PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
100 Carabao Songs in English - Page 14
Page 14 of 14 FirstFirst ... 411121314
Results 131 to 140 of 140
 1. #131
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ถึกควายทุย Tuk Kwai Tui Pak 1 (Wild Buffalo with the Twisted Horns, Part 1)

  by Carabao คาราบาว

  Note: This simple song is the title song off the very first Carabao album, 4 albums before “Made In Thailand,” before the band was famous. The tune is unremarkable and the whole thing sounds like an ancient artifact because of the poor recording. However the song is important, not only as the title song of the very first Carabao album, but as the first song in a long-running Tuk Kwai Tui series of songs (10 so far), which runs across successive albums. I have already translated three other songs in the Tuk Kwai Tui saga:

  ถึกควายทุย ภาค ๓ Teuk Kwaai Tui, Part 3
  ขี้เมาใจดี Kee Mao Jai Dee “The Drunk with a Good Heart” [Tuuk Kwai Tui Part 4]
  บัวลอย Bua Loy [Teuk Kwaai Tui, Part 5]  โหนกเลือดชาวนา หมั่นทํานา
  nòhk lêuat chaao naa màn tam naa
  Nohk has the blood of a farmer, [he] persists in farming
  บนที่นาเพียงเล็กน้อย...ของปู่ย่าตายาย
  bon têe naa piang lék nói ... kŏng bpòo yâa dtaa yaai
  On the farm there isn’t much . . . It was his ancestors’
  ถึกเป็นควายทุย...ลุยถากไถ
  tèuk bpen kwaai tui ... lui tàak tăi
  Tuek [the name means ‘Wild”] was a buffalo with short twisted horns . . . ploughing along
  อยู่กับโหนกมานมนาน...สังขารเริ่มร่วงโรย
  yòo gàp nòhk maa nom naan ... săng-kăan rêrm rûang roi
  He lived with Nohk for a long, long time . . . [until Tuek] started to decline physically
  สองเพื่อน พลิกผืนนามาเป็นรวง
  sŏng pêuan plík pĕun naa maa bpen ruang
  The two friends turn over the field to be ears of rice grains

  หนืดคนมีเงินมีเงินทุน
  nèut kon mee ngern mee ngern tun
  Neut, a person who has money, has capital,
  มีโรงงานมีโรงมัน เลี้ยงลูกน้องแทนควาย
  mee rohng ngaan mee rohng man líang lôok nóng taen kwaai
  has factories, and buildings. Provides for underlings instead of for buffalo
  กิจการตั้งโรงมันครั้งสําคัญ
  gìt-jà-gaan dtâng rohng man kráng săm-kan
  The business is setting up a factory/building. It’s an important time.
  คบคิดกันว่าควรขยาย จะหากําไรเพิ่มพูน
  kóp kít gan wâa kuan kà-yăai jà hăa gam-rai pêrm poon
  He conspires with others, saying [we] should expand to try to increase [our] profits

  หนืดจึงให้มา...ว่าโหนกจ๋า พวกฉันมา..ขอซื้อที่
  nèut jeung hâi maa ... wâa nòhk jăa pûak chăn maa .. kŏr séu têe
  Nuat therefore has [someone] come over . . . say to Nohk sweetly, "My people are coming, I’d like to buy this place please."
  โหนกได้ฟังไม่ขอยินดี จะอดตาย...หากขายที่
  nòhk dâai fang mâi kŏr yin dee jà òt dtaai ... hàak kăai têe
  Nohk hears this and isn’t happy. He will starve to death . . . if he sells the place
  จะไม่มีที่ทางทํากิน
  jà mâi mee têe taang tam gin
  He will have no way to eat

  หนืดได้ฟังความ
  nèut dâai fang kwaam
  Neut gets the message
  ดังถ้อยคําตามลูกน้องมันชี้แจง
  dang tôi kam dtaam lôok nóng man chée jaeng
  as the subordinate explains it
  ว่าแจ้งนี้หมอนี่ต้องเสียใจ
  wâa jâeng née mŏr nêe dtông sĭa jai
  And tells him: This guy will be sorry!
  แล้ววันหนึ่ง โหนกตื่นนอนตอนรุ่งเช้า
  láew wan nèung nòhk dtèun non dton rûng cháo
  Then one day Nohk wakes up in the morning
  ตระเตรียมตัวไปทํานา มันก็ต้องตกใจ
  dtrà-dtriam dtua bpai tam naa man gôr dtông dtòk jai
  Gets ready to go work the field, and he is shocked

  ว่าโอ โอ๊ย...เจ้าควายเฒ่า
  wâa oh ói ... jâo kwaai tâo
  He says, Oh! Ow! You old buffalo!
  เพื่อนผู้ช่วยผ่อนแรงเรา
  pêuan pôo chûay pòn raeng rao
  My friend, my labor-saving helper!
  ใครทําเจ้าถึงเพียงนี้
  krai tam jâo tĕung piang née
  Who did such a thing to you?!
  เจ้าถูกเบื่อจนตายคาที่
  jâo tòok bèua jon dtaai kaa têe
  You’ve been poisoned to death!
  การกระทําไร้ความปรานี
  gaan grà-tam rái kwaam bpraa-nee
  This action is heartless!
  แล้วจะมีใครช่วยโหนกทํานา
  láew jà mee krai chûay nòhk tam naa
  Now who will help me work the fields?
  Last edited by JayTee; 28-10-14 at 07:27 AM.

 2. The Following 2 Users Say Thank You to JayTee For This Useful Post:

  fileeep (28-10-14), Khun Don (08-11-14)

 3. #132
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ฝนดิน Fon Din (Rain, Land)
  By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao


  From the solo album World Folk Zen  ฝนมาจากไหน
  fŏn maa jàak năi
  Where does rain come from?
  ฝน มา จาก ดิน
  fŏn maa jàak din
  Rain comes from the land
  ฝนโปรยหลั่ง ริน
  fŏn bproi làng rin
  Rain sprinkles, flows, pours
  เรามีกินมีอาบน้ำ
  rao mee gin mee àap náam
  we have drink can take a shower
  น้ำมาจากไหน
  nám maa jàak năi
  Where does water come from?
  ไหลมาจากป่า
  lăi maa jàak bpàa
  It flows from the forest
  ฝนมาจากฟ้า
  fŏn maa jàak fáa
  The rain comes from the sky
  เมฆบนฟ้ามาจากดิน
  mâyk bon fáa maa jàak din
  Clouds in the sky come from the land

  ฝนเอยฝนมา
  fŏn oie fŏn maa
  The rain, oh the rain comes [down]
  ฉ่ำอุราโลกเป็นสุข
  chàm u-raa lôhk bpen sùk
  Wets the chest, the world is happy
  แม้เพียงฤดู
  máe piang réu-doo
  The seasons even
  นำสู่โลกชีวิตเรา
  nam sòo lôhk chee-wít rao
  bring to the world our life
  ยามที่ฝนจากฟ้า
  yaam têe fŏn jàak fáa
  When the rain falls from the sky
  จำไว้ว่ามาจากดิน
  jam wái wâa maa jàak din
  Recognize that it comes from the land
  เราคงเคยได้ยิน
  rao kong koie dâai yin
  We’ve probably heard before
  ดินเย็นดีเพราะมีป่า
  din yen dee prór mee bpàa
  The land is nice and cool because of the forest

  ฝนมาจากไหน
  fŏn maa jàak năi
  Where does rain come from?
  ฝนมาจากดิน
  fŏn maa jàak din
  Rain comes from the land
  ฝนโปรยหลั่งริน
  fŏn bproi làng rin
  Rain sprinkles, flows, pours
  เรามีกินมีอาบน้ำ
  rao mee gin mee àap náam
  we have drink, have baths [showers]

  น้ำมาจากไหน
  nám maa jàak năi
  Where does water come from?
  ไม้มาจากป่า
  máai maa jàak bpàa
  Trees/wood comes from the forest
  คนมาจากค้า
  kon maa jàak káa
  People come from trade/business
  ไม้หมดป่ามาจากคน
  máai mòt bpàa maa jàak kon
  The trees are completely cleared from the forest from the people
  ใครยังนั่งทำลายป่า
  krai yang nâng tam laai bpàa
  Who yet sits and demolishes the forest?
  ใครยังนอนขยิบตา
  krai yang non kà-yìp dtaa
  Who is still lying down blinking their eyes?
  นั่งนั้นมาจากนอน
  nâng nán maa jàak non
  That [kind of] sitting comes from sleeping
  นอนนั้นมาจากไหน
  non nán maa jàak năi
  Where does that [kind of] sleeping come from?
  นอนนี้มาจากตื้น
  non née maa jàak dtêun
  This sleeping comes from shallowness/superficiality
  สวดมนตร์กันทุกคืน
  sùat mon gan túk keun
  Pray together each night
  ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
  hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
  That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling

  คนเรามาจากไหน
  kon rao maa jàak năi
  Where do we people come from?
  ไปดักไม้มาจากป่า
  bpai dàk máai maa jàak bpàa
  [We] go snatch the wood from the forest
  คนมาจากค้า
  kon maa jàak káa
  People come from trade/business
  ไม้หมดป่ามาจากคน
  máai mòt bpàa maa jàak kon
  The trees are completely cleared from the forest from the people
  ใครยังนั่งทำลายป่า
  krai yang nâng tam laai bpàa
  Who yet sits and demolishes the forest?
  ใครยังนอนขยิบตา
  krai yang non kà-yìp dtaa
  Who is still lying down blinking their eyes?
  นั่งนั้นมาจากนอน
  nâng nán maa jàak non
  That [kind of] sitting comes from sleeping
  นอนนั้นมาจากไหน
  non nán maa jàak năi
  Where does that [kind of] sleeping come from?
  นอนนี้มาจากตื้น
  non née maa jàak dtêun
  This sleeping comes from shallowness/superficiality
  สวดมนตร์กันทุกคืน
  sùat mon gan túk keun
  Pray together each night
  ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
  hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
  That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling

 4. The Following 2 Users Say Thank You to JayTee For This Useful Post:

  fileeep (28-10-14), Khun Don (08-11-14)

 5. #133
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  เพื่อเมืองไทย Peua Muang Thai (For Thailand)
  By ยืนยง โอภากุล Yeungyong Opakul, AKA, แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao


  From the solo album World Folk Zen

  Pretty cover:

  ถึงมันไม่ง่าย อย่างที่เธอคิด
  tĕung man mâi ngâai yàang têe ter kít
  Even if it wasn’t as easy as you thought [it would be].
  ถึงมันจะผิด ช่างมัน ปะไร
  tĕung man jà pìt châang man bpà rai
  If what you came across turns out to be wrong, let it go
  ถ้าเราจะเดิน มันคงไม่ไกล
  tâa rao jà dern man kong mâi glai
  If we will walk it might not be far.
  ถ้าเราไม่ไป คงไม่มีวัน
  tâa rao mâi bpai kong mâi mee wan
  If we don’t go there may be no chance [at all].
  คงไม่มีวัน
  kong mâi mee wan
  There might me no chance.

  ใต้ดวงตะวัน นั้นมีไออุ่น
  dtâi duang dtà-wan nán mee ai ùn
  Under the sun, there we have warmth.
  ยังมีวัยรุ่น วัยวันร่าเริง
  yang mee wai rûn wai wan râa rerng
  While [one] still has youth, it’s a cheerful era
  ยังมีเสียงเพลง แห่งความบันเทิง
  yang mee sĭang playng hàeng kwaam ban-terng
  [One] still has entertaining music
  และมีเวลา เหลือพอ ให้พากเพียร
  láe mee waylaa lĕua por hâi pâak pian
  And there is enough time left so that [one] can keep at it
  ให้พาก เพียร
  hâi pâak pian
  For [one] to persistent[ly keep going]

  ถึงมันจะยาก กว่าที่เธอคิด
  tĕung man jà yâak gwàa têe ter
  Even if it’s more difficult than you thought [it would be].
  ถึงมันจะผิด ช่างมันปะไร
  kít tĕung man jà pìt châang man bpà rai
  If what you came across turns out to be wrong, let it go
  ยังมีเสียงเพลง ให้เธอ ผ่อนคลาย
  yang mee sĭang playng hâi ter pòn klaai
  There is still music that will let you unwind
  ส่งกำลังใจ ให้เธอ ได้พากเพียร
  sòng gam-lang jai hâi ter dâai pâak-pian
  [And] send moral support so you can persevere
  ให้พาก เพียร จากปีเป็นเดือน
  hâi pâak pian jàak bpee bpen deuan
  So you can persevere from a day to a month,*
  จากเดือนเป็นวัน
  jàak deuan bpen wan
  from month to a year.*

  จากคืน วันที่ผันผ่าน
  jàak keun wan têe păn pàan
  Going back to the days that have passed,
  เป็น ตำนานเรื่องราว
  bpen dtam naan rêuang raao
  it’s a legendary story
  สายลม แสงแดดขุนเขา
  săai lom săeng dàet kŭn kăo
  Wind, sunlight, and the mountain
  ณ ลุ่มน้ำ ของความเป็นไทย
  ná lûm náam kŏng kwaam bpen tai
  Now the river basin of Thai-Being/Thai culture**
  ไป อย่างที่เราไป
  bpai yàang têe rao bpai
  goes however we go,
  เป็น อย่างที่เราเป็น
  bpen yàang têe rao bpen
  is as we are
  ไม่เลย ไม่เคยยกเว้น
  mâi loie mâi koie yok-wâyn
  No exceptions ever
  ไม่ลอง ย่อมไม่รู้สึก
  mâi long yôm mâi róo sèuk
  [If you] don’t try, of course, you won’t know.
  เป็นส่วนลึก ของความในใจ
  bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
  It’s something deep from the thoughts in the heart.
  ถ้าให้เธอสอน เธอจะสอน ได้ไหม
  tâa hâi ter sŏn ter jà sŏn dâai măi
  If [we] let you teach, will you teach?
  ถ้าให้เธอคิด เธอจะคิดอะไร
  tâa hâi ter kít ter jà kít a-rai
  If [we] have you think, what will you think?
  ถ้าให้เธอ แล้วเธอจะทำ อะไร
  tâa hâi ter tam láew ter jà tam a-rai
  If we have you do/make [something], then what will you do/make?
  [ทำไปเลย]
  [tam bpai loie ]
  [Go ahead! Do it!]

  ด้วยใจรัก และตั้งใจ
  dûay jai rák láe dtâng jai
  With love and intention
  มั่นใจ แม้นานแสนนาน
  mân jai máe naan săen naan
  Confident even for a long time
  เธอคือ อนา คตตระการ
  ter keu a-naa kót-dtrà-gaan
  You are the beautiful future
  ผู้สืบสาน สร้างสังคมไทย
  pôo sèup săan sâang săng-kom tai
  People who carry on the creation of Thai society
  เป็นส่วนลึก ของความในใจ
  bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
  Its something profound from the thoughts in one’s heart
  ให้เธอสอน เธอจะสอนได้ไหม
  hâi ter sŏn ter jà sŏn dâai măi
  If [we] let you teach, can you teach?
  ให้เธอคิด เธอคิด อะไร
  hâi ter kít ter kít a-rai
  [We] want you to think. What do you think?
  ให้เธอทำ เธอจะทำ อะไร
  hâi ter tam ter jà tam a-rai
  [If we] have you do [something], what will you do?
  เป็นส่วนลึก ของความในใจ
  bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
  It’s something deep from the thoughts in the heart
  เปิดประตู ประตูบานไหน
  bpèrt bprà-dtoo bprà-dtoo baan năi
  Open doors! What doors [will you open]?
  ให้เธอคิด เธอคิดอะไร
  hâi ter kít ter kít a-rai
  [We] want you to think. What do you think?
  ให้เธอทำ เธอจะทำ อะไร
  hâi ter tam ter jà tam a-rai
  We’d have you do [something]. What’ll you do?
  เป็นส่วนลึก ของความในใจ
  bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
  It’s something deep from the thoughts in one’s heart.
  ให้เธอทำ แล้วเธอจะทำได้ไหม
  hâi ter tam láew ter jà tam dâai măi
  We’d have you do [something]. Can you do it?
  เพื่อเมืองไทย ด้วยใจและใจ
  pêua meuang tai dûay jai láe jai
  For Thailand with [your] heart and mind.
  เพื่อเมืองไทย เธอจะทำ อะไร
  pêua meuang tai ter jà tam a-rai
  For Thailand, what will you do?
  เพื่อเมืองไทย ด้วยใจและใจ
  pêua meuang tai dûay jai láe jai
  For Thailand, with [your] heart and mind?
  เพื่อเมืองไทย เธอจะทำ อะไร
  pêua meuang tai ter jà tam a-rai
  For Thailand, what will you do?

  *To have this make sense in English, I had to move words across these two lines.
  **ความเป็นไทย “kwam bpen Thai” directly translates “being-Thai-ness” so “Thai-ness/Thai culture/Thai Being/what it is to be Thai”

 6. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (08-11-14)

 7. #134
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  บิ๊กสุ Big-Su

  By คาราบาว Carabao

  Note: Ironically, I didn’t know much about one of “two great men” honored in this song “that everyone knows well.” But I knew that one of them is Surachai Jantimathawn, aka Nga Caravan (pronounced “Carawan”), and he often plays with Carabao when they do this song (though not in this video). The band always takes it up a notch when they play this song live with Nga Caravan. They very clearly love the song and the musican(s) they are honoring, resulting in an energetic, really fun performance.

  By googling, I learned the other musician is สุรพล สมบัติเจริญ Surapol Sombatcharoen (l930-1968), called the “King of Luk Thung” (The King of Thai County Music) and “The Thai Elvis.” You can read more about both musicians on Wikipedia. (You can even google their names in English).

  This song is from the album “3 Cha Carabao.”

  Carabao Official:

  I will post the songs referenced in this song in following posts.


  สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครใครรู้จักดี
  sŏng pôo yîng yài têe krai krai róo jàk dee
  Two great men that everyone knows well
  นักเลงเรียกพี่ มีแต่คน นับถือ
  Nák layng rîak pêe mee dtàe kon náp tĕu
  Those who make music call them Older Brothers. There are only people who respect them
  เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
  kăo chêu bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
  They are named “Big-Su”: Surapol [and] Surichai
  แห่งวงการดนตรีไทย
  hàeng wong gaan don-dtree tai
  Of the field of Thai music
  อาจารย์ใหญ่ของพวกเรา
  aa-jaan yài kŏng pûak rao
  A head teacher of us all [in Thai music]
  บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
  bík-oie bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
  Big- Oh! Big-Su. Surapol, Surachai
  ตำนานการดนตรีไทย
  dtam naan gaan don-dtree tai
  Legends [in] Thai music
  ยุคสมัยต้องเปลี่ยนแปลง
  yúk sà-măi dtông bplìan bplaeng
  In this era they have to change
  สุรพลคนเก่า เขาเป็นชายชาวสุพรรณ
  sù-rá-pon kon gào kăo bpen chaai chaao sù-pan
  Surapol is an old person. He is from Suphan
  แต่สุรชัยพี่ท่าน นั้นเป็นชาวเมืองสุรินทร์
  dtàe sù-rá-chai pêe tâan nán bpen chaao meuang-sù-rin
  But Surachai, Respected Older Brother, he’s a person from Muang Surin
  สองคน สองแบบ แยบยลแบบละคน
  sŏng kon sŏng bàep yâep-yon bàep lá kon
  Two people, two styles. A clever style from each of them
  ถ้าลูกทุ่งต้องสุรพล สุรชัยเพื่อชีวิต
  tâa lôok tûng dtông sù-rá-pon sù-rá-chai pêua chee-wít
  If Look Tung (Thai Country) must [be] Surapol, Surachai [is] “Puea Cheewit” ([Songs] For Life)
  บิ๊กเอยบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
  bík-oie-bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
  Big- Oh! Big-Su. Surapol, Surachai
  ตำนานการดนตรีไทย ที่ใครใครไม่เคยลืม
  dtam naan gaan don-dtree tai têe krai krai mâi koie leum
  Legends in Thai music that no one will ever forget
  โซโล่
  soh lôh
  [Guitar] solo!

  สิบหกปี แห่ง ความหลัง
  sìp hòk bpee hàeng kwaam lăng
  “16 Years of Our Past”*
  บิ๊กเอยบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
  bík-oie-bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
  Big- Oh! Big-Su. Surapon [and] Surachai
  ตำนานการดนตรีไทย ที่ใครใครไม่เคยลืม
  dtam naan gaan don-dtree tai têe krai krai mâi koie leum
  A legend in Thai music that no one will ever forget
  สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครใครรู้จักดี
  sŏng pôo yîng yài têe krai krai róo jàk dee
  Two great men that everyone is familiar with
  นักเลงเรียกพี่ นักดนตรีเขานับถือ
  nák-layng rîak pêe nák don-dtree kăo náp tĕu
  Those who make music call them Older Brothers. Musician respect them
  เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
  kăo chêu bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
  They are called “Big-Su”: Surapon [and] Surichai
  แห่งวงการดนตรีไทย สุรชัยจะโซโล่
  hàeng wong gaan don-dtree tai sù-rá-chai jà soh lôh
  In the field of Thai music. Surachai will do a solo!
  เอ้า สุรชัย โซโล่เลย
  âo sù-rá-chai soh-lôh loie
  Ow! Surachai, [play that] solo!


  คนกับคนทำนา ประสาคน
  kon gàp kon tam naa bprà-săa kon
  A person and a person work the fields in the manner of people
  คนกับควายทำนา ประสาควาย
  kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
  A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo**
  คนกับควายทำนา ประสาควาย
  kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
  A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo
  คนกับคนทำนา ประสาคน
  kon gàp kon tam naa bprà-săa kon
  A person and a person work the fields in the manner of a person
  คนกับควายทำนา ประสาควาย
  kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
  A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo
  ควายกับควายทำนา ประสาควาย
  kwaai gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
  Buffalo with buffalo work the fields in the manner of buffalo*
  บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรชัย จันทิมาธร
  bík-oie bík-sù sù-rá-chai jan tí maa ton
  Big Oh! Big-Su. Surachai Jantimathawn
  ศิลปินพเนจร อนุสรณ์สิบสี่ตุลา
  sĭn-lá-bpin pá-nay-jon a-nú-sŏn sìp sèe dtù-laa
  Wandering artist, commemorating October 14th***
  เพราะสุรพลตายแล้ว แต่สุรชัยยังอยู่
  prór sù rá-pon dtaai láew dtàe sù-rá-chai yang yòo
  Because Surapol has died now. But Surachai still lives.
  บางคนก็เรียกครู บางคนก็เรียกอาจารย์
  baang kon gôr rîak kroo baang kon gôr rîak aa-jaan
  Some people call him Teacher. Some people call him Head Teacher.
  ชื่อเล่นของบิ๊กสุ เขาชื่อบิ๊กหงา คาราวาน
  chêu lên kŏng bík-sù kăo chêu bik ngaa kaa-raa-waan
  The nicknames of Big-Su. They are named “Big” [and] “Nga Carawan”
  ร้องเพลงมาตั้งนาน ยังไม่มีบ้านจะอยู่
  róng playng maa dtâng naan yang mâi mee bâan jà yòo
  Have been singing for a long time. Still don’t have a house to live in.
  ฮิ้ว...
  Hoy!
  Oy!

  * This one line is lifted straight (words and tune) from Suraphon Sombatcharoen’s song สิบหกปีแห่งความหลัง or “16 Years of Our Past.” According to Wikipedia, Suraphon Sombatcharoen was fatally shot at a live performance in 1968. “Shortly before he was killed, he released his last and most memorable song, ‘Siphok Pi Haeng Khuam Lang’ (‘สิบหกปีแห่งความหลัง’ or ‘16 Years of Our Past’), in which he wrote sadly about the end of his 16-year marriage, reflecting on the happiness and bitterness of the union.”

  **The words of these two lines (at least) are from one of Nga Caravan’s most popular songs ‘Khon Kap Khwai’ (‘Man and Buffalo’). According to Wikipedia this song “rhapsodizes the relationship of rice farmers and their water buffalo . . .’” Also, recall that “Carabao” means “buffalo” in a Filipino dialect.

  *** October 14, 1973, when a massive student-led popular uprising overthrew the military dictatorship, resulting in a brief period of democracy. Another Caravan album was “A Collection of Songs For 14 October 1973, Vol. 2,” 1976.
  Last edited by JayTee; 03-11-14 at 02:13 AM.

 8. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (08-11-14)

 9. #135
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  NOT A CARABAO SONG: Here is Suraphon Sombatcharoen's song "สิบหกปีแห่งความหลัง" or "16 Years of Our Past" referenced in the Carabao song บิ๊กสุ "Big-Su" above:

 10. #136
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  NOT A CARABAO SONG: Here is Nga Caravan's song คนกับควาย “Kon Kap Kwai” referenced in the Carabao song บิ๊กสุ "Big-Su" above:

 11. #137
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  100th Carabao Song in English!

  BUA LOOOOYYYYYY!!!! [In SINGABALE ENGLISH!!!!!!!!]

  NOTE: Happy 60th Birthday to Mr Yeunyong Opakul, P'Aed Carabao


  Sing along to this recent cover by the Richman Toy:

  Bua Loy, my good friend
  You left too soon it’s true
  Where are you, Bua Loy?
  You know, sometimes I think of you . . . of BUA LOOOOYYYYYYY!

  Bua Loy, this guy I know
  He always limps, he has crossed eyes
  He’s not that much to see
  but his mind is high, like the Lotus Leaf
  A friend when you need a friend
  A cook when you need to eat
  A doctor if you scream in pain
  He’ll get you back on your feet

  Bua Loy's been handicapped
  And so of course he escapes the draft
  But still he volunteers
  The man is brave and he endures
  He works hard all the time
  A humble, normal guy
  Helps out every friend
  He’s there through thick and thin

  Bua Loy, my good friend
  You left too soon it’s true
  Where are you, Bua Loy?
  You know, sometimes I think of you . . . of BUA LOOOOYYYYYYY!

  One day gunfire resounds
  Bua Loy is lying on the ground
  Mumbles “Are y'all OK?”
  The very last words Bua Loy will say
  From that day 'til this day
  In a farmhouse on a hill
  Bua Loy is absent still
  It’s listless there and grey

  Spoken:

  This world is all messed up
  'Cause some care only for their own needs
  How many people in this world
  Rise as high as this lotus leaf

  Sung:

  This world is all messed up
  'Cause some care only for their own needs
  How many people in this world
  Rise as high and become free . . . . as Bua Loy!!!!!
  Last edited by JayTee; 08-11-14 at 10:42 PM.

 12. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (08-11-14)

 13. #138
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ไม่อยากให้เพลงนี้จบลง "Mai Yaak Hai Playng Nee Jop Long" (I Don’t Want This Song to End)

  By ????? (I believe it is a cover)

  Note: “The name of this song is 'I Don’t Want This Song to End.' Just like I don’t want this concert to end. But in this world, there isn’t anything that doesn’t end. Have a party and then it breaks up/ends. The concert will break up accordingly. But before it breaks up please let me leave this with you.” -- Aed Carabao (from the video below)

  Totally perfect song, totally perfect performance. Enjoy:
  หากชีวิตคือเพลง เพลงหนึ่ง จะเจ็บจะซึ้งสัก เพียงไหน
  hàak chee-wít keu playng playng nèung jà jèp jà séung sàk piang kâe năi
  If life is one song, however painful or impressive
  ผ่านมาแล้วก็เดียวต้องผ่านไป สิ้นเสียงสุดท้ายปลายค่ำ
  pàan maa láew gôr dieow-dtông pàan bpai sîn sĭang sùt táai bplaai kâm
  It comes and in a moment its gone: the finishing sound at the end of the night
  บางทีเป็นเพียงแค่เพียงเศร้า อาจบางคราวเพียงสุดสดใส
  baang tee bpen piang kâe piang sâo àat baang kraao piang sùt sòt săi
  Sometimes it’s just sad. Maybe sometimes its just cheerfully bright
  อ้าปริ่มความหวังและกำลังใจ ค่อยบอกให้ใครความเปลี่ยวเหงา
  âa bprìm kwaam wăng láe gam-lang jai kôi bòk hâi krai kwaam bplìeow ngăo
  Stretch out the brimming hope and moral support quietly speaking to someone lonely
  กลางดวงใจย้ำที่ใกล้หาย ขอความรัก วาง เคียงข้าง ความฝัน
  glaang duang jai yám têe glâi hăai kŏr-kwaam rák waang kiang kâang kwaam făn
  In the middle of a heart almost lost, a message of love set down beside a dream
  ดีหรือเกินที่ตายอยู่ตรงนี้ ในโลกที่ง่ายแหล่ะเกินกับกันจากกัน
  dee rĕu gern têe dtaai yòo dtrong née nai lôhk têe ngâai làe gern gàp gan jàak gan
  Wouldn't it be so nice to die right here? In a world where it would be so easy to depart from each other . . .
  ดีหรือเกินที่ ตายผูกพัน
  dee rĕu gern têe dtaai pòok pan
  Wouldn't it be great to die having each other’s hearts?
  คืนและวันจากนี้ไปจะไม่ลืม
  keun láe wan jàak née bpai jà mâi leum
  In the days and nights from here on out, I won’t forget [this]

  หากชีวิตคือเพลง เพลงหนึ่ง จะเจ็บจะซึ้งสัก เพียงไหน
  hàak chee-wít keu playng playng nèung jà jèp jà séung sàk piang kâe năi
  If life is one song, however painful or impressive
  ผ่านมาแล้วก็ย่อมเดียวต้องผ่านไป อยากเหลืออะไรให้โลกที่เหลือ
  pàan maa láew gôr dieow-dtông pàan bpai yàak lĕua a-rai hâi lôhk têe lĕua
  It passes on by and then, of course, it’s gone. I want to leave whatever’s left for the rest of the world

  กลางดวงใจย้ำที่ใกล้หาย ขอความรักวางอยู่ ข้าง ความฝัน
  glaang duang jai yám têe glâi hăai kŏr-kwaam rák waang yòo kâang kwaam făn
  In the middle of a heart almost lost, a message of love set down beside a dream
  ดีหรือเกินที่ตายอยู่ตรงนี้ ในโลกที่ง่ายได้ตกกับกันจากกัน
  dee rĕu gern têe dtaai yòo dtrong née nai lôhk têe ngâai dâai dtòk gàp gan jàak gan
  Wouldn’t it be great to die right here? In a world where it would be easy to fade away from each other . . .
  ดีหรือเกินที่ ตายผูกพัน
  dee rĕu gern têe dtaai pòok pan
  Would’nt it be great to die having each other’s hearts?
  คืนและวันจากนี้ไปจะไม่ลืม
  keun láe wan jàak née bpai jà mâi leum
  In the days and nights from here on out, I won’t forget [this]
  2X

  โลก คง วนตาม นาฬิกา แต่ อยาก เหนี่ยวรั้งเวลาเอาไว้
  lôhk kong won dtaam naa-lí-gaa dtàe yàak nìeow ráng way-laa ao wái
  The world revolves according to the clock, but I want to dissuade time and store it away
  หยุดณ.ที่นี้ไม่ให้ผ่านไป
  yùt na têe née mâi hâi pàan bpai
  Stop [it] here and not let it go on past
  ไม่อยากให้เพลงนี้จบลงเลย
  mâi yàak hâi playng née jòp long loie
  I don’t want this song to end at all
  ไม่อยากให้เพลงนี้จบลงเลย
  mâi yàak hâi playng née jòp long loie
  I don’t want this song to end

 14. #139
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ระฆังชีวิต (ในวาระ 60 ปี ยืนยง โอภากุล) "Rakang Cheewit" or
  “The Life Bell” (On the Occasion of Yeunyong Opakul’s 60th Year)


  Note: Inquiring minds want to know what lyrics “Songs for Life” legend Yeunyong Opakul (aka Aed Carabao) wrote for his own 60th birthday. Here you go!  ที่ปลายทาง อันไม่ต่างกัน ในวันเวลาของผู้คน
  têe bplaai taang an mâi dtàang gan nai wan way-laa kŏng pôo kon
  The end of the road isn’t different in the lifetime of people
  จะมีเหตุผล หรือมีเหตุการณ์ ก็แค่ผ่านและแค่เปียกปอน
  jà mee hàyt pŏn rĕu mee hàyt gaan gôr kâe pàan láe kâe bpìak bpon
  [Whether] there will be reasons or there will be [random] events, [it] passes by and soaks [one]
  สะท้อนด้วยตัวเอง ที่เคยคลุกโคลน ในคืนวันอันแสนเปี่ยมหวัง
  sà-tón dûay dtua ayng têe koie klúk klohn nai keun wan an săen bpìam wăng
  [I] reflect with myself, the one who previously rolled in the mud, in the days and nights full of hope
  แต่สุดท้ายถึงรู้ ความไม่มีจีรัง เมื่อระฆังชีวิตใกล้จบลง
  dtàe sùt táai tĕung róo kwaam mâi mee jee-rang mêua rá-kang chee-wít glâi jòp long
  But in the end [I] come to know the shortness of life when the life-bell nearly finishes
  จงดูลำธารที่ไหลรินเรื่อยเปื่อย ช่วยนาตาปีไม่เคยหยุด
  jong doo lam taan têe lăi rin rêuay bpèuay chûay naa dtaa bpee mâi koie yùt
  Look at the canal which runs and pours continuously, helping the farm year round, never stopping
  หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยความบริสุทธิ์ ใสสื่อไม่ขัดขืนผู้ใด
  lòr líang chee-wít dûay kwaam bor-rí-sùt săi sèu mâi kàt kĕun pôo dai
  Nourishing life with purity, conveying/communicating clearly, not resisting anyone
  โลกของใคร ของโลกของมัน โลกของฉันพอแล้วความหวั่นไหว
  lôhk kŏng krai kŏng lôhk kŏng man lôhk kŏng chăn por láew kwaam wàn wăi
  The world is whose? It is the world’s. My [own] world has had enough of unsteadiness
  กระท่อมเล็กๆ กระถางต้นไม้ ก่อกองไฟ เล่านิทานให้หลานฟัง
  grà-tôm lék lék grà-tăang dtôn máai gòr gong fai lâo ní-taan hâi lăan fang
  A small hut, a flowerpot. I will build a campfire and tell fables for the grandchildren to hear

  ชั่วชีวิต ยังคิดไม่ตก ผู้คนเกิดมาทำไมกัน
  chûa chee-wít yang kít mâi dtòk pôo kon gèrt maa tam-mai gan
  [My] whole life [I] don’t stop wondering: Why are people born into [the world]?
  วิ่งตามความฝัน ฝ่าฟันความจริง ยังเป็นสิ่งที่คอยท้าทาย
  wîng dtaam kwaam făn fàa fan kwaam jing yang bpen sìng têe koi táa taai
  Chase after a dream . . . Struggle with truth . . . It is still something that waits to challenge
  สุดท้ายก้าวไป ยังฝั่งที่ฝัน หันหลังกลับมามองดูเงา
  sùt táai gâao bpai yang fàng têe făn hăn lăng glàp maa mong doo ngao
  In the end, [you] progress to the bank [you] dream of, turn around look back at [your] shadow
  อดคิดถึงชีวิต ในคืนวันเก่าๆ เย็นเหงาๆ ก่อนอาทิตย์อัสดง
  òt kít tĕung chee-wít nai keun wan gào gào yen ngăo ngăo gòn aa-tít àt-sà-dong
  Trying not to miss life in the old days. It’s cold before the sun sets.

  จงดูลำธารที่ไหลรินเรื่อยเปื่อย ช่วยนาตาปีไม่เคยหยุด
  jong doo lam taan têe lăi rin rêuay bpèuay chûay naa dtaa bpee mâi koie yùt
  Look at the canal which runs and pours continuously, helping the farm year round, never stopping.
  หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยความบริสุทธิ์ ใสสื่อไม่ขัดขืนผู้ใด
  lòr líang chee-wít dûay kwaam bor-rí-sùt săi sèu mâi kàt kĕun pôo dai
  Nourishing life with purity, conveying [it's message] clearly, not resisting anyone
  โลกของใคร ของโลกของมัน โลกของฉันพอแล้วความหวั่นไหว
  lôhk kŏng krai kŏng lôhk kŏng man lôhk kŏng chăn por láew kwaam wàn wăi
  The world is whose? It is the world’s. My [own] world has had enough of unsteadiness
  กระท่อมเล็กๆ กระถางต้นไม้ ก่อกองไฟ เล่านิทานให้หลานฟัง
  grà-tôm lék lék grà-tăang dtôn máai gòr gong fai lâo ní-taan hâi lăan fang
  A small hut, a flowerpot. I will build a campfire and tell fables for the grandchildren to hear
  กระท่อมเล็กๆ กาน้ำหนึ่งใบ ก่อกองไฟ เล่านิทานให้หลานฟัง
  grà-tôm lék lék gaa náam nèung bai gòr gong fai lâo ní-taan hâi lăan fang
  A small hut, one tea pot. I will build a campfire and tell fables for the grandchildren to hear

 15. #140
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  Hi, I wanted to let everyone know that I very much enjoyed the "100 Carabao Songs in English" project hosted on this forum, and now I am continuing my list (on to 200 songs!) on my own website, CarabaoinEnglish.com

  It was getting hard, even for me, to find a particular song in the list. (It is also impossible for me to continue to edit the songs here when I find a mistake.) Now the songs are organized by album and theme for greater convenience of the fans and language learners. Enjoy! For now, songs posted since the first 100 will have a "NEW!" tag beside them.

  You might want to check out the just-added old song (from the album Made in Thailand) "Rachaa Ngern Pon" or "King of Credit"

  Or the new song "Ahjahn Sek" ("Teacher Sek), from Aed Carabao's new solo album Hen Mai Bualoy? (Do You See This, Bualoy?)

 16. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (25-01-15)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •