PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
100 Carabao Songs in English - Page 2
Page 2 of 14 FirstFirst 1234512 ... LastLast
Results 11 to 20 of 140
 1. #11
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  ดอกไม้สีชมพู
  Pink Flower


  by Aed Carabao [real name -> Yeunyoung Opakul]

  Translation by Ann using Thai2English program

  เหมือนฟ้าแกล้งเรามาเกิด
  mĕuan fáa glâeng rao maa gèrt
  As if heaven was teasing me when I was born
  เกิดมีกายไม่ตรงใจ
  gèrt mee gaai mâi dtrong jai
  I was born with a body not in tune with my heart
  ใจเป็นหญิง ตัวเป็นชาย
  jai bpen yĭng dtua bpen chaai
  My heart is a girl, my body is a boy.

  ดั่งดอกไม้สวยแต่ไม่หอม
  dàng dòk máai sŭay dtàe mâi hŏm
  Like a beautiful flower that doesn’t smell good
  มีรักที่คนดูหมิ่น
  mee rák têe kon doo mìn
  I have a love that offends the onlooker
  อยากจะบินหนีไปไกล
  yàak jà bin nĕe bpai glai
  I want to fly away far away
  โลกของเราอยู่หนใด
  lôhk kŏng rao yòo hŏn dai
  In this world of ours when is there ever
  ที่มีผู้ชายยอมเด็ดดอม
  têe mee pôo chaai yom dèt dom
  a man willing to deeply inhale [the fragrance]

  หอมหวนยวนใจ เป็นดอกไม้สีชมพู
  hŏm hŭan yuan jai bpen dòk máai sĕe chom-poo
  My fragrance stimulates the heart. I’m a pink flower
  อ้างว้างพร่างพราย สุดเดียวดายและหดหู่
  âang wáang prâang praai sùt dieow daai láe hòt-hòo
  lonely, shimering. In the end, I’ll be alone and depressed
  อยากกรีดร้องให้โลกรู้
  yàak grèet róng hâi lôhk róo
  I want scream and cry so the world knows
  ถามเขา เราผิดตรงไหน
  tăam kăo rao pìt dtrong năi
  Ask, them just where am I wrong?

  ผิดหรือใจเราเป็นหญิง
  pìt rĕu jai rao bpen yĭng
  Am I wrong that my heart is a girl?
  ผิดไหมกายเราเป็นชาย
  pìt măi gaai rao bpen chaai
  Am I wrong that my body is a boy?
  ตัวเรายังไม่เข้าใจ
  dtua rao yang mâi kâo jai
  My body I still don’t understand
  จะให้ใครมาเข้าใจ
  jà hâi krai maa kâo jai
  I want to have someone to come and understand me [enter my heart]

  ดอกไม้ไม่มีสิทธิ์เลือก
  dòk máai mâi mee sìt lêuak
  A flower doesn’t have the right to chose
  เหล่าแมลงมาดมดอม
  lào má-laeng ma dom dom
  A group of insects come to smell
  ก้มหน้ารับกรรมช้ำชอก
  gôm nâa ráp gam chám-chôk
  Bow the head and accept the bruising.
  เป็นไม้ดอกสีชมพู
  bpen máai dòk sĕe chom-poo
  I’m a pink flower.

  หอมหวนยวนใจ เป็นดอกไม้สีชมพู
  hŏm hŭan yuan jai bpen dòk máai sĕe chom-poo
  My fragrance stimulates the heart. I’m a pink flower
  อ้างว้างพร่างพราย สุดเดียวดายและหดหู่
  âang wáang prâang praai sùt dieow daai láe hòt-hòo
  lonely, shimering. In the end, I’ll be alone and depressed
  อยากกรีดร้องให้โลกรู้
  yàak grèet róng hâi lôhk róo
  I want scream and cry so the world knows
  ถามเขา เราผิดตรงไหน
  tăam kăo rao pìt dtrong năi
  Ask, them just where am I wrong?
  ผิดหรือใจเราเป็นหญิง
  pìt rĕu jai rao bpen yĭng
  Am I wrong that my heart is a girl?
  ผิดไหมกายเราเป็นชาย
  pìt măi gaai rao bpen chaai
  Am I wrong that my body is a boy?
  ตัวเรายังไม่เข้าใจ
  dtua rao yang mâi kâo jai
  My body I still don’t understand
  จะให้ใครมาเข้าใจ
  jà hâi krai maa kâo jai
  I want to have someone to come and understand me [enter my heart]

  ดอกไม้ไม่มีสิทธิ์เลือก
  dòk máai mâi mee sìt lêuak
  A flower doesn’t have the right to chose
  เหล่าแมลงมาดมดอม
  lào má-laeng ma dom dom
  A group of insects come to smell
  ก้มหน้ารับกรรมช้ำชอก
  gôm nâa ráp gam chám-chôk
  Bow the head and accept the bruising.
  เป็นไม้ดอกสีชมพู
  bpen máai dòk sĕe chom-poo
  I’m a pink flower.

  เป็นไม้ดอกพรางชมพู
  bpen máai dòk praang chom-poo
  I am a flowering plant that conceals its pinkness

 2. #12
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  Heart Not Calloused Enough ใจฉันไม่ด้านพอ
  By Aed Carabao


  English Translation by Ann Norman with Thai2English.com and anonymous helper.

  ไม่ได้เล่นกีตาร์แค่ห้าวัน นิ้วที่เคยด้านก็บางลง
  mâi dâai lên gee-dtâa kâe hâa wan níw têe koie dâan gôr baang long
  I haven’t played guitar for five days. Fingers that used to be callous get soft.
  ผิวบางๆมันทำให้เจ็บ แค่ความเจ็บกายไม่เท่าเจ็บใจ
  pĭw baang baang man tam hâi jèp kâe kwaam jèp gaai mâi tâo jèp jai
  Thin skin makes it hurt. But physical pain can’t match the pain of the heart.
  เจ็บที่ใจมาโดนเขาหลอก เขาบอกว่ารักๆเราจะตาย
  jèp têe jai maa dohn kăo lòk kăo bòk wâa rák rák rao jà dtaai
  Pain in the heart strikes when he’s been deceived. He says I love us to death.
  เธอทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันไม่ด้านพอ...
  ter tíng rao bpai tíng rao bpai jai chăn mâi dâan por ...
  You throw us away, throw us away. My heart isn't calloused enough.

  หรือเธอเห็นความรักเป็นแค่ของเล่น เล่นเช้าเบื่อเย็นโยนลงท่อ
  rĕu ter hĕn kwaam rák bpen kâe kŏng lên lên cháo bèua yen yohn long tôr
  [Maybe] you see love as only as a toy. Play in the morning, be bored in the late afternoon, [then] throw down the drain.
  พี่รี่ว่าความรักมันเหมือนผีหลอก พี่เล็กบอกผีหลอกเคยเจอกันที่ไหน
  pêe rêe wâa kwaam rák man mĕuan pĕe lòk pêe lék bòk pĕe lòk koie jer gan têe năi
  Pi Ree [Thierry] says love is like a frightening ghost. Pi Lek says to this ghost,”[Excuse me,] where have we met before?”*
  มีไหมใครเคยโดนผีหลอก เขาบอกว่ารักๆเราจะตาย
  mee măi krai koie dohn pĕe lòk kăo bòk wâa rák rák rao jà dtaai
  Is there someone who has run into this scary ghost before? It says it loves me to death.
  เธอทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันไม่ด้านพอ...
  ter tíng rao bpai tíng rao bpai jai chăn mâi dâan por ...
  You throw us away, [just] throw us away. My heart isn't calloused enough.

  พอกันทีความรักลมๆแล้งๆ เหมือนโดนเขาแกล้งให้คอยกลุ้มอกกลุ้มใจ
  por gan tee kwaam rák lom lom láeng láeng mĕuan dohn kăo glâeng hâi koi glûm òk glûm jai
  [It’s] hard to bear futile love, like he’s being teased so that he waits and worries.
  ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเป็นเรื่่องที่เป็นไปได้
  bprà-wàt sàat jà sám roi man bpen ruang têe bpen bpai dâi
  It is possible that history will repeat.
  ก็เธอไม่เปิดประตูหัวใจ ให้ฉันเข้าไปหลบฝน
  Ko ter mai bpèrt bprà-dtoo hŭa jai hâi chăn kâo bpai lòp fŏn
  She won’t open the door of her heart so I can come in out of the rain

  เปียกปอนทั้งตัว เปียกปอนทั้งใจ
  bpìak bpon táng dtua bpìak bpor ná táng jai
  [My] whole body is drenched. [My] whole heart drenched
  เปียกปอนทั้งตัว ทั้งตัวทั้งหัวใจ...
  bpìak bpon táng dtua táng dtua táng hŭa jai
  Soaked [my] whole body and soul.

  *Pi Lek says to the ghost, “Where have we met before?” in a dismissive way, in the same sense as the English phrase, “Excuse me, have we met before?”

  Note: There is of course ambiguity with the pronouns. In particular, I'm not sure who, "He" or "She," said "I love us to death." I wish English had a word meaning "he/she." :? SORRY!
  Last edited by JayTee; 19-10-13 at 06:44 PM.

 3. #13
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  สัญญาหน้าฝน Rainy Season’s Promises
  by Aed Carabao
  Usually sung by Keo Carabao

  English translation by Ann and Pai (Ann using Thai2English.com)

  ฟ้าในเดือนฝนฉํ่า คงนึกขําต่อคําสัญญา
  fáa nai deuan fŏn cham kong néuk kăm dtòr kam săn-yaa
  The sky in the in the months following rain probably laughs at promises
  ฝนหล่นเทร่วงมา สายลมพัดพายิ่งรนร้อนใจ
  fŏn lòn tay rûang maa săai lom pát-paa yîng ron rón jai
  Rain pours, wind blows, [I’m] even more anxious
  ไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝน
  năi wâa bpai láew glàp nâa fŏn
  Who says they will go [but] come back in the rainy season?
  ใครเป็นคนสัญญาเอาไว้
  krai bpen kon săn-yaa ao wái
  Who is the person who makes a promise?

  ทิ้งให้รอทุกข์ทนเท่าไหร่ คนอย่างเงี๊ยะก็มี
  tíng hâi ror túk ton tâo rài kon yang ngia gôr mee
  How much [I’ve] thrown away waiting! How much [I’ve] suffered! Some people are like that.
  ฝนเจ้าจงไหลกลับ ไปรอรับคนผิดสัญญา
  fŏn jâo jong lăi glàp bpai ror ráp kon pìt săn-yaa
  Can something bring her back? I wait to go pick up the person who broke her promise
  ฝนคอยสมนํ้าหน้า อย่าเพิ่งตกมาข้าแสลงใจ
  fŏn koi sŏm naam nâa yàa pêung dtòk maa kâa sà-lăeng jai
  The rain holds off, which serves me right. [It] doesn’t just fall because I have hurt feelings.
  เดือนเป็นปีล่วงผ่านไปแล้ว
  deuan bpen bpee lûang pàan bpai láew
  More than a year passes already
  แก้วตาเจ้าแหกตาใช่ไหม
  gâew dtaa jâo hàek dtaa châi măi
  The cheater deceives, right?
  รู้อย่างงี้ไม่คิดรักใคร กัดจิ้งหรีดมันกว่า
  róo yàang ngée mâi kít rák krai gàt jîng-rèet man gwàa
  [After] experiencing something like this, I don’t think I love anyone. The bite of a cricket, it’s better

  มองเห็นควายตัวผู้ตัวเมีย
  mong hĕn kwaai dtua pôo dtua mia
  Seeing a male and female buffalo
  คลอเคลียแล้วให้คิดอิจฉา
  klor klia láew hâi kít ìt-chăa
  nestling close, it makes [me] feel jealous
  เป็นควาย....มันไม่มีปัญญา
  bpen kwaai .... man mâi mee bpan-yaa
  To [only] be a buffalo . . . it doesn’t have knowledge
  ปัญหาเลยไม่มี
  bpan-hăa loie mâi mee
  It doesn’t have any troubles at all.

  ได้แต่หวัง หวัง หวังว่าสักวันหนึ่ง
  dâai dtàe wăng wăng wăng wâa sàk wan nèung
  I hope, hope [for] that one day
  ถึงได้คอย คอย คอยเธออยู่อย่างนี้
  tĕung dâai koi koi koi ter yòo yàang née
  Until then [I] can still wait, wait wait for her like this
  แล้วมาหลอก หลอก หลอกให้ฉันตายใจ
  láew maa lòk lòk lòk hâi chăn dtaai jai
  Then [she] cheats, cheats, cheats until I totally believe
  ลือไปทั้งตําบล
  leu bpai táng dtam-bon
  the rumors all over the village**

  ถ้าฉันมีเงินทอง มากมายหลายหมื่น
  tâa chăn mee ngern tong mâak maai lăai mèun
  If I had lots and lots of money,
  คงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้า
  kong mâi yeun ror ter jon fŏn mòt fáa
  [I] might not stand [here,] waiting until there’s rain
  ฉันจะจ้างเครื่องบินหว่านฝนลงมา
  chăn jà jâang krêuang bin wàan fŏn long maa
  I [would] hire a plane to seed the rain to come down,
  ต่อสัญญาฝนเทียม
  dtòr săn-yaa fŏn tiam
  contracting for artificial rain

  (2X)

  รักจนใจปี้ป่น เกิดเป็นคนทําตัวไม่เจียม
  rák jon jai bpêe bpòn gèrt bpen kon tam dtua mâi jiam
  Love is unable to help with a broken heart. I was born a person who overrates himself.
  ขวัญไม่ควรคู่เรียม
  kwăn mâi kuan kôo riam
  Kwan isn’t appropriate for Riam*
  ไม่เหมือนนิยายจากคลองแสนแสบ
  mâi mĕuan ní-yaai jàak klong săen sàep
  [It’s] not like a fairy tale from Sean Seap Canal
  วันที่เธอได้จากไปไกล
  wan têe ter dâai jàak bpai glai
  The day you went far away . . .
  ใครจะรู้ไปแล้วโกยแนบ
  krai jà róo bpai láew goi nâep
  Anyone this happens to would run off
  รักมันมีมากมายหลายแบบ เจ็บทั้งแสบทั้งคัน
  rák man mee mâak maai lăai bàep jèp táng sàep táng kan
  There are many kinds of love: hurt, pain
  ถึงเธอไปไม่กลับ ยังคอยนับวันเดือนข้างฝา
  tĕung ter bpai mâi glàp yang koi náp wan deuan kâang făa
  When you left and didn’t return, I continued to wait, counting the days and months on the wall
  ปฏิทินดารา ยังส่งยิ้มมาถากถางหัวใจ
  bpà-dtì-tin daa-raa yang sòng yím maa tàak tăang hŭa jai
  A calendar star still directs a smile at my foolish heart
  โดนเขาคาบไปหมํ่าเสียแล้ว
  dohn kăo kâa bpai mam sĭa láew
  She ran away with some guy
  เอ็งไม่ต้องทําสงกะสัย
  eng mâi dtông tam sŏng gà săi
  I don’t even have a doubt
  หลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ
  lŏng meuang grung táng yaao táng yài jâang gôr hăa mâi jer
  [She’s] lost in the capital, so big and wide, even if I hire someone to search, I still wouldn’t find [her]
  หลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ
  lŏng meuang grung táng yaao táng yài jâang gôr hăa mâi jer
  Lost in a capital so huge, if I hire someone to search, [we] still wouldn’t meet up***


  *Kwan and Riam are characters in a Thai movie. From “Time Out Film Guide” : “Kwan and Riam are village sweethearts in the 1930s, separated when Riam is sold off into domestic servitude in Bangkok by her impoverished father.”

  **Actually, a tambon is a subdistrict rather than a village.

  ***The last two lines are the same in Thai; I gave two slightly different, English translations.

 4. #14
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  แม่สาย Mae Sai by Carabao
  Usually sung by Thierry Mekwattana


  Translation by Ann Norman using Thai2English.com with help from a Thai foreign exchange student who wants to remain anonymous.

  ฟากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรําไร
  fâak fáa yaam yen hĕn săeng ram-rai
  On the horizon twilight, a faint light
  อาทิตย์จะลับโลกไป
  aa-tít jà láp lôhk bpai
  The sun quietly leaves the world.
  พระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา
  prá jan jà plòh kêun maa
  The moon will arise
  หมู่มวลวิหคเหินลมอยู่กลางเวหา
  mòo muan wí-hòk hĕrn lom yòo glaang way-hăa
  A flock of birds flies in the wind, hangs in midair
  จะกลับคืนสู่ชายคา ชายป่าคือแหล่งพักพิง
  jà glàp keun sòo chaai kaa chaai bpàa keu làeng pák ping
  Will return to the roof. The edge of the forest is home
  แต่น้องนางไยไม่เห็นกลับมา
  dtàe nóng naang yai mâi hĕn glàp maa
  But the girl, the women, why don’t [we] see [her] come back?

  จากไปตั้งหลายปีกว่า
  jàak bpai dtâng lăai bpèek wâa
  She has left for many years.
  ท้องนาบ้านเราเหงาจัง
  tóng naa bâan rao ngăo jang
  The paddy field and home are so lonely
  ลมหนาวพัดโบกโยกเรือนจนคล้ายจะพัง
  lom năao pát bòhk yôhk reuan jon kláai jà pang
  A cold wind blows, sways the house like it might collapse
  ผู้เฒ่าตายายลงนั่ง
  pôo tâo dtaa yaai long nâng mèr ror dûay jai lêuan loi
  Elderly grandfather and grandmother sit down absently to wait with uncertain hearts

  นกน้อยจากท้องนาราคาถูก
  nók nói jàak tóng naa raa-kaa tòok
  Small bird from a cheap field.
  เธอเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ขายไป
  ter bpen lôok têe tòok pôr mâe kăai bpai
  She is a child that [her] mom and dad cheaply sold away
  กตัญญูบิดามารดาปานใด
  gà-dtan-yoo bì-daa maan-daa bpaan dai
  Obliges parents no matter how much
  แม่สายจากเมืองเชียงฮาย ต้องไปสู่สังคมทราม
  mâe săai jàak meuang chiang-haai dtông bpai sòo săng-kom saam
  From Mae Saai, Chiang Hai, to the lowest society*

  เมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไป
  mêua róo sèuk dtua gôr săai gern bpai
  When [she] realizes, [it] is already too late
  หมื่นพันที่เธอผ่านชาย
  muan pan têe ter pàan chaai
  Thousands of men have passed by her **
  หัวใจเธอจึงเย็นชา
  hŭa jai ter jeung yen chaa
  Consequently, her heart is cold
  สังคมกระหนํ่าซํ้าสองเธอต้องติดยา
  săng-kom grà năam sam sŏng ter dtông dtìt yaa
  Society has insulted her. She becomes addicted to drugs,
  ไม่คิดหวนคืนบ้านนา ปรารถนาเพียงยาเมา
  mâi kít hŭan keun bâan naa bpràat-tà-năa piang yaa mao
  Does not consider returning home, desires only to be drunk and get high

  ผู้เฒ่าล้มป่วยคนช่วยไปบอก
  pôo tâo lóm bpùay kon chûay bpai bòk
  An old person becomes ill. A helpful person goes to tell [her]
  เธอจึงจากเมืองบางกอก
  ter jeung jàak meuang-baang gòk
  She therefore leaves Bangkok
  หวังไปให้ทันเวลา
  wăng bpai hâi tan way-laa
  Hopes to be in time
  เอายาไปฝากเอาหมากเอาพลูเสื้อผ้า
  ao yaa bpai fàak ao màak ao ploo sêua pâa
  Takes medicine to give them. Takes betel nut and clothes
  แม่สายที่เธอจากมาเหมือนวาจาว่าสายเกินไป
  mâe săai têe ter jàak maa mĕuan waa-jaa wâa săai gern bpai
  Mae Saai that she returns to is like words blaming, “Too late”***
  นกน้อยกลับมาแค่ทันพระสวด
  nók nói glàp maa kâe tan prá sùa
  Small bird comes back just in time for the monks’ chanting****

  ใครเล่าเจ็บปวดรวดร้าวเท่าสาวเมืองเหนือ
  krai lâo jèp bpùat rûat ráao tâo săao meuang-hăy-neu
  Who is hurting, in pain, as much as the young women of the northern town?
  สังคมเมืองไทยใครฟังเขาคงไม่เชื่อ
  săng-kom meuang tai krai fang kăo kong mâi chêua
  In Thai urban society, someone who listens [to her] might not believe
  ขายกินหมดแล้วเอื้องเหนือ ให้กับชายที่อู้บ่จ้าง
  kăai gin mòt láew êuan nĕua hâi gàp chaai têe ôo bòr jâang
  The northern women are sold out to the men that tell lies.


  * Mae Saai is peaceful in contrast to the lower society
  **Actually, “Ten thousand”
  ***Because” Saai” in “Mae Saai” can also mean “late”
  ****Obviously, a grandparent has died.

 5. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  wankaomai (09-01-14)

 6. #15
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  างงามตู้กระจก Naang Ngaam Dtôo Grajok (Glass Cabinet Beauty Queen)

  By Carabao  Translation by Ann Norman with help Thai2English.com and anonymous foreign exchange student.

  นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
  Naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
  Tears of the girl wash two cheeks. The wind just blows in
  นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
  Naa-lí-gaa bòk way-laa dang dteuan wâa loie way-laa non
  The clock tells the time, like reminding when to sleep
  ทอดถอนใจให้คำนึง
  tôt tŏn jai hâi kam neung
  Sighs so [she] can consider
  หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
  wăng wan nèung hâi pàan bpai
  Hopes one day it will pass
  ร่างของเธอปรนเปรอชาย
  râang kŏng ter bpron-bprer chaai
  Her body satiates the man
  ด้วยดวงใจแหลกเหลวระบม
  dûay duang jai làek lĕo rá-bom
  With her dear heart crushed and bruised

  สังคมทราม ทรามเพราะคน
  săng-kom-traam traam-prór-kon
  Low society, low because of [low] people
  ความยากจนใครทนได้
  kwaam yâak jon krai ton dâai
  Poverty, who can endure it?
  พ่อก็แก่แม่ไม่สบาย
  pôr gôr gàe mâe mâi sà-baai
  Father is old, mother is sick
  น้องหญิงชายวัยกำลังหม่ำ
  nóng yĭng chaai wai gam-lang màm
  Younger brothers and sisters are constantly eating*

  ชํ้าเพราะความที่เธอจน
  cham prór kwaam têe ter jon
  [She] hurts because of her poverty
  นี่หรือคนสังคมรังเกียจ
  nêe rĕu kon săng-kom rang gìat?
  This is the person that society hates?
  ช่วยผู้ชายระบายความเครียด
  chûay pôo chaai rá-baai kwaam krîat
  Helps the man release stress.
  สิบร้อยพันยันรัฐมนตรี
  sìp-rói-pan yan rát-tà-mon-dtree
  Ten, a hundred, a thousand until the president**

  เป็นนวลนางในอ่างนํ้า
  bpen nuan naang nai àang naam?
  To be a a fair-skinned lady in the bath***
  เป็นนางงามตู้กระจก
  bpen naang ngaam dtôo grà-jòk
  To be the beauty queen in the glass cabinet ****
  นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว
  naam dtaa dtòk hŭa òk ter lóm lĕo
  Tears fall, her heart falls
  ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
  krai jà róo krai jà hĕn krai jà bpen pôo hĕn jai
  Who will know, who will see? Who will corroborate this is happening?
  ใครจะมาคิดจริงใจ ผ่านเลยไปไม่จริงจัง
  krai jà maa kít jing jai pàan loie bpai mâi jing jang
  Who will come by and seriously consider? Or just pass by and not even care?

  นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
  Naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
  The woman’s tears wash two cheeks. The wind just flows in
  นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
  Naa-lí-gaa bòk way-laa dang dteuan wâa loie way-laa non
  The clock tells the time, like reminding when to sleep

  ทอดถอนใจไม่คำนึง
  tôt tŏn jai mâi kam neung
  Sighs, doesn’t think about it
  หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
  wăng wan nèung hâi pàan bpai
  Hopes one day it will pass
  เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
  pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
  [It’s]so father and mother are comfortable
  น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
  nóng yĭng chaai dâai lâo rian
  Younger siblings can go to school

  เป็นนวลนางในอ่างนํ้า
  bpen nuan naang nai àang naam?
  To be a fair-skinned lady in the bath
  เป็นนางงามตู้กระจก
  bpen naang ngaam dtôo grà-jòk
  To be a beauty queen in a glass cabinet
  นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว
  naam dtaa dtòk hŭa òk ter lóm lĕo
  Tears fall, her heart falls

  ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
  krai jà róo krai jà hĕn krai jà bpen pôo hĕn jai
  Who will know, who will see? Who will corroborate this is happening?
  ใครจะมาคิดจริงใจผ่านเลยไปไม่จริงจัง
  krai jà maa kít jing jai pàan loie bpai mâi jing jang
  Who will come by and seriously consider? Or just pass by and not even care?

  นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
  naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
  The woman’s tears wash two cheeks. The wind just flows in
  นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
  naa-lí-gaa bòk way-laa ท dang dteuan wâa loie way-laa non
  The clock tells the time, like reminding when to sleep

  ทอดถอนใจไม่คำนึง
  tôt tŏn jai mâi kam neung
  Sighs, doesn’t think about it
  หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
  wăng wan nèung hâi pàan bpai
  Hopes one day it will pass
  เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
  pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
  [It’s] so father and mother are comfortable
  น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
  nóng yĭng chaai dâai lâo rian
  Younger siblings can go to school

  เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
  pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
  [It’s] so mother and father can be comfortable
  น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
  nóng yĭng chaai dâai lâo rian
  Younger brothers and sisters can go to school


  *”mum” is the baby word for eating.
  **Meaning everyone, from ordinary men up to the president.
  ***In Bangkok there are spas for prostitutes.
  **** "Naang Ngaam Dtôo Grà-jòk” (Glass Cabinet Beauty Queen) is the title of the song

 7. #16
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  England
  Posts
  1,341
  Thanks
  349
  Thanked 227 Times in 171 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  Thanks for this, i love requesting this song when in Thailand. Great song and always appreciated again cheers.

 8. #17
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  เฒ่าทะเล Tao Talay

  by Carabao
  [presumably Lek Carabao who sings it]

  Translation by Ann Norman using Thai2English.com. WARNING: This will be a only 85% correct because I have no helper at the moment. Please feel free to post corrections.

  เฒ่าอ่ำ ลูกเลเมืองใต้
  tâo àm lôok lay meuang dtâi
  Old Man Am is a child of the ocean in a southern city
  พำนักอาศัย อยู่ชายฝั่งทะเล
  pam-nák aa-săi yòo chaai fàng tá-lay
  Lives on the shore of the ocean
  เติบโต มากับเรือตังเก
  dtèrp dtoh maa gàp reua dtang-gay
  Grows up with the fishing boat
  อาชีพชาวเล เป็นชาวประมง
  aa-chêep chaao lay bpen chaao bprà-mong
  The profession of a sea person is fishing

  สมบัติ คือเรือลำเก่า
  sŏm-bàt keu reua lam gào
  [His] property is an old boat
  อายุรุ่นราว รุ่นคราวคนเฒ่า
  aa-yú rûn raao rûn kraao kon tâo
  [Its] age about the age of the old man
  หาปลา ตั้งแต่ค่ำยันเช้า
  hăa bplaa dtâng dtàe kâm yan cháo
  [He] fishes from the evening till the morning
  งานหนักงานเบา
  ngaan nàk ngaan bao
  [Whether] the work is heavy or light
  เฒ่าอ่ำไม่ถอย
  tâo-àm mâi tŏi
  Old Man Am doesn’t give up (retreat)

  ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านสมุทร
  rói èt jèt yâan sà-mùt
  One hundred and one, seven areas of the ocean
  เรื่องราวมนุษย์ ได้เคยฟันฝ่า
  rêuang raao má-nút dâai koie fan fàa
  The story of humans is [they] have always been struggling
  เฒ่าอ่ำ คือชายหาปลา
  tâo àm keu chaai hăa bplaa
  Old Man Am is a man who looks for fish
  เหนือโชคชะตา
  nĕua chôhk chá-dtaa
  Gets over fate
  ด้วยการกระทำ..
  dûay gaan grà-tam ..
  with action

  เฒ่าเล โชกโชนชีวิต
  tâo lay chôhk chohn chee-wít
  Old man of the ocean has a soaking wet life
  เรียนรู้ถูกผิด จากมหาสมุทร
  rian róo tòok pìt jàak má-hăa sà-mùt
  Learns and knows right and wrong from the ocean
  ว่าคนเรา ย่อมมีวันสิ้นสุด
  wâa kon rao yôm mee wan sîn sùt
  That we people naturally have an end to our days
  อันชีวิตมนุษย์ มีระยะเวลา
  an chee-wít má-nút mee rá-yá way-laa
  Human life has a span of time
  ฤดูกาล ผลัดกันมาเยือน
  réu-doo gaan plàt gan maa yeuan
  Seasons of time alternate with each other, come pay a visit
  ไม่สะทกสะเทือน
  mâi sà-tók sà-teuan
  not shaken
  สายลมแสงแดด
  săai lom săeng dàet
  wind, sunshine
  อายุ ปาเข้าไปหลักแปด
  aa-yú bpaa kâo bpai làk bpàet
  Age throws [one] into eight main ideas
  ออดๆแอดๆ ของธรรมดา
  òt òt àet àet kŏng tam-má-daa
  Poor health is natural

  ลุงแก เรือตังเกเก่า
  lung gae reua dtang-gay gào
  Uncle, old fishing boat.
  รอยรั่วรอยร้าว ตามอายุขัย
  roi rûa roi ráao dtaam aa-yú kăi
  cracks and leaks follow with age
  สองสิ่ง ร่วมทะยานไกล
  sŏng sìng rûam tá-yaan glai
  [If] two things run along together far
  ร่วมวันร่วมวัย
  rûam wan rûam wai
  Share days, share age
  จุดหมายเดียวกัน..
  jùt măai dieow gan ..
  [they] have one aim together

  วันอุกาฟ้าเหลือง
  wan u gaa fáa lĕuang
  One day there is a yellow sky
  ทะเลสะเทือน สายลมเป็นบ้า
  tá-lay sà-teuan săai lom bpen bâa
  The ocean is rising and falling (shaking), wind is crazy
  แต่เฒ่าอ่ำ
  dtàe tâo àm
  But Old Man Am
  ยังย้ำใจออกหาปลา
  yang yám jai òk hăa bplaa
  still wants to go out and fish
  มันคือค่ายา ค่าพยาบาล
  man keu kâa yaa kâa pá-yaa-baan
  It’s the cost of medicine, the cost of nurses
  อันชีวิตชาวประมงจนๆ
  an chee-wít chaao bprà-mong jon jon
  This is part of the life of a poor fisherman
  อยู่ด้วยความอดทน
  yòo dûay kwaam òt ton
  Live with endurance

  แล่นไปข้างหน้า
  lâen bpai kâang nâa
  Sail into the future
  จุดหมาย ย่อมหมายชีวิตปลา
  jùt măai yôm măai chee-wít bplaa
  Goal is likely to be the goal of fish life
  ไปนำกลับมา เลี้ยงชีวิตคน
  bpai nam glàp maa líang chee-wít kon
  Go, bring back, earn one’s living
  ถึงลม ฝนกระหน่ำซ้ำเติม
  tĕung lom fŏn grà-nàm sám dterm
  When the wind and rain pounds more intensely

  หนาวสั่นสะเทิ้ม ท้าทายคนกล้า
  năao sàn sà térm táa taai kon glâa
  Cold, shivering and trembling. Defy the guess of the bold person
  ผู้เฒ่าก็รู้ อยู่เต็มอุรา
  pôo tâo gôr róo yòo dtem u-raa
  The old person knows in his full chest
  หนทางข้างหน้า
  hŏn taang kâang nâa
  The course of the future
  เป็นได้สองทาง
  bpen dâai sŏng taang
  There were two paths
  ทางหนึ่ง รอดกลับมาถึงฝั่ง
  taang nèung rôt glàp maa tĕung fàng
  One path: escape from death back to the coast
  อีกทางหนึ่งฝัง
  èek taang nèung făng
  And another path: buried
  ร่างลงกลาง ทะเล
  râang long glaang tá-lay
  down in the center of the ocean
  ชายเฒ่า กับเรือตังเก
  chaai tâo gàp reua dtang-gay
  the old man together with [his] fishing boat
  หันหน้าออกทะเล ไม่เห็นคืนมา
  hăn nâa òk tá-lay mâi hĕn keun maa
  Look out to sea, not see [him] return

  มรสุม พัดผ่านพ้นไป
  mor-rá-sŭm pát pàan pón bpai
  Storm blows on by
  ท้องฟ้าสดใส ทะเลเงียบสงบ
  tóng fáa sòt săi tá-lay ngîap sà-ngòp
  Sky bright, ocean quiet and peaceful
  ผู้คน ยังถกเถียงกันไม่จบ
  pôo kon yang tòk tĭang gan mâi jòp
  People still haven’t stopped disputing with each other:
  ผู้เฒ่าชรา หายลงทะเล
  pôo tâo chá-raa hăai long tá-lay
  Old [senile] person disappeared down into the ocean?
  เฒ่าอ่ำ อำลาจากไป
  tâo àm am laa jàak bpai
  Or Old Man Am bid farewell and departed?
  ไม่ใช่นิยาย ไม่ใช่วีรกรรม
  mâi châi ní-yaai mâi châi wee-rá-gam
  Not a fairy tale, not bravery
  ใครจะรู้ ถึงการกระทำ
  krai jà róo tĕung gaan grà-tam
  Who knows the action
  ของผู้เฒ่าอ่ำ ผู้เฒ่าทะเล
  kŏng pôo tâo àm pôo tâo tá-lay
  of that person, Old Man Am? [Only] the old man of the sea.

 9. #18
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  สามัคคีประเทศไทย
  Samakee Pratet Thai!
  Thailand Unite!

  by Carabao คาราบาว


  Translation by Ann Norman with Thai2English.com and my anonymous helper.

  Notes: The video for this song recalls how Thai people pulled together after the 2004 Tsumani.

  มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
  mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
  Have happy memories. Have happiness wherever
  จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
  jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
  You should tell whoever that this land HERE
  แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
  pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
  Is the land legendary for people with impressive smiles.
  จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
  jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
  [You] must tell them that this is Thailand.

  บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
  baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
  Sometimes [we’re] also cold, occasionally deeply hurt.
  แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
  dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
  But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
  วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
  wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
  The day that is coming is a bright [new] day.
  ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
  pôo kon ruam mài bàeng hŭa jai hâi gàe gan
  The new generation shares their hearts for each other

  มีประเพณีโบราณ สงกรานต์วันขึ้นปีใหม่
  mee bprà-pay-nee boh-raan • sŏng-graan wan kêun bpee mài
  [We] have an ancient custom: Songkran, New Year’s Day.
  วันลอยกระทงของไทย ในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง
  wan loi grà-tong kŏng tai nai keun pen deuan sìp sŏng
  [Also] Thailand’s Loy Kratung, when the full moon returns in the twelfth month.
  วัฒนธรรมยืนยาว ผู้คนรักใคร่ปรองดอง
  wát-tá-ná-tam yeun yaao pôo kon rák krâi bprong-dong
  A very long-lasting culture. People love each other and get along
  เผ่าไทยทั้งผอง พี่น้องกันใช่อื่นไกล
  pào tai táng pŏng pêe nóng gan châi èun glai
  All Thais are brothers and sisters together, not distantly related

  บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
  baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
  [We’re] sometimes also cold. Occasionally deeply hurt.
  แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
  dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
  But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
  วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
  wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
  The day that is coming is a bright [new] day.
  ผู้คนรุ่นใหม่ สำนึกในคุณแผ่นดิน)
  pôo kon ruam mài săm-néuk nai kun pàen din
  New generation appreciate how lucky you are in this country and do something for your country.*

  ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
  tai land tai land tai land
  Thailand, Thailand, Thailand
  สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
  săa-mák-kee săa-mák-kee bprà-tâyt tai
  Unite, Unite, Thailand!

  ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
  Tai land tai land tai land
  Thailand, Thailand, Thailand
  สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
  săa-mák-kee • săa-mák-kee bprà-tâyt tai
  Unite, Unite, Thailand!

  มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
  mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
  Have happy memories. Have happiness wherever
  จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
  jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
  You should tell whoever that this land HERE
  แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
  pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
  Is the land legendary for people with impressive smiles.
  จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
  jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
  [You] must tell them that this is Thailand.

  บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
  baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
  Sometimes [we're] also cold. Occasionally deeply hurt.
  แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
  dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
  But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
  วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
  wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
  The day that is coming is a bright [new] day.
  ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
  pôo kon ruam mai bàeng hŭa jai hâi gàe gan
  The new generation shares their hearts for each other

  เรามีตะวันดวงเดียว ไม่มีพระจันทร์ดวงใด
  rao mee dtà-wan duang dieow mâi mee prá jan duang dai
  We have only one sun. There is no moon that
  สว่างสดใส เท่าเรามองจากมุมนี้
  sà-wàang sòt săi tâo rao mong jàak mum née
  is as blazing bright as looking from this angle
  มุมที่มีใจแห่งรัก แห่งความเมตตาอารี
  mum têe mee jai hàeng rák hàeng kwaam mâyt-dtaa aa-ree
  A perspective of love, kindness, and generosity
  พวกเราน้องพี่ สามัคคีประเทศไทย
  pûak rao nóng pêe • săa-mák-kee bprà-tâyt tai
  We’re all brothers and sisters. Unite Thailand!


  (2X)

  ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
  tai land tai land tai land
  Thailand Thailand Thailand
  สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
  săa-mák-kee • săa-mák-kee bprà-tâyt tai
  Unite , Unite, Thailand!


  (3X)


  *”săm-néuk” means realize/appreciate/be obligated to do something

 10. #19
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  คนล่าฝัน Kon La Fun (People Chase Dreams)
  by Carabao


  (translation by JayTee with help from my anonymous foreign exchange student )


  NOTE: This may be my favorite Carabao song. Prepare to be inspired. First I am giving you the more exact translation. I've also done a singable, rhyming translation, which I will post below this one. Feel free to use, SING, or repost any of my translations. I hope to promote the band. I would appreciate if you DON'T claim the translation as your own, but that is obvious. MUSIC FOREVER! \m/


  แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
  Saen dta-wan peung ja plo pon kop faa
  The sunlight just appears from the horizon
  มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
  mee waylaa hai kon row eek maak maai
  There is plenty more time for us again
  พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
  Paa chewitt gaao bpai soo yang jut maai
  Take your life towards its goal
  ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
  Teung siang bpen siang dtaai go naa long
  Even if it’s perilous you should try
  มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน
  Mong doo faa foong nok gaa tieow haa gin
  Watch the sky, the flock of crows looking for something to eat
  ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา
  Pai yang tin daen glai sut saai dtaa
  Flying somewhere farther than you can see.
  เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา
  Meuan yam dteuan waa cheewit luan gert ma
  Like the reminder that every life is born
  แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน
  sawaeng haa dtor soo lae din ron
  for seeking, fighting, and struggling.

  *Refrain:

  โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
  O chee-wit mee aria dtang yuh yae
  Oh, life has many, many kinds of things
  มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
  Mee gert gae jep dtaai klaai klaai gan
  There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
  แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
  Dtae sing tee mee mai meuan keu kwaam fan
  But the thing that is not the same is the dream.
  อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
  Yoo tee krai ja laa man hai yoo meu
  It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.


  คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี
  Kon bpen kon yom prabpon duay chua dee
  Humans are people with good and evil mixed together.
  ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวย
  Nai sak see mee tang jon lae ram ruay
  The honorable include both rich and poor
  มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย
  Mee kwaam rak bpen reuang raao an sot suay
  To have love is a beautiful thing
  ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา
  Kwaam-pit-wang bpen kae reuang tam-ma-daa
  To have disappointment is only natural
  ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า
  Faa beuang bon nam beuang laang din kwaang naa
  The sky above, the water below, the earth block the way
  ข้ามไปเถิดไขว่คว้าความใฝ่ฝัน
  Kaam pbai tert kwai kwaa kwaam fai fan
  Cross over to grab your dream
  มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
  Mee chee wit gert maa kae krang dieow tao nan
  Life comes just once.
  อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
  Yaa bploi man sang-ga-dtaai pbai wan wan
  Don’t let it go spiritlessly.

  *Refrain

  แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด
  Mae nai kaang keun duean daao an meut mit
  Even in months of darkness
  ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย
  Yang mee sit kit fan an chert-chaai
  [You] still have the right to dream gloriously
  ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล
  Dut saeng tian nam taang sawaang glai
  Like the candlelight lights the path brightly far ahead
  ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน
  Dut hing-hoi praang praai nai kam keun
  Like a sparkling firefly in the night
  ยืนเดียวดายในความกลัวหลอกตัวเอง
  Yeun dieow daai nai kwaam glua lok dtua ayng
  To stand alone in the fear that [you] lie to yourself
  เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว
  Tao gap rayng rat bpai soo kwaam lom leo
  Is the same as hastening towards failure
  ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว
  Yang mee tan daai long meu tam dee leo
  [You] haven’t yet started to do [anything,] good or bad
  กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน
  Glap took bpleo fai kwaam glua pao dua dton
  [You] burn yourself in the fire of your fear


  *Refrain

  แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม
  Paen faa gwaang kao soong yai yang koie kaam
  The wide sheet of sky, the gigantic mountain, you've crossed [both] before
  ฝันงดงามถามหน่อยเคยข้ามไหม
  fan ngot ngaam taam noi koie kaam mai
  The beautiful dream, [I] ask [you] once, have you ever crossed?
  ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล
  Bpai yang fang tee dtang fan an saen glai
  Go to shore of the dream far away
  แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง
  Dtae sut taai kor daai fan nan maa krong
  But in the end you possess it.
  ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน
  Long doo loie gert maa bpen kon laa fun
  Try out being a person who chases dreams
  มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
  Me raan-wan fan fai hai fai fun
  The prize of the dream is to dream
  มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
  Mee cheewit gert maa kae krang dieow tao nan
  Life comes just once
  อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
  Yaa ploi man sang-ga-dtaai bpai wan wan
  Don’t let it be boring.

  *Refrain


  *Refrain

  แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
  săeng dtà-wan pêung jà plo pón kòp fáa
  The sunlight just appears from the horizon
  มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
  mee waylaa haii kon row eek maak maai
  There is a lot of time for us again
  พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
  Paa chewitt gaao bpai soo yang jut maai
  Take your life towards its goal
  ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
  Teung siang bpen siang dtaai go naa long
  Even if it’s perilous you should try
  มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน
  Long doo loie gert maa bpen kon laa fun
  Try out being a person who chases dreams
  มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
  Me raan-wan fan fai hai fai fun
  The prize of the dream is to dream
  มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
  Mee cheewit gert maa kae krang dieow tao nan
  Life comes just once
  อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
  Yaa ploi man sang ga dtaai bpai wan wan
  Don’t let it be boring.

  *Refrain

  *Refrain

  A SINGABLE, RYHMING VERSION IS IN THE NEXT POST.

 11. #20
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: 100 Carabao Songs in English

  The SINGABLE English-language version of

  Carabao's คนล่าฝัน "Khon La Fun" (People Chase Dreams”)

  Singable translation by Ann Norman (based on version above, which was done with help from anonymous foreign exchange student)

  Note: Who wants to sing one of Carabao's greatest songs in ENGLISH!!!! Yes!!! I DO!!!

  Morning sunlight bursts out from that distant hillside
  Saying much more time has arrived
  Take your life onwards toward the goal that you choose
  You might win, you might lose, you should try!
  Watch the crows flying off and out of our sight
  each looking for something to eat.
  A reminder that each soul is born to this world
  To search, to struggle, to fight

  O life is so full of so much to do
  We are born, suffer, die, every man
  But what isn’t the same is the dream we pursue
  Don’t stop till it’s held in your hand.

  A person combines both the good and the bad
  The noble include rich and poor
  We know love is a beautiful thing to be had
  Disappointment will happen for sure
  In our way is the sky, the land, and the stream
  Cross over to grab for your dream
  Life comes to us once
  Once and that’s all!
  Make sure it is something you mean

  O life is so full of so much to do
  We are born, suffer, die, every man
  But what isn’t the same is the dream we pursue
  Don’t stop till it’s held in your hand.

  Through months when it seems that everything’s dark
  We still have the right to dream bright
  Like a candle will light up the path far ahead
  Like a firefly sparkling at night
  To stand still afraid you are kidding yourself
  Is the same thing as failure itself
  You haven’t done anything yet, good or bad
  You’re burned by your fear, nothing else

  O life is so full of so much to do
  We are born, suffer, die, every man
  But what isn’t the same is the dream we pursue
  Don’t stop till it’s held in your hand.

  The sky, and the mountain, you’ve crossed both before
  I ask have you crossed to your dream?
  Go off to your dream far away on the shore
  In the end you will catch it and more
  Try out being a person who chases your dreams
  The prize of dreaming is dreams
  Life comes just once
  Once and that’s all!
  Don’t let it be boring and mean

  Morning sunlight bursts out from that distant hillside
  Saying much more time has arrived
  Take your life onwards toward the goal that you choose
  You might win, you might lose, you should try!
  Try out being a person who chases your dreams
  The prize of dreaming is dreams
  Life comes just once
  Once and that’s all!
  Don’t let it be boring and mean

  O life is so full of so much to do
  We are born, suffer, die, every man
  But what isn’t the same is the dream we pursue
  Don’t stop till it’s held in your hand.

  O life is so full of so much to do
  We are born, suffer, die, every man
  But what isn’t the same is the dream we pursue
  Don’t stop till it’s held in your hand.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •