.
  ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
  tâam-glaang săeng sĕe sì-wí-lai
  Amidst the city lights
  อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น
  àat lŏng taang bpai mâi yâak yen
  getting lost is not difficult.


  คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
  keun nán keun năi ท jai pér făn
  That night is the night in which the fanciful heart
  คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
  keun láe wan făn bpai glai líp lôhk
  always daydreaming, far away, leaves Earth
  ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
  dàng nók nói lîw lông loi raeng lom bòhk
  As if a small bird drifts and bobs, blown by the wind
  พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
  por àp chôhk dtòk long glaang tá-lay jai
  unfortunately falls into the center of the sea of the heart


  แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
  mae chee-wít dâai pàan loie wai hàeng kwaam făn
  Though [my] life is completely past the age of dreaming
  วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
  wan têe pàan maa rái jùt măai
  In the days that passed by without aim
  ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
  chăn rian róo pêua yòo piang dtua láe jìt jai
  I learned to live only by body and mind
  เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน
  bpen mít táe têe dee dtòr gan
  being best freinds with each other.


  ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
  chăn rian róo puea yòo piang dtua láe jìt jai
  I learned to live only by body and mind
  เป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาล
  bpen mít táe têe dee talot gan
  being best friends together always.

 8. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  wankaomai (09-01-14)

 9. #8
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  คนจนผู้ยิ่งใหญ่ Kon Jon Poo Ying Yai (Poor Person, Great Person)
  by Carabao คาราบาว

  Translation by Ann Norman with Thai2English.com and anonymous helper.

  Notes: “Ying yai," which I've translated “great,” means great in the sense of important, superior, or mighty. To “lick the leg” matches the English-language slang to "suck up to someone"-- to do something to please and get favors from someone more powerful. The “four factors in life” are clothes, food, a place to live, and medicine. To call someone a buffalo is to call them stupid.


  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
  tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
  Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
  ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
  mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
  don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
  มีจนวัดใจคนไม่ได้
  mee jon wát jai kon mâi dâai
  Rich or poor, [you] can’t measure the heart of someone
  จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
  jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
  Poor but rich, generous heart. Great person of poverty.

  ทรัพย์สินไม่มีสะสม อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี
  sáp sĭn mâi mee sà-sŏm yòo nai săng-kom dûay kwaam sùk kĕe
  Possessions don’t accumulate in the happy community.
  ปริญญาฉันไม่เคยมี ความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้
  bpà-rin-yaa chăn mâi koie mee kwaam róo por dee por àan òk kĭan dâai
  [I] never had a diploma. Know enough for reading and writing.
  ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง
  bpai tam ngaan ráp jâang gôr tam jing
  Go work for hire, and honest work
  ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย
  chăn tam túk sìng yok wâyn bprà-jòp jâo naai
  I do everything except flatter the boss
  วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย
  wát kon kăo wát gan têe năam laai
  [I] measure people by [their] spit
  ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก
  laa gòn jâo naai chăn mâi châi kwaai jon dtròk
  Goodbye, Boss! [So long!] I’m not a cornered buffalo. [I'm not trapped here]


  ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
  mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài ท mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
  I never dream to be big or important. Don’t have all four factors in life.
  แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
  kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
  [I’m] only a reptile by the side of the road
  เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
  néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
  Body is poor but have a great, generous heart.

  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
  tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
  Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
  ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
  mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
  don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
  มีจนวัดใจคนไม่ได้
  mee jon wát jai kon mâi dâai
  Rich or poor, [you] can’t measure the heart of someone
  จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
  jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
  Poor but rich, generous heart. Great person of poverty.

  คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
  kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
  Krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)*
  (คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
  (kon jon) jon dtàe ruay naam jai
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  (ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
  ( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)

  มีชีวิตย่อมมีความลําบาก
  mee chee-wít yôm mee kwaam lam-bàak
  Have a life that will naturally have hardship
  อดๆอยากๆดังยาชูกําลัง
  òt òt yàak yàak dang yaa choo gam-lang
  Starving like an energy drink
  ความหวังแม้ว่ายังริบหรี่เพราะสังคมวันนี้มันหางานกา รยาก
  kwam wăng máe wâa yang ríp rèe prór săng-kom wan née man hăa ngaan gaan yâak
  [There is] hope even though still dim because in today’s society finding work is hard.
  ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างราคา ไม่สํามะคัญ
  yam bpai sà-màk bpai mâi lêuak nâa kâa jâang raa-kaa mâi sămakan
  Repeatedly go apply for work, any kind of work, the wages are not important**
  ลุยควันลุยท่อไอเสีย มีแต่ความอ่อนเพลียยังดีกว่าเลียขากัน
  lui kwan lui tôr ai sĭa mee dtàe kwaam òn plia yang dee gwàa lia kăa gan
  Wade through vehicle fumes, have only exhaustion. Still it’s better than to lick the leg.


  ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
  mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
  [I've] never dreamed to be big or important. Don’t have all four factors in life
  แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
  kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
  [I’m] only a reptile by the road
  เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
  néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
  Body is poor but have a great, generous heart.

  ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ
  bpàt-jai keu krêuang bàat jai
  A factor is the things that bring grief
  ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฎก
  sàat-sà-daa sŏn wái nai prá dtrai-bpì-dòk
  Prophet teaches as stored away in the Buddhist scriptures.
  ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย
  kwaam jing têe kôo kuan yìp yók ท cham-rá kwaam sòk-gà-bpròk nai săng-kom meuang tai
  The truth (which it is appropriate to mention) will clean the dirtiness in Thai society.
  จิตใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุทธิ์ นั้นคือจุดหมาย
  jìt jai hàeng kwaam bpen pút săi bor-rí-sùt nán keu jùt măai
  The mind of the being of Buddha is clear, pure. That is the aim.
  รวยล้นกระทําตนเหลวไหล
  ruay lón grà tam dton lĕo lăi
  Even if you are super rich but you do something stupid***
  ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว
  mâi châi pôo yîng yài bpen dtàe pôo yîng leo
  [You’re] not a great person, only an extremely bad person

  ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
  mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài ท mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
  I never dreamed to be big or important. [I] don’t have all four factors in life
  แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
  kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
  [I’m] only a reptile on the side of the road****
  เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
  néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
  Body is poor but have a great, generous heart.

  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
  tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
  Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
  ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
  mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
  don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
  มีจนวัดใจคนไม่ได้
  mee jon wát jai kon mâi dâai
  Rich or poor, you can’t measure the heart of someone
  จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
  jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
  Poor but rich, generous heart. Great person of poverty.

  คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
  kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
  krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)
  (คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
  (kon jon) jon dtàe ruay naam jai
  Poor person (Poor but rich in generosity)
  (ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
  ( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
  Who will dismiss [him] as poor? (Poor person is a great person)


  (2X)


  * “krai jà wâa yâak jon” word for word “Who will say critically “poor”?

  ** “mâi lêuak nâa” translates “not choose face” meaning, in this case you are not holding out for a good job.

  *** An example of “tam lĕo lăi” would be drinking too much. I translated it as “doing something stupid.”

  **** “sŏng kâang tà-nŏn” literally translates “two sides of the road” which doesn’t work in English. But it means “the side of the road.”

 10. #9
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ลูกแก้ว Luuk Geow ("Glass Child" [or "Glass Ball")
  by Carabao  Note: Translation by Ann using Thai2English.com. I think it's called "Glass Child" (Or "Glass Ball)" because it is about a child that shatters. A song that usually follows this one in a set is called "Stone Child" (or "Stone Ball") because it is about a child that is brought up to be more sturdy.


  เกิดเป็นลูกคนเดียว พ่อรักดังดวงใจ
  gert bpen lôok kon dieow pôr rák dang duang jai
  [A boy] is born an only child. [His] father loves [him] dearly
  อยากจะได้อะไร พ่อแม่คอยตามใจ
  yàak jà dâai a-rai pôr mâe koi dtaam jai
  Anything [the boy] wants , the mother and father let him have
  ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใ
  dtaam jai dtaam jai dtaam jai dtaam jai dtaam jai
  Indulge! Indulge! Indulge! INDULGE! *

  ปรารถนาสิ่งใดพ่อแม่ตามใจ
  bpràat-tà-năa sìng dai pôr mâe dtaam jai
  Whatever thing he desires, the parents spoil him
  ฐานะค่อนข้างรวย หาเงินตัวเป็นเกลียว
  tăa-ná kôn kâang ruay hăa ngern dtua bpen glieow
  [The parents] aspire to be rich and work strenuously
  ทําเพื่อหวังสิ่งเดียว นั้นคือเงินตรา
  tam pêua wăng sìng dieow nán keu ngern dtraa
  to fulfill one desire only: money.
  เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา
  ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa
  Money! Money! Money! Money! MONEY!

  ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอน อบรมตักเตือน
  mâi kôi mee way-laa sàng sŏn òp-rom dtàk dteuan
  [They] don’t really have time to instruct, train, and caution him
  ลูกชายกําลังโต ขาดที่พึ่งทางใจ
  lôok chaai gam-lang dtoh · kàat têe pêung taang jai
  The boy is now grown; [he] lacks a mentor
  ใช้กําลังทุน ให้ความอบอุ่นไม่ได้
  chái gam-lang tun hâi kwaam òp ùn mâi dâai
  [The parents] use the power of money. Can’t give warmth and affection.
  คบเพื่อนพากันเพลิน...เดินลงขวดสุรา
  kóp pêuan paa gan plern ... dern long kùat sù-raa
  [He] goes out with friends, [who] lead each other into amusements . . . down the path to liquor
  เดินลงบ้องกัญชา เดินลงเข็มฉีดยาโอย
  dern long bông gan-chaa · dern long kĕm chèet-yaa oi
  To bongs and smoking weed. Down the path to syringes! OY!!!!!

  ตื่นขึ้นมากลางคุก ลุกขึ้นยืนตาขวาง
  dtèun kêun mâak laang kúk lúk kêun yeun dtaa kwăang
  [He] wakes up. It seems a lot like a jail. [He] stands up, gives an angry look.
  ใครจับฉันมาขัง พ่อแม่ฉันรวย
  krai jàp chăn maa kăng pôr mâe chăn ruay
  Who caught me and threw me in jail? My mother and father are rich!
  รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวยช่วยที
  Rich! Rich! Rich! Rich. HELP PLEASE!

  พ่อแม่จ๋ารํ่ารวยช่วยลูกชายที
  pôr mâe jăa ruay chûay lôok chaai tee
  Mom, Dad (pretty please.) You’re rich, [you’ll] help your son, [right]?
  ข้อหาอุฉกรรจ์ ปล้นฆ่าและข่มขืน
  kôr hăa u chà-gan · bplôn kâa láe kòm kĕun
  The charge is robbery, murder, and rape.
  พรากชีวิตผู้อื่นต้องรับโทษทัณฑ์
  prâak chee-wít pôo èun dtông ráp tôht tan
  [When one] deprives others of life, [that person] must be punished!
  โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์
  tôht-sà-tan tôht-sà-tan tôht-sà-tan · tôht-sà-tan tôht-sà-tan
  Punished! Punished! Punished! PUNISHED!

  คําสั่งศาลประหารตายตกตามกัน
  kam sàng săan bprà-hăan dtaai dtòk dtaam gan
  Accordingly, the ruling is execution by hanging
  ตามกัน ตามกัน
  dtaam gan dtaam gan dtaam gan
  Of course, of course! OF COURSE!**
  นํ้าตารินไหล นึกเสียดายชีวี
  nám dtaa rin lăi néuk sĭa daai chee-wee
  Tears flow. [The son] looks back at [his] life with regret.
  พ่อจ๋าลูกลาที แม่จ๋าลูกลาตาย
  pôr jăa lôok laa tee · mâe jăa lôok laa dtaai
  Dad, your son says goodbye. Mom, your son gives his last goodbye.

  พ่อรักลูกก็รู้ แม่รักลูกเข้าใจ
  pôr rák lôok gôr róo · mâe rák lôok kâo jai
  The father loves the son [but] knows . . . The mother loves the son [but] understands . . .
  ลูกผิดสมควรตาย ก้าวพลาดไปช่างหัวมัน
  lôok pìt sŏm kuan dtaai · gâao plâat bpai châang hŭa man
  The wayward son should die. Let it go.
  ลูกผิดสมควรตาย ขอลาไปชดใช้กรรม
  lôok pìt sŏm kuan dtaai · kŏr laa bpai chót-chái gam
  The wayward son should die—take his leave to pay the bad karma  *”dtaam jai” literally means “follow heart” and means “do whatever you like” or in this case to let someone do whatever they like, to indulge them or “spoil” them.


  More notes: This song is the second of two related songs. The first tells the story of another son--a poor boy with a father and no mother, but his parent takes good care of him and he does well.

 11. #10
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament)
  by Aed Carabao


  Translation by Ann Norman with help from Tahmnong at Deungdutjai.com (an AWESOME website with thousands of translations of Thai songs into English.)


  ฮือ
  Huu-ooo
  Ohhhhhh
  เกิดมาเป็นช้าง
  gèrt maa bpen cháang
  [I was] born an elephant
  มีแต่ทำงานหนัก
  mee dtàe tam ngaan nàk
  [I] have only hard work,
  ชักลากไม้ซุงเถื่อน
  chák lâak máai sung tèuan
  dragging logs for illegal logging,
  เดินป่าพาคนเที่ยว
  dern bpàa paa kon tîeow
  walking the forest taking people on tours,
  เรี่ยวแรงน้อยถอยลง
  rîeow raeng nói tŏi long
  [My] minimal strength deteriorates
  เขาก็มอมยาม้า
  kăo gôr mom yaa máa
  So they pump [me] with amphetimines

  ฮา...ฮา...
  Haaaa … Haaa . . .
  Haaaa. . . haaa. . .
  ฮือ.....
  Huuuu . . .. .
  Oooohhhh . . .

  เกิดมาเป็นช้าง
  gèrt maa bpen cháang
  I was born an elephant
  เหลือเพียงแค่สองสายพันธ์
  lĕua piang kâe sŏng săai pan
  There are only two lines left:
  เอเซีย อัฟฟาริกัน
  ay-sia àf-faa-rí-gan
  Asian and African
  นับวันช้างลดจำนวน
  náp wan cháang lót jam-nuan
  Each day, the elephants are reduced in number
  จวนเจียนจะสูญไป
  juan jian jà sŏon bpai
  Just about melted away
  แสนเสียดายพันธ์ช้าง
  săen sĭa daai pan cháang
  What sad regrets for the elephants!

  ฮา...ฮา...ฮา...
  ha . . ha. . .ha . .
  Haaa . . haaa . . haaa . .
  ฮือ..
  Hu . . .
  Oh . . .

  ป่าไม้ได้ถูกทำลาย
  bpàa máai dâai tòok tam laai
  The forest has been destroyed
  ช้างล้มตาย
  cháang lóm dtaai
  The elephant passes away
  เพราะถูกใช้ทรมาน
  prór tòok chái tor-rá-maan
  Because they used torture,
  คนเอยไม่เคยสงสาร
  kon oie mâi koie sŏng-săan
  people never had pity,
  รีดแรงงาน
  rêet raeng ngaan
  squeezed out labor
  จนขาหักหลังโกง
  jon kăa hàk lăng gohng
  until the limbs were bent from having broken bones
  ยามสัตว์ใหญ่ล้มตาย
  yaam sàt yài lóm dtaai
  [It is] the period when large animals die
  โหรทำนายถึงความมั่นคง
  hŏhn tam naai tĕung kwaam mân-kong
  The astrologer predicts that to reach stability
  แผ่นดินนี้ก่อนธงไตรรงค์
  pàen din née gòn tong dtrai-rong
  [In] this country, before the three-colored flag,
  เรายังคงชักธงรูปช้าง....
  rao yang kong chák tong rôop cháang ....
  we probably should continue to raise the flag with the picture of the elephant!

  ช้างตายทั้งตัว
  cháang dtaai táng dtua
  [When] elephants die, every one
  เอาใบบัวไปปิดไม่มิด
  ao bai bua bpai bpìt mâi mítt
  laying a lotus flower over it, won’t hide the elephant
  คำสุภาษิตให้ขบคิดดูซักหน
  kam sù-paa-sìt hâi kòp kít doo sák hŏn
  The words of this proverb, we should take seriously*
  ก่อนกลายเป็นเรื่องเศร้า
  gòn glaai bpen rêuang sâo
  before it becomes a tragedy
  เรื่องราวช้างกระทืบคน
  rêuang raao cháang grà-têup kon
  The story where the elephant tramples people
  จนตำรวจตัดสินด้วยปืนกล
  jon dtam-rùat dtàt sĭn dûay bpeun gon
  until the police decide by machine gun
  สรุปผลตายตกไปตามกัน
  sà-rùp pŏn dtaai dtòk bpai dtaam gan
  In conclusion, they die accordingly

  มีข้าวกินเพราะควาย
  mee kâao gin prór kwaai
  [We] have rice to eat because of buffalo
  มีแผ่นดินไทยก็เพราะช้าง
  mee pàen din tai gôr prór cháang
  We have Thailand because of elephants
  องค์นเรศวรสร้าง
  ong ná-ray-sŭan sâang
  The king creates
  เอกราชบนหลังพลายพัทกอ
  àyk-gà-râat bon lăng plaai pát gor
  sovereignty [independence] on the back of a bull elephant**
  จนเมืองไทยได้เป็นบ้านเกิด
  jon meuang tai dâai bpen bâan gèrt
  Until Thailand can be our homeland
  เราคนไทยล้วนเป็นผู้ก่อ
  rao kon tai lúan bpen pôo gòr
  All us Thais are people who produce
  สวมใส่กำไลสร้อยคอ
  sŭam sài gam-lai sôi kor
  and wear bracelets and necklaces
  ทำจากงาช้างอย่างนั้นเนรคุณ
  tam jàak ngaa cháang yàang nán nay-rá-kun
  made from ivory, like an ungrateful betrayal [of]

  ช้าง.....
  Cháang
  The elephant!

  มีข้าวกินเพราะควาย
  mee kâao gin prór kwaai
  We have rice because of buffalo
  มีแผ่นดินไทยก็เพราะช้าง
  mee pàen din tai gôr prór cháang
  We have Thailand because of the elephant
  องค์นเรศวรสร้าง
  ong ná-ray-sŭan sâang
  The king creates
  เอกราชบนหลังพลายพัทกอ
  àyk-gà-râat bon lăng plaai pát gor
  sovereignty/independence on the back of a bull elephant
  จนเมืองไทยได้เป็นบ้านเกิด
  jon meuang tai dâai bpen bâan gèrt
  until Thailand is our homeland
  ราคนไทยล้วนเป็นผู้ก่อ
  rao kon tai lúan bpen pôo gòr
  We Thai are all people who built
  แผ่นดินเชิดหน้าชูคอ
  pàen din chêrt nâa choo kor
  A country that holds its head up proudly
  มีสัตว์ชื่อช้าง
  mee sàt chêu cháang
  We have an animal called an elephant
  ร่วมสร้างร่วมฝ่าฟัน....
  rûam sâang rûam fàa fan ....
  [who] shared in the building and shared in the struggle

  เกิดมาเป็นช้าง
  gèrt maa bpen cháang
  I was born an elephant . . .
  ช้างพลาย ช้างพังสีดอ
  cháang plaai cháang pang sĕe dor
  Short-tusked male and female elephants
  ขอคนเข้าใจบ้างหนอ
  kŏr kon kâo jai bâang nŏr
  Want you to understand
  ขอช้างอยู่ประสาช้าง
  kŏr cháang yòo bprà-săa cháang
  That elephants should live like elephants,
  คนอยู่ประสาคน
  kon yòo bprà-săa kon
  And people live like people
  โลกก็สันติสุข....
  lôhk gôr săn-dtì sùk ....
  The world will then be calm and tranquil


  * To "to hide an elephant under a lotus leaf" means to try and hide a major thing that is too big to be hidden, so as to avoid dealing with it. In this case, what is being hidden is an actual elephant!

  **This line is about King Naresuan, who won Thailand's freedom from Burma on the back of his Elephant, Patkor.

 12. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (22-06-14)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •