PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
Song "For Thailand" by Sek Loso, Aed Carabao, Khan Thaitanium and others - English
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Song "For Thailand" by Sek Loso, Aed Carabao, Khan Thaitanium and others - English

  เพื่อประเทศไทย Peua Prathet Thai (For Thailand)
  Many artists, including Aed Carabao, Sek Loso, and Khan Thaitanium


  https://www.youtube.com/watch?v=PsrmQPIEJU0

  Note: This translation is preliminary. Please use tell me in the comments how to fix any mistakes. I put it out because it is timely.

  Aed Carabao sings:

  ทะเลาะกันไปได้อะไรขึ้นมา หรือคิดแค่ว่าจะเอาชนะท่าเดียว
  tá-lór gan bpai dâai a-rai kêun maa rĕu kít kâe wâa jà ao chá-ná tâa dieow
  You can split up whatever happens or think only of winning
  ไม่แคร์ใครไม่ใส่ใจแลเหลียว บ้างเลย ใครจะเป็นอย่างไร
  mâi kae krai mâi sài jai lae lĭeow bâang loie • krai jà bpen yàang rai
  Not caring at all who is indifferent, who pays attention, [or] whoever will be affected somehow.

  Someone else sings:

  คิดต่างกันอยู่ด้วยกันได้ไหม มีสิทธิ์อะไรจะแบ่งไทยเป็นสอง
  kít dtàang gan yòo dûay gan dâai măi mee sìt a-rai jà bàeng tai bpen sŏng
  Can you think differently, [but] live together? What right do you have to divide Thais into two?
  หรือจะรอให้น้ำตานอง หรืออย่างไร ถึงทำอย่างนี้
  rĕu jà ror hâi nám dtaa nong rĕu yàang rai tĕung tam yàang née
  You will wait for the flood of tears, or do anything else up to and including this?

  Sek Loso:

  รักกัน รักกัน รักกัน ดีกว่าไหม สามัคคีกันดีกันดีกว่าไหม
  rák gan rák gan rák gan dee gwàa măi săa-mák-kee gan dee gan dee gwàa măi
  Love each other, love each other, love eachother! Wouldn’t that be better? Unite! Reconcile! Wouldn’t that be better?
  ร่วมมือร่วมใจเพื่อประเทศไทย ไทย ไทย
  rûam meu rûam jai pêua bprà-tâyt tai • tai • tai
  Join hands, join hearts for Thailand, Thailand, Thailand!

  Someone else:

  เหลืองหรือแดงก็ไทยทั้งนั้น รบรากันไม่มีจุดหมาย
  lĕuang rĕu daeng gôr tai táng nán • róp raa gan mâi mee jùt măai
  Red or yellow, [we] are also all Thais. There is no purpose in fighting each other.
  ชนะบนซากปรักหักพังของชาติแล้วไง หรือพอใจอย่างนั้น
  chá-ná bon sâak bpà-ràk hàk-pang kŏng châat láew ngai • rĕu por jai yàang nán
  To win on top of the ruins of the nation, [and] so what! Or are you OK with that?

  Someone else:

  พ่อมองดูเกรงใจบ้างไหม แม่มองดูเกรงใจบ้างไหม
  pôr mong doo grayng jai bâang măi • mâe mong doo grayng jai bâang măi
  Does father look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)? Does mother look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?*
  พี่มองดูเกรงใจบ้างไหมเจ้านาย รวยไหมครับพี่น้อง
  pêe mong doo grayng jai bâang măi jâo naai ruay măi kráp pêe nóng
  Does older sibling look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?* Is the boss rich, brothers and sisters?

  Many sing together:

  รักกัน รักกัน รักกัน ดีกว่าไหม สามัคคีกันดีกันดีกว่าไหม
  rák gan • rák gan • rák gan • dee gwàa măi • săa-mák-kee gan dee gan dee gwàa măi
  Would[n’t] it be better to love each other? Would[n’t] it be better to unite and reconcile?
  ร่วมมือร่วมใจเพื่อประเทศไทย ไทย ไทย
  rûam meu rûam jai pêua bprà-tâyt tai • tai • tai
  Join hands, join hearts for Thailand!

  Khan? Thaitanium:

  เลือดเนื้อไทย ชาติเชื้อไทย แล้วพวกเราจะฆ่าฟันกันไปทำไม
  lêuat-néua-tai châat-chéua-tai • láew pûak rao jà kâa fan gan bpai tam-mai
  Thai flesh and blood. Thai nation. So why would we all go kill each other?
  ยืนตรงเดะ ธงไตรรงเดะ แผ่นดินลุกเป็นไฟเดี๋ยวก็ล้มเดะ
  yeun-dtrong-dè tong-dtrai-rong-dè pàen din lúk bpen fai dĭeow gôr lóm-dè
  Stand right here [at?] the tri-color flag. The country bursts into flame in a moment and passes away.
  น้ำตาคนไทยมันต้องหลั่งไหล แต่ทำไมซึนามิเราไม่หวั่นไหว
  nám dtaa kon tai man dtông làng lăi dtàe tam-mai séu-naa-mí rao mâi wàn wăi
  Tears of Thai people, they must flow. But why doesn’t a tsumani shake us?
  ร่วมใจกัน ไม่เป็นไรกัน [the lyrics I found had something different] พี่น้องคนไทยเราไม่Fightกัน
  rûam jai gan mai bpen rie gan • pêe nóng kon tai rao mâi Fight gan
  Join hearts together. Never mind, no problem with each other. Brothers and sisters, Thai people don’t FIGHT with each other!
  คิดหลากหลายอย่างหลายสิ่งที่เปลี่ยนไป
  kít làak lăai yàang lăai sìng têe bplìan bpai
  Think of the various different things that change [over time]
  ก็แต่ละคนย่อมมีมุมมองในใจที่ต่างกันออกไป
  gôr dtàe lá kon yôm mee mum mong nai jai têe dtàang gan òk bpai
  And each person naturally has their own differing opinion going out.
  ร้อยพ่อพันแม่ชั่วดีกันแค่ไหน
  rói pôr pan mâe chûa dee gan kâe năi
  A hundred fathers and a thousand mothers, however much good and evil between us**
  แต่เรามีพ่อแม่เดียวกันถ้าคุณได้เกิดเป็นคนไทย
  dtàe rao mee pôr mâe dieow gan tâa kun dâai gèrt bpen kon tai
  But we have the same parents if you were born a Thai
  เก็บแรงไว้เพื่อประกาศศักดาเมื่อถึงเวลาสู้เพื่อชาติ
  gèp raeng wái pêua bprà-gàat sàk-gà-daa mêua tĕung way-laa sôo pêua châat
  Keep your strength stored for declaring force when it comes time to fight for the country
  เขาบอกว่าไทยเรารักสงบไม่เหมือนยามรบเพื่อเอกราช
  kăo bòk wâa tai rao rák sà-ngòp mâi mĕuan yaam róp pêua àyk-gà-râat
  They say we Thai love peace, but it’s different when it’s time to fight for sovereignty/independence***
  ปี พ.ศ.2552 แผ่นดินต้องนองน้ำตาริน
  bpee por sŏr sŏng pan hâa rói hâa sìp sŏng • pàen din dtông nong nám dtaa rin
  In 2009, the land was flooded with tears [red shirt protests and clearing of the protesters, with many casualties]
  สิ้นเสียงเพลงแห่งความขัดแย้งจงร้องเพลงชาติให้โลกได ้ยิน
  sîn sĭang playng hàeng kwaam kàt yáeng jong róng playng châat hâi lôhk dâai yin
  The ending music of the opposition must be to sing the national anthem for the world to hear

  Someone else:

  คิดต่างกันอยู่ด้วยกันได้ไหม มีสิทธิ์อะไรจะแบ่งไทยเป็นสอง
  kít dtàang gan yòo dûay gan dâai măi • mee sìt a-rai jà bàeng tai bpen sŏng
  Can you think differently from each other [but still] live together? What right do you have to divide Thailand into two?
  หรือจะรอให้น้ำตานอง หรืออย่างไร ถึงทำอย่างนี้
  rĕu jà ror hâi nám dtaa nong • rĕu yàang rai • tĕung tam yàang née
  Or [you will] wait for tears to flood, or however [whatever] to do like this?


  Sek Loso?:

  พ่อมองดูเกรงใจบ้างไหม แม่มองดูเกรงใจบ้างไหม
  pôr mong doo grayng jai bâang măi • mâe mong doo grayng jai bâang măi
  Does Father look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)? Does Mother look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?
  พี่มองดูเกรงใจบ้างไหมเจ้านาย รวยไหมครับพี่น้อง
  pêe mong doo grayng jai bâang măi jâo naai • ruay măi kráp pêe nóng
  Does Older Sibling look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?* Is the boss rich, brothers and sisters?

  Many together?:

  รักกัน รักกัน รักกัน ดีกว่าไหม สามัคคีกันดีกันดีกว่าไหม
  rák gan • rák gan • rák gan • dee gwàa măi • săa-mák-kee gan dee gan dee gwàa măi
  Love each other, love each other, love each other! Wouldn’t that be better? Unite! Reconcile! Wouldn’t that be better?
  ร่วมมือร่วมใจเพื่อประเทศไทย ไทย ไทย
  rûam meu rûam jai pêua bprà-tâyt tai • tai • tai
  Join hands, join hearts for Thailand, Thailand, Thailand!
  ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
  tai-laen tai-laen tai-laen • tai-laen
  Thailand, Thailand, Thailand, Thailand
  ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
  tai-laen tai-laen tai-laen • tai-laen
  Thailand, Thailand, Thailand, Thailand
  ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
  tai-laen tai-laen tai-laen • tai-laen
  Thailand, Thailand, Thailand, Thailand
  ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
  tai-laen tai-laen tai-laen • tai-laen
  Thailand, Thailand, Thailand, Thailand

  *The word ”greng jai” ( เกรงใจ) has no equivalent in English, but it means feeling compelled (from within) to be polite. So I think the song is asking, Aren’t we putting Mother, Father, and Older Sibling in an awkward position with our fighting (such that they are afraid to take sides and say anything that might offend)?
  **I don’t know what that means. Maybe, The problems between us have many causes?
  *** This point is made in the Thai National Anthem.

 2. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Susana (29-12-13)

 3. #2
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: Song "For Thailand" by Sek Loso, Aed Carabao, Khan Thaitanium and others - Englis

  OK, now proofread by one other translator. Here are the changes:

  Aed Carabao sings:

  ทะเลาะกันไปได้อะไรขึ้นมา หรือคิดแค่ว่าจะเอาชนะท่าเดียว
  tá-lór gan bpai dâai a-rai kêun maa rĕu kít kâe wâa jà ao chá-ná tâa dieow
  You can split up whatever happens or think only of winning
  ไม่แคร์ใครไม่ใส่ใจแลเหลียว บ้างเลย ใครจะเป็นอย่างไร
  mâi kae krai mâi sài jai lae lĭeow bâang loie • krai jà bpen yàang rai
  Not caring about anyone, not paying attention to how people will be.

  Someone else sings:

  คิดต่างกันอยู่ด้วยกันได้ไหม มีสิทธิ์อะไรจะแบ่งไทยเป็นสอง
  kít dtàang gan yòo dûay gan dâai măi mee sìt a-rai jà bàeng tai bpen sŏng
  Can you think differently, [but] live together? What right do you have to divide Thais into two?
  หรือจะรอให้น้ำตานอง หรืออย่างไร ถึงทำอย่างนี้
  rĕu jà ror hâi nám dtaa nong rĕu yàang rai tĕung tam yàang née
  You will wait for the flood of tears or whatever until you will do this?

  So I will now move it into my "100 Carabao Songs in English" thread.

 4. The Following User Says Thank You to JayTee For This Useful Post:

  Khun Don (13-01-14)

 5. #3
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pittsburgh, PA, USA
  Posts
  215
  Thanks
  15
  Thanked 108 Times in 76 Posts

  Re: Song "For Thailand" by Sek Loso, Aed Carabao, Khan Thaitanium and others - Englis

  Here is a new song by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว called จับเข่า "Jap Kow" or "Catch Knees" meaning "Sit Down and Talk"  It's about the current political situation. Here is a REALLY QUICK translation. I'm not ready to put it in the list because it has not been checked.

  Thai people are all related, bonded, connected for a long time
  [They] sacrifice their bodies and souls so much for the country
  Thai people don’t abandon each other. Together they regularly withstand difficulties.
  They only need to hear that somewhere there is trouble, and they join in to [help] fight against it.

  Because Thai people were born brothers and sisters
  Never divided into different castes
  We have one country, it’s Thailand
  It’s our home. [Whether] hard or easy, grab knees and confer with each other
  Through difficult and easy times, grab knees and negotiate.

  Thai people are born brothers and sisters. (4X)

  Opposition is only an idea. Right or wrong, you can sit down and talk it out
  War and assaults will raze Thailand to the ground. Thai people will all lose [or] all win.
  If Thai people turn and talk to one another, they should be able to create a better country
  Please don’t use blood and tears to resolve a problem when you come to a dead end.

  Because Thai people were born brothers and sisters
  Never obstructing one another or dividing into castes
  We have one country. It’s Thailand.
  It’s our home. [Whether] hard or easy, grab knees and talk it out.
  Through good times and bad, grab knees [sit down] and negotiate.
  Thai people were born brothers and sisters. (4X)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •