PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
Hot Classifiers - Page 3
Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 42

Thread: Classifiers

 1. #21
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  ธง (ธงกระดาษ) - ธง
  ธง (ผืนธง) - ผืน
  ธง (มีคัน) - คัน
  ธนบัตร - ฉบับ, ใบ
  ธนาคาร - ธนาคาร
  ธนาณัติ - ฉบับ, ใบ
  ธนู - คัน
  ธมกรก (กระบอกกรองน้ำของพระสงฆ์) - ใบ, ลูก
  ธรณีประตู (ไม้รองรับกรอบล่างของประตู) - ตัว, อัน
  ธรรมจักร - วง
  ธรรมาสน์ - ธรรมาสน์, หลัง
  ธาตุ (กระดูกของผู้ตายที่เผาแล้ว) - ชิ้น
  ธาตุ (สาร) - ธาตุ, ตัว
  ธารพระกร - องค์
  ธำมรงค์ - วง
  ธูป - ดอก; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ห่อ แหนบ
  ธูปบาตร (ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา) - ใบ
  ธูปแพเทียนแพ - แพ


  นกต่อ - ตัว (เป็นนก); คน (เป็นคน)
  นกหวีด - ตัว
  นคร - นคร
  นพศูล - กิ่ง; เล่ม
  นภศูล - เล่ม
  นม - เต้า
  นมจะเข้ - นม
  นมไม้ - อัน
  นมหมู - ตัว
  นรก - ขุม
  นฤคหิต, นิคหิต, หยาดน้ำค้าง, (เครื่องหมาย) - ตัว
  นวนิยาย - เรื่อง
  นวม (ใช้บุภาชนะ) - อัน; ชุด
  นวม (ต่อยมวย) - ข้าง, คู่
  นอ (สิ่งที่งอกขึ้นเหนือจมูกแรด) - นอ
  นอกชาน นอกชาน
  น่อง - น่อง, ข้าง, อัน (อวัยวะสัตว์ เช่น ไก่)
  นอต - ตัว
  นักบวช - รูป
  นักบุ* (ในคริสต์ศาสนา) - รูป
  นักพรต - รูป
  นักสิทธิ์ - ตน
  นา - แปลง, ผืน; กระบิ้ง, ตะบิ้ง, บิ้ง
  นาค - ตัว
  นาคเบือน - ตัว
  นาคปัก - ตัว
  นาครวย - ตัว
  นาคสะดุ้ง - ตัว
  นางจรัล (เสาที่ปักเรียงรายเป็นแถว) - ต้น; แถว
  นางแนบ (ชื่อเสาประกอบข้างประตูปราสาทหิน สำหรับรับทับหลัง) - ต้น
  นางฟ้า - องค์
  นางไม้ - ตน
  นางระบำ - คน, นาง, ตัว
  นางเรียง (เสาระเนียดที่ปักเรียงเป็นแถว) - ต้น; แถว
  นางอ้อม (คร่าวเสาเพนียล) - ตัว
  นามบัตร - แผ่น
  นาฬิกา - เรือน
  นาฬิกาแดด - เรือน
  นาฬิกาทราย - อัน
  นาฬิกาน้ำ - อัน
  น้ำ - หยด; เรียกตามภาชนะที่บรรจุ เช่น แก้ว ตุ่ม; เรียกตามหน่วยวัดปริมาตร เช่น ซีซี ลิตร
  น้ำตก - แห่ง
  น้ำตา - หยด; สาย
  น้ำตาลกรวด - ก้อน
  น้ำตาลงบ - งบ
  น้ำตาลปอนด์ - ก้อน
  น้ำตาลปึก - ปึก, ฝา
  น้ำพุ - สาย; ที่, แห่ง; อ่าง
  น้ำวน - แห่ง
  นิกาย - นิกาย
  นิคม - นิคม
  นิคหิต, นฤคหิต, หยาดน้ำค้าง, (เครื่องหมาย) - ตัว
  นิตยสาร - ฉบับ, เล่ม
  นิติบุคคล - ราย
  นิทาน - เรื่อง
  นิยาย - เรื่อง
  นิราศ - เรื่อง
  นิ้ว - นิ้ว
  เนกไท - เส้น
  เนิน - เนิน, ลูก
  เนียน (กาบหมากทำเป็นช้อนสำหรับตักน้ำพริกจากครก, ที่สำหรับแซะหรือตักขนม) - อัน
  เนื้อความ - เรื่อง; ตอน
  เนื้อร้อง, บทเพลง, บทร้อง - บท
  เนื้อเรื่อง - เรื่อง; ตอน
  เนื้อหา - ประเด็น, ข้อ
  แนวรบ - แนว
  แนวเรือ - แนว
  โน้ต (ตัว) - ตัว
  โน้ตเพลง - เพลง; แผ่น
  โนรา, มโนราห์, (ศิืลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้) - ตัว; เรื่อง; คณะ; โรง
  ไน - อัน
  ไนต์คลับ - แห่ง

 2. #22
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  บทกลอน - บท
  บทความ - เรื่อง
  บทดอกสร้อย - บท
  บทนิยาม - บท
  บทพากย์ - บท; ตอน
  บทเพลง, บทร้อง, เนื้อร้อง - บท
  บทเรียน - บท
  บทอาขยาน - บท
  บรรณศาลา - หลัง
  บรรทัด- บรรทัด
  บราลี -ตัว, อัน
  บริคณห์สนธิ -ฉบับ
  บริษัทจำกัด -บริษัท
  บล็อก (แม่พิมพ์) - ชิ้น, บล็อก
  บ่อ, บ่อน้ำ- บ่อ
  บ้อง -บ้อง
  บ้องกัฐชา -บ้อง
  บ้องไฟ, บั้งไฟ - บ้อง, บั้ง; ลูก (จุดแล้ว)
  บ่อน -บ่อน
  บ่อน้ำตา -บ่อ
  บอลลูน, บัลลูน - ลูก
  บั้ง (แถบเครื่องหมายยศทหารหรือตำรวจชั้นประทวน)- บั้ง
  บังกะโล -หลัง
  บังโกลน, บังโคลน - อัน
  บังตะวัน, บังสูรย์, (เครื่องบังแดด) - คัน, เล่ม
  บังตา -บาน
  บังตา (เครื่องบังตาม้า) - ชุด
  บังแทรก- คัน, เล่ม
  บังเพลิง- แผ่น, อัน
  บั้งไฟ, บ้องไฟ - บั้ง, บ้อง; ลูก (จุดแล้ว)
  บังสาด, กันสาด - ด้าน, อัน
  บังสูรย์, บังตะวัน, (เครื่องกันแดด) - คัน, เล่ม
  บัณเฑาะว์ (กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่ง) - ใบ, ลูก
  บัตร - บัตร, ใบ, แผ่น
  บัตรเชิ* -บัตร, ใบ, แผ่น
  บัตรประจำตัว -ฉบับ
  บัตรประชาชน- ฉบับ
  บัตรสนเท่ห์- ฉบับ
  บัตรหมาย (หนังสือเกณฑ์ในทางราชการ) - ฉบับ
  บันได, กระได - อัน; แห่ง
  บันไดแก้ว, กระไดแก้ว - ตัว
  บันไดลิง, กระไดลิง - อัน, สาย
  บันไดเลื่อน -ตัว; แห่ง
  บันแถลง- ตัว
  บัลลังก์ (ในศาล) - บัลลังก์
  บัลลูน, บอลลูน - ลูก
  บัวตะกั่ว, ฝักบัว, (สำหรับอาบน้ำ) -อัน
  บัวรดน้ำ -ใบ, ลูก
  บ่า- ข้าง
  บาตร -ใบ, ลูก
  บาทหลวง -รูป
  บ้าน- บ้าน, หลัง
  บานกบ, ข้างกบ, (แผ่นกระดานที่ประกับด้านข้างช่องประตูหน้าต่างหรือเ สา) - แผ่น
  บานกระทุ้ง - บาน
  บานเกล็ด - เกล็ด (แต่ละเกล็ด); ช่อง, บาน
  บานตู้ - บาน
  บานใบปรือ - บาน
  บานประตู - บาน
  บานพับ - ตัว, อัน
  บานเลื่อน - บาน
  บานหน้าต่าง - บาน
  บายศรี - สำรับ
  บายศรีต้น - ต้น
  บายศรีปากขาม - ชุด, สำรับ
  บทรามิเตอร์ - ตัว, อัน
  บิ้ง, กระบิ้ง, ตะบิ้ง, (นาที่เป็นกระทงเล็กๆ) - บิ้ง, กระบิ้ง, ตะบิ้ง
  บิดหล่า (เครื่องมือสำหรับเจาะไม้ชนิดหนึ่ง) - เล่ม, อัน
  บิวเรตต์ - อัน
  บึง - บึง
  บุ้ง (เครื่องมือสำหรับถูไม้ ทำด้วยเหล็ก) - เล่ม, อัน
  บุ้งกี๋, ปุ้งกี๋ - ใบ, ลูก
  บุรุษ - คน, นาย
  บุษบก - หลัง
  บุหรี่ -มวน, ตัว; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ห่อ หีบ
  เบ*จราชกกุธภัณฑ์ -สำรับ
  เบ*จา -แท่น; ชั้น; เถา
  เบ็ด - ตัว
  เบรก, ห้ามล้อ - ชุด
  เบส (เครื่องดนตรี) - คัน, ตัว
  เบ้า - เบ้า, ลูก
  เบ้ากระดูก - เบ้า
  เบ้าขลุบ - เบ้า
  เบ้าตา - ข้าง, เบ้า
  เบาะ - ใบ, ลูก
  เบี้ย (เงินตรา) - เบี้ย
  เบี้ย (หอย; ตัวหมากรุก) - ตัว
  แบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) - ก้อน
  แบตเตอรี่ (รถยนต์) - หม้อ, ใบ
  แบนโจ (เครื่องดนตรี) - ตัว
  แบบข้อคำถาม, แบบสอบถาม - ชุด
  แบบแปลน - แบบ; แผ่น
  แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด
  แบบพิมพ์ - ฉบับ; แบบ; แผ่น
  แบบสอบถาม, แบบข้แคำถาม - ชุด
  แบลลัสต์ - ตัว
  โบ (ผ้าแพรหรือริบบิ้นที่ผูกเป็นรูปหูกระต่ายหรือรูปต่า งๆ) - อัน
  โบสถ์, อุโบสถ - หลัง
  ใบขับขี่ - ใบ
  ใบดาล (บานประตูหรือหน้าต่างที่ใช้ลูกดาล) - บาน
  ใบตอง (ที่พับ) - พับ, แหนบ
  ใบตอง (มีก้าน) - ทาง
  ใบปก, ปก, หน้าปก - ใบ, แผ่น
  ใบประทวน (ใบตั้งฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่าชั้นสั**าบัตร) - ฉบับ
  ใบปรือ (ชื่อไม้หรือปูนรูปเป็นครีบๆ คล้ายใบระกาติดที่ตะเข้สันหลังคาเครื่องเรือนเป็นต้น ) - ใบ
  ใบปลิว, ใบปิด - ใบ, แผ่น
  ใบพัด - อัน
  ใบพัทธสีมา, ใบสีมา, ใบเสมา, (รูปเึครื่องหมายบอกเขตโบสถ์) - ใบ
  ใบมีดโกน - ใบ
  ใบระกา - ใบ
  ใบรับ - ใบ
  ใบรับรอง - ฉบับ
  ใบลา - ฉบับ
  ใบเลื่อย - ใบ
  ใบสั่ง - ใบ
  ใบสำคั* - ฉบับ
  ใบสำคั*คู่จ่าย - ฉบับ
  ใบสีมา, ใบพัทธสีมา, ใบสีมา, (รูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์) - ใบ
  ใบสุทธิ - ฉบับ, ใบ
  ใบเสมา, ใบพัทธสีมา, ใบสีมา, (รูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์) - ใบ
  ใบเสร็จ - ฉบับ, ใบ
  ใบหุ้น - ฉบับ

 3. #23
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  ปก, ใบปก, หน้าปก - ใบ, แผ่น
  ปกกระพอง - ผืน
  ปฏิทิน - แผ่น; ฉบับ, อัน
  ปฏิทินหลวง - เล่ม
  ปม - ปม
  ปรอท (เครื่องวัดอุณหภูมิ) - อัน
  ประกับ (วัตถุใช้แทนเงินปลีกทำด้วยดินเผา) - อัน
  ประกาศนียบัตร - ฉบับ, ใบ
  ประคดอก - ผืน
  ประคดเอว - สาย, เส้น
  ประคำ - ลูก, เม็ด; พวง, สาย
  ประโคน (เสาให*่ที่ปักหมายเขตแดน) - ต้น
  ประโคน, กระคร, รัดประคน, รัดคน, (เครื่องผูกสัปคับโยงมาล่ามรอบอกช้าง ทำด้วยเชือก) - สาย, เส้น
  ประแจ, กุ*แจ - ดอก, ลูก; แม่ (แม่กุ*แจ); ชุด
  ประตัก - เล่ม, อัน
  ประตู - ประตู
  ประทัด - ดอก; ตับ
  ประทัดลม - ดอก, ลูก
  ประทานบัตร - ฉบับ
  ประทุน - หลัง
  ประเทศ - ประเทศ
  ประภาคาร, กระโจมไฟ, เรือนตะเกียง - หลัง
  ประโยค - ประโยค
  ประสัก, ลูกประสัก, (ไม้หมุดสำหรับตรึงกงเรือใช้ต่างตะปู) - ดอก, ลูก
  ประหล่ำ, ปะวะหล่ำ - เม็ด, ลูก; พวง, สาย, เส้น
  ปรางค์ - องค์
  ปราสาท - องค์
  ปริซึม - แท่ง
  ปริ**าบัตร - ฉบับ
  ปริศนา - ข้อ
  ปลอก - ปลอก
  ปลอกนิ้วมือ, สนับนิ้วมือ - ปลอก
  ปล่อง - ปล่อง
  ปล้อง - ปล้อง
  ปลัก - ปลัก
  ปลั๊ก, ปลั๊กไฟ - ตัว, ปลั๊ก, อัน
  ปลาตะเพียน (เครื่องแขวนให้เด็กดู) - พวง
  ปลาสเตอร์ - แผ่น, อัน, ชิ้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ม้วน
  ปลิง, เขี้ยวตะขาบ, ตะปลิง, (เหล็กสำหรับเกาะยึกวัตถุที่แยกกันให้ติดกัน) - ตัว
  ปลีกกล้วย - ปลี
  ปลีแข้ง - ข้าง
  ปอด - ปอด; กลีบ; ชิ้น, อัน (อวัยวะสัตว์)
  ป้อม - ป้อม
  ปอยผม - ปอย
  ปะกน, ลูกปะกน - ตัว, ลูก
  ปะกำ (เชือกคล้อองช้าง) - เส้น
  ปะกำ (ลูกตั้ง) - ตัว, อัน
  ปะกำ (เสาที่บากไม้เป็น 2 ขา สำหรับคาบไม้อื่น) - ตัว, อัน
  ปะขาว - คน
  ปะติยาน (กระจัง 2 ข้างพระราชยาน) - ตัว
  ปะรำ - หลัง
  ปะวะหล่ำ, ประหล่ำ - เม็ด, ลูก; พวง, สาย, เส้น
  ปะหัง (เครื่องใช้ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกขัดเป็นวง สำหรับใส่ห*้าให้วัวควายกิน) - ใบ
  ปั*หา - ข้อ, ปั*หา, เรื่อง
  ปั้น, ป้าน, (ภาชนะดินเผาสำหรับชงน้ำชา มีพวยเหมือนกา) - ใบ, ลูก
  ปั้นจั่น - ตัว
  ปันจุเหร็จ (เครื่องสวมศีรษะ) - ศีรษะ, หัว, อัน
  ปั้นลม, ป้านลม, (ชื่อไม้แผ่นปิดหัวแป) - ตัว
  ปั๊มน้ำ - ตัว
  ปั๊ำมน้ำำมัน - ปั๊ม
  ปั๊มลม - ตัว
  ป่า - ป่า
  ปาก - ปาก
  ปากกา (เครื่องสำหรับหนีบของใช้) - ตัว
  ปากกา, ปากไก่ - ด้าม
  ปากคีบ - อัน
  ปากน้ำ - แห่ง
  ปากอ่าว - แห่ง
  ป่าช้า - แห่ง
  ปาท่องโก๋ - ข้าง; คู่, ตัว
  ปาน - แห่ง
  ป้าน, ปั้น, (ภาชนะดินเผาสำหรับชงน้ำชา มีพวยเหมือนกา) - ใบ, ลูก
  ป้านลม, ปั้นลม, (ชื่อไม้แผ่นปิดหัวแป) - ตัว
  ป้าย - ป้าย, แผ่น
  ปาร์เกต์ - ชิ้น, แผ่น
  ปิ่น - อัน
  ปิ่นโต - ใบ, ลูก; เถา, สาย
  ปิศาจ, ปีศาจ - ตน, ตัว
  ปิไส (โล่หวาย) - ใบ, อัน
  ปิหลั่น, วิหลั่น, (ค่ายที่ทำให้ขยับรุกเข้าไปหาข้าศึกทีละน้อยๆ) - แผง
  ปี - ปี
  ปี่ - เลา
  ปี้ (กระเบื้องถ้วยหรือทองเหลืองหรือถ้วยแก้ว ทำเป็นเครื่องหมายสำหรับใช้แทนเงินในบ่อนเบี้ย) - อัน
  ปีก - ปีก, ข้าง; คู่
  ปีกกา (กองทัพ) - ข้าง; แถว
  ปีกกา (เครื่องหมาย) - ตัว; คู่
  ปีกนก (ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว) - ข้าง; ตับ, ผืน
  ปีกมดลูก - ข้าง, ปีก
  ปีกไม้ - แผ่น
  ปีบ, ปี๊บ - ใบ, ลูก
  ปี่พาทย์, พิณพาทย์ - วง; ราง (พิณพาทย์ หมายถึงระนาด)
  ปีศาจ, ปิศาจ - ตน, ตัว
  ปืน - กระบอก
  ปืนยา (ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ) - คัน
  ปุ้งกี๋, บุ้งกี๋ - ใบ, ลูก
  ปูม (ตารางเดินเรือ) - เล่ม
  ปูม (สมุดปฏิทินโหร) - เล่ม
  เป๊ก (หมุด) - ตัว
  เปรต - ตน, ตัว
  เปล - เปล
  เปล*วน - ปาก
  เปีย, ผมเปีย, หางเปีย - เปีย, หาง
  เปียโน - หลัง
  เปี้ยว (ไม้ค้างพลู) - อัน
  แป - ตัว
  แป้น (กระดานม้านั่งรูปกลมไม่มีพนัก) - อัน
  แป้น (ไม้กระดานที่ติดบนหัวเสา) - แผ่น
  แป้น (ไม้ฐานปั้นหม้อ) - แผ่น
  แป๊บ (ท่อน้ำ) - ท่อน
  แป๊บ (สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุม) - คู่
  แปรก (เครื่องเกวียนหรือรถชนิดหนึ่ง สำหรับประหบหัวเพลากับคานกันลูกล้อไม่ให้เลื่อนหลุด) - ตัว
  แปรง - อัน
  แปลน (แบบที่กะกำหนดไว้) - แปลน
  โปงลาง (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง) - ผืน
  โป๊ะ (ดักปลา) - ปาก, ลูก
  โป๊ะ (ทุ่นทอดสะพานหรือรองเรือ) - ลูก
  โป๊ะไฟ - ลูก, อัน
  ไปยาล (เครื่องหมายวรรคตอน) - ตัว
  ไปรษณียบัตร - แผ่น
  ไปรษณียภัณฑ์ - เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น กล่อง ห่อ
  ไปรษณียวัตถุ, พัสดุไปรษณีย์ - เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น กล่อง ห่อ

 4. #24
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  ผนัง - ด้าน
  ผม - เส้น; เรียกตามลักษณะ เช่น กระจุก ปอย
  ผมปลอม, วิกผม - ชิ้น, อัน; หัว
  ผมเปีย, เปีย, หางเปีย - หาง, เปีย
  ผลไม้ - ผล, ลูก; ช่อ, พวง
  ผลึก - ก้อน, เม็ด
  ผอบ - ใบ, ลูก
  ผัง (ไม้สำหรับถ่างผ้าที่ทอให้ตึง) - อัน
  ผัง, แผนผัง - ผัง
  ผ้า - ชิ้น; ผืน; พับ; ม้วน
  ผ้า (ที่ใช้นุ่ง ห่ม เป็นต้น) - ผืน
  ผ้ากฐิน - ชุด, ไตร
  ผ้ากอซ - ชิ้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ม้วน
  ผ้าซิ่น, ซิ่น - ผืน; ตัว, ถุง
  ผ้าไตร - ไตร
  ผ้าถุง - ถุง, ตัว
  ผ้าทิพย์ (ผ้าที่ห้อยตรงหน้าฐานพระพุทธรูป โดยมากปั้นด้วยปูน) - แผ่น
  ผ้าบังสุกุล - ผืน
  ผ้าใบ - ผืน, แผ่น
  ผ้าป่า - กอง, ตัน
  ผ้าพันแผล - ชิ้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ม้วน
  ผ้ายาง - ผืน, แผ่น
  ผาล (เหล็กสำหรับสวมหัวหมูเครื่องไถ) - หัว
  ผ้าไหว้ - คู่
  ผ้าอนามัย - ชิ้น, อัน; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง
  ผ้าอังละ - ตัว, ผืน
  ผิวหนัง - ชิ้น, แผ่น
  ผี (ชนิดต่างๆ) - ตน, ตัว
  ผีพุ่งใต้, ดาวตก - ดวง
  ผีเสื้อ, เสื้อ, (ผีหรืออมนุษย์) - ตน
  ผีเสื้อน้ำ, เสื้อน้ำ, (ผีหรืออมนุษย์ที่อยู่ในน้ำ) - ตน
  ผิเสื้อเมือง, เสื้อเมือง - ตน
  ผีเสื้อยักษ์ (ยักษ์) - ตน
  ผึ่ง (เครื่องมือสำหรับถากไม้ชนิดหนึ่งรูปคล้ายจอบ) - เล่ม
  เผือก - หัว
  แผง - แผง
  แผงคอ (ผมที่สันคอม้้า) - แผง
  แผงคอ (สำหรับติดคอเสื้อ) - แผง
  แผงลอย - แผง
  แผนก (หน่วยงาน) - แผนก
  แผนที่ - แผ่น; เล่ม
  แผนผัง, ผัง - ผัง
  แผนภาพ - แผ่น
  แผนภูมิ - แผ่น
  แผ่นเสียง, จานเสียง - แผ่น
  แผล - แผล
  แผลเป็น - แห่ง


  ฝน - เม็ด; ห่า
  ฝนทอง (เครื่องหมายที่รูปสระ) - ตัว
  ฝนเสนห่า (ดอกไม้ไฟ) - ดอก; ต้น
  ฝอยทอง (ขนม) - แพ
  ฝอยทอง (ดอกไม้ไฟ) - ดอก; กระบอก
  ฝอยทองกรอบ - ก้อน, ชิ้น, แพ
  ฝัก (พืช; ซอง; ปลอก) - ฝัก
  ฝักกุบ, กุบ, (ซองหนังใช้ในการตีทองเปลว) - ฝัก; กุบ
  ฝักแค - สาย
  ฝักบัว, บัวตะกั่ว, (สำหรับอาบน้ำ) - อัน
  ฝักเพกา - ฝัก
  ฝักมะขาม (ไม้ที่ตอกหรือเกาะกับเสาเรือน) - อัน
  ฝา (เครื่องกั้นแบ่งห้อง) - ฝา
  ฝา (เครื่องครอบ, เครื่องปิดภาชนะ) - ฝา
  ฝาย - ฝาย
  ฝ่าย (หน่วยงาน) - ฝ่าย
  ฝี - หัว
  เฝือก (สำหรับกั้นน้ำหรือดักปลา) - ผืน
  เฝือก (อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกเป็นต้น) - เฝือก
  แฝก (ที่กรองเป็นตับสำหรับมุงหลังคา) - ตับ
  ไฝ - เม็ด

 5. #25
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  พนัก - พนัก
  พนัง (ทำนบกั้นน้ำ) - แห่ง
  พนัง (แผ่นผ้าที่เย็บปิดกั้นรอบข้างที่นอนหรือหมอน) - แผ่น
  พนัง (แผ่นหนังที่ห้อยอยู่ข้างม้า) - แผง, แผ่น
  พยั*ชนะ - ตัว
  พยางค์ - พยางค์
  พยาน - คน, ปาก
  พรม - ผืน
  พรรค - พรรค
  พรวน, กระพรวน, ลูกกระพรวน, ลูกพรวน - ลูก
  พรหมสูตร (สายธุรำของพราหมณ์) - สาย
  พระกรน้อย, ฉลองพระกรน้อย - องค์
  พระเกี้ยว - องค์
  พระโกศ - องค์
  พระขรรค์ - องค์; เล่ม (ใช้ทั่วไป)
  พระเขี้ยวแก้ว (ของพระพุทธเจ้า) - องค์
  พระคณาจารย์ - รูป
  พระเครื่อง (เครื่องเสวย) - ที่
  พระเครื่อง (พระพุทธรูป) - องค์
  พระเจ้าอยู่หัว - พระองค์
  พระฉาย - องค์
  พระฉายาลักษณ์, พระสาทิสลักษณ์ - องค์
  พระชฎา - องค์
  พระดุม - องค์; สำรับ
  พระตำหนัก - องค์
  พระทรงเมือง - องค์
  พระทวย (เครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งรูปอย่างคันทวย สำหรับรองบ้วนพระโอษฐ์ เป็นต้น) - องค์
  พระที่นั่ง - องค์
  พระแท่น - องค์
  พระธาตุ - องค์
  พระธำมรงค์ - องค์
  พระบฏ - ผืน
  พระบท (หนังสือคำเสี่ยงทาย) - เล่ม
  พระบรมฉายาลักษณ์ - องค์
  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, พระบรมสาทิสลักษณ์ - องค์
  พระบรมธาตุ, พระบรมสารีริกธาตุ - องค์
  พระบรมราโชวาท - องค์
  พระบรมสาทิสลักษณ์, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ - องค์
  พระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ - องค์
  พระบรมอัฐิ - องค์
  พระประธาน - องค์
  พระแผง - แผง
  พระพิมพ์ - องค์
  พระพุทธบาท - รอย, องค์
  พระพุทธปฏิมา, พระพุทธปฏิมากร - องค์
  พระพุทธรูป - องค์
  พระมงกุฎ - องค์
  พระมณฑป - องค์
  พระมหาปราสาท - องค์
  พระมังสี - องค์
  พระมาลา - องค์
  พระเมรุ - องค์
  พระยี่ภู่ - องค์
  พระราชดำรัส - องค์
  พระราชบังลังค์ - องค์
  พระราชมนเทียร - หมู่
  พระราชยาน - องค์
  พระราชสาสน, พระราชสาส์น, พระราชสาสน์ - องค์
  พระราชหัตถเลขา - องค์
  พระราโชวาท - องค์
  พระลอง (ส่วนที่ประกอบนอกพระโกศ) - องค์
  พระวาลวิชนี, พระวาลวีชนี - องค์
  พระสงฆ์ - รูป, องค์
  พระสนม - องค์ (เจ้านาย), คน
  พระสังวาลพราหมณ์ - องค์
  พระสาง (หวี) - องค์
  พระสาทิสลักษณ์, พระฉายาลักษณ์ - องค์
  พระสุจหนี่ - องค์
  พระสุพรรณภาชน์ (โต๊ะเท้าช้าง) - องค์
  พระสุพรรณภาชน์ (ภาชนะใส่พระกระยาหาร) - องค์
  พระสุพรรณราช - องค์
  พระสุพรรณศรี - องค์
  พระสุหร่าย - องค์
  พระัเสลี่ยง - องค์
  พระเสื้อเมือง - องค์
  พระแสง (ขรรค์; ดาบ; ปืน; หอก ฯลฯ) - องค์
  พระแส้จามรี - องค์
  พระอัฐิ - องค์
  พระอัยกี, พระอัยยิกา - องค์
  พระโอสถมวน - องค์
  พร้า - เล่ม
  พราย (ผี) - ตน
  พรายน้ำ (ผี) - ตน
  พรายย้ำ - รอย
  พราหมณ์ - คน
  พริก - เม็ด
  พริกไทย - เม็ด
  พรึง (ชื่อไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้างของเรือนไทยภาคกลาง วางรอบตัวเรือน อยู่บนหัวรอด) - ตัว
  พรุ - พรุ, แห่ง
  พลสิงห์ (พนักบันไดอิฐ) - ข้าง; คู่
  พลอง, ไม้พลอง, ไม้ยาว - เล่ม, อัน
  พลอย - ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
  พลับพลา (สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน) - องค์
  พลั่ว - เล่ม
  พลุ - ดอก; ลูก; กระบอก; ตับ (พลุที่บรรจุอบู่ในกระบอก ยิงเรียงติดกันเป็นชุด)
  พลุจู้จี้, พลุไม้อ้อ - ดอก
  พลุไทย - ลูก
  พลุไม้อ้อ, พลุจู้จี้ - ดอก
  พวงมาลัย (เครื่องบังคับเรือไฟ เรือยนต์ รถยนต์) - อัน
  พวงมาลัย (เครื่องสำหรับช่วยพยุงคนตกน้ำ) - อัน
  พวงมาลัย, มาลัย, (ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง) - พวง
  พวงมโหตร, ลูกมโหตร - พวง
  พวงมาลา - พวง
  พวงหรีด, หรีด - พวง, หรีด
  พ้อม, กระพ้อม - ใบ, ลูก
  พะ, พะเพิง, เพิง, เพิงพะ - เพิง, หลัง
  พะเนียง (หม้อน้ำ) - ใบ
  พะเพิง, พะ, เพิง, เพิงพะ - เพิง, หลัง
  พะอง (ลำไม้ไผ่สำหรับพาดขึ้นต้นไม้ต่างบันได) - อัน
  พังงา (ไม้ติดหางเสือเรือสำหรับมือจับ) - อัน
  พัด - เล่ม
  พัดชัก - แผง
  พัดโบก (เครื่องสูงชนิดหนึ่ง) - องค์
  พัดยศ - เล่ม
  พัดรอง - เล่ม
  พัดลม - เครื่อง, ตัว; อัน
  พันธบัตร - ฉบับ
  พัสดุไปรษณีย์, ไปรษณียวัตถุ - เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น กล่อง ห่อ
  พัสดุภัณฑ์ - เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น ห่อ หีบ
  พาน - พาน, ใบ, ลูก
  พาย - เล่ม
  พาหุรัด, ทองต้นแขน - ขอน, ข้าง; คู่
  พิณ - คัน
  พิณพาทย์, ปี่พาทย์ - วง; ราง (พิณพาทย์ หมายถึง ระนาด)
  พิทยาธร - ตน
  พินทุ (เครื่องหมายจุด) - จุด
  พินทุอิ, พินทุ์อิ - ตัว
  พินัยกรรม - ฉบับ
  พิพิธภัณฑ์ - แห่ง
  พิมพ์ - ชิ้น, ฝา, พิมพ์, อัน
  พิใพ์เขียว - แผ่น
  พิมเสน - เกล็ด
  พิมาน, วิมาน - องค์
  พิสมร (เครื่องรางชนิดหนึ่ง) - อัน
  พีระมิด - พีระมิด
  พุก (เครื่องกระเบื้องที่ตรึงฝาสำหรับยึดสายไฟฟ้า) - ตัว; คู่
  พุก (ไม้ที่ตอกประกับรับสิ่งหนักๆ) - ตัว
  พุง - พุง
  พุ่มดอกไม้ - พุ่ม
  พุ่มเทียน - พุ่ม
  พู่ - พู่
  พู่กลิ่น - พวง
  พู่กัน - ด้าม, เล่ม
  เพชร ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
  เพดานแข็ง แผ่น
  เพดานปาก แผ่น
  เพดานอ่อน แผ่น
  เพทาย - ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
  เพนียด - เพนียด
  เพลง - เพลง
  เพลงยาว - บท; ฉบับ
  เพลา (แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน) - เพลา
  เพลี้ย, เพี้ย, (เครื่องดีดฟังเสียง) - คัน
  เพิง, พะ, พะเพิง, เพิงพะ - เพิง, หลัง
  เพี้ย, เพลี้ย, (เครื่องดีดฟังเสียง) - คัน
  แพ - แพ
  โพง (ภาชนะตักน้ำในบ่อลึกๆ) - ใบ
  โพงพาง - ปาก
  โพรง - โพรง
  โพล่ - หาบ
  ไพ่ - ใบ; สำรับ
  ไพ่นกกระจอก - ตัว; สำรับ
  ไพฑูรย์ - ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)


  ฟองเต้าหู้ - แผ่น, อัน
  ฟองน้ำ (ซากสัตว์) - ก้อน
  ฟองน้ำ (สังเคราะห์) - เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น แผ่น ม้วน
  ฟองมัน, ตาไก่, (เครื่องหมายวรรคตอน) - ตัว
  ฟัน - ซี่; แถว ; ชุด
  ฟันเฟือง, เฟือง - ตัว
  ฟันยาง - อัน
  ฟันเลื่อย - ซี่
  ฟันหนู (เครื่องหมายที่รูปสระ) - ตัว
  ฟาก - ผืน
  ฟาก (ฝั่งน้ำ) - ฟาก
  ฟาง - เส้น; ฟ่อน; กอง , ลอม
  ฟายมือ - ฟายมือ
  ฟาร์ม - ฟาร์ม
  ฟิล์ม - แผ่น; ม้วน
  ฟิวส์ เ - รียกตามลักษณะ เช่น เส้น ม้วน อัน
  ฟืน, ไม้ฟืน - เรียกตามลักษณะ เช่น ดุ้น อัน ท่อน ชิ้น
  ฟืม - ฟืม
  ฟูก - แผ่น, ลูก, หลัง
  เฟี้ยม - บาน, แผ่น
  เฟือง, ฟันเฟือง - ตัว
  เฟื่อง (สายที่ห้อยโยงประดับตามช่องหน้าต่างหรือประตู เป็นต้น) - สาย
  แฟ้ม (ปกสำหรับเก็บเอกสาร; กระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสาร) - แฟ้ม
  แฟ้ม (ภาชนะสานรูปกระสอบสำหรับใส่สิ่งของ ใช้หาบไป) - ใบ
  แฟลต - หน่วย; หลัง, แฟลต (อาคาร)
  ไฟฉาย - กระบอก, อัน
  ไฟแช็ก - อัน
  ไฟพะเนียง (ดอกไม้ไฟ) - กระบอก

 6. #26
  Join Date
  Apr 2005
  Location
  Brighton, England
  Posts
  152
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  This is amazing work Nuttapong. You are giving us so much to learn and you sure are spending a lot of time on it.

  ขอบคุณครับ

 7. #27
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  ภัตตาคาร - แห่ง
  ภาคการศึกษา, ภาคเรียน - ภาค
  ภาคนิพนธ์ - ฉบับ
  ภาคเรียน, ภาคการศึกษา - ภาค
  ภาพ - ภาพ
  ภาพกาก, กาก, (ภาพเขียนที่เป็นตัวประกอบในเรื่อง) - ตัว, ภาพ
  ภาพยนตร์ - เรื่อง; ม้วน
  ภาพเลื่อน - แผ่น
  ภาษา - ภาษา
  ภาษิต - ข้อ; บท
  ภิกษุ - รูป, องค์
  ภิกษุณี - รูป, องค์
  ภ, เขา, ภูเขา - ลูก
  ภูเขาน้ำแข็ง - ก้อน, ลูก
  ภูต, ภูตผี - ตน, ตัว
  ภูษาโยง - สาย  มกุฎราชกุมาร - พระองค์
  มงกุฎ (นางงาม) - มงกุฎ
  มงกุฎ (สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน) - องค์
  มงกุฎ (หัวโขน, ละคร) - ศีรษะ, หัว
  มงคล (ด้ายที่ทำเป็นวง) - วง
  มงคลแฝด - คู่
  มณฑป - หลัง
  มณฑล (เขตปกครอง) - มณฑล
  มณฑลพิธี - แห่ง
  มดลูก - มดลูก
  มนต์, มนตร์ - บท
  มโนราห์, โนรา, (ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้) - ตัว; เรื่อง; คณะ; โรง
  มรกต - ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
  มรณบัตร - ฉบับ
  มรสุม - ลูก
  มวยผม - มวย, ลูก
  มหัพภาค (เครื่องหมายวรรคตอน) - ตัว
  มหาดเล็ก - คน, นาย
  มหาธาตุ (พระสถูปซึ่งบรรจุพระบรมธาตุ) - องค์
  มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัย
  มหาสมุทร - มหาสมุทร
  มโหระทึก - ใบ, ลูก
  มโหรี - วง
  มอ*ซ่อนผ้า (ชื่อการเล่นอย่างหนึ่ง) - วง
  มอ*ตีดั้ง (ดอกไม้ไฟ) - ดอก
  มอเตอร์ - ตัว, ลูก
  มอระกู่ - ใบ, ลูก; ชุด
  มะขามเปียก, ส้มมะขาม, (เนื้อในมะขามซึ่งใช้เป็นเ้ครื่องปรุงอาหารให้มีรสเป รี้ยว) - ปั้น, ก้อน
  มัน - หัว
  มันสมอง, สมอง - สมอง ,ก้อน
  มัมมี่ - ศพ
  มัมมี่ (สัตว์) - ตัว
  มัสยิด - มัสยิด, หลัง
  ม้า (ที่รองนั่ง, สัตว์) - ตัว
  ม้า (ม้าที่ขึ้นระวาง) - ม้า
  มาตร, มิเตอร์, (เครื่องวัด) - ตัว
  มาตรา - มาตรา
  ม่าน - ผืน; คู่
  ม้าม - ม้าม
  ม้าล่อ (แผ่นโลหะรูปคล้ายถาด) - ใบ, ลูก
  มาลัย, พวงมาลัย, (ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง) - พวง
  มิเตอร์, มาตร, (เครื่องวัด) - ตัว, อัน
  มีด - เล่ม
  มือ - ข้าง, มือ
  มือลิง (ไม้ติดข้างเรือ) - มือลิง
  มือสี (ไม้ที่ยื่นออกมาจากเครื่องสีข้าว) - อัน
  มือเสือ (ไม้สำหรับคุ้ยตะกุยสิ่งต่างๆ) - อัน
  มุข, หน้ามุข - มุข
  มุขยประโยค - ประโยค
  มุ้ง - หลัง
  มุม - มุม
  มูลนิธิ - มูลนิธิ
  มู่ลี่ - ผืน, ม้วน
  เมฆ - ก้อน; กลุ่ม
  เม็ด (ตัวหมากรุก) - ตัว
  เม็ด, เมล็ด, (ของผลไม้) - เม็ด, เมล็ด
  เม็ดขนุน (ขนม) - เม็ด
  เม็ดพระศก (ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป) - เม็ด
  เม็ดมะยม (ปุ่มไขลานและตั้งเวลานาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพก) - เม็ด
  เม็ดมะยม (ปุ่มลักษณะคล้ายเม็ดมะยมสำหรับมือจับเปิดตู้หรือลิ้ นชัก) - เม็ด
  เม็ดเลือด, เม็ดโลหิต - เม็ด
  เมรุ - เมรุ
  เมล็ด, เม็ด, (ของผลไม้) - เมล็ด, เม็ด
  เมาะ - ใบ, ลูก
  เมือง - เมือง
  แม่กุ*แจ (ตัวกุ*แจ คือเครื่องลั่นกุ*แจ) - แม่, ตัว
  แม่ซื้อ, แม่วี - ตน
  แม่เตาไฟ - ที่
  แม่ท่า, แม่บท, (ท่าที่เป็นหลักของการรำ) - ท่า
  แม่น้ำ - สาย
  แม่บท, แม่ท่า, (ท่่าที่เป็นหลักของการรำ) - ท่า
  แม่พิมพ์ - ชิ้น, อัน
  แม่ไม้ (ท่ารำและท่าต่อสู้ที่เป็นหลักใบวิชากระบี่กระบองหรื อมวย) - กระบวน, ท่า, ไม้
  แม่ย่านาง - ตน
  แม่แรง - ตัว
  แม่ลาย (สายตอนที่เป็นประธานมีซ้ำๆ กันเป็นแถวไป) - ตัว
  แม่วี (คอกจับช้างขนาดเล็ก) - คอก
  แม่วี, แม่ซื้อ - ตน
  แม่หินบด - แท่น
  แม่เหล็ก - ก้อน, แท่ง, อัน
  โม่ - โม่
  โมงครุ่ม (การเล่นมหรสพอย่างหนึ่ง) - ชุด, วง
  โมเลกุล - โมเลกุล
  โมเสก - ชิ้น, แผ่น
  ไม้ - เรียกตามลักษณะ เช่น ท่อน อัน แผ่น
  ไม้ (อุปกรณ์การกีฬา) - อัน
  ไม้ (อุปกรณ์ใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี) - อัน; คู่
  ไม้กระดก, กระดานหก - ชุด
  ไม้กระดาน, กระดาน - แผ่น
  ไม้กลัด - เล่ม, อัน
  ไม้กวาด - อัน; กำ
  ไม้กากบาท (เครื่องหมาย) - ตัว
  ไม้กากเขน - อัน
  ไม้ขากลอง - ข้าง; คู่
  ไม้ขี้ฉ้อ (ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น 2 แฉก) - อัน
  ไม้ขีดไฟ - ก้าน; กลัก; กล่อง; แผง; ห่อ
  ไม้ขูด (เครื่องมือปั้น) - เล่ม
  ไม้คมแฝก - เล่ม, อัน
  ไม้คร่าว - ท่อน, อัน, ตัว
  ไม้ควักปูน - เล่ม
  ไม้ควักหู, ไม้แคะหู - เล่ม
  ไม้ค้อน - อัน, ท่อน
  ไม้คาน - เล่ม, อัน
  ไม้ค้ำโพ - ลำ (ไม้ไผ่); ต้น (ไม้จริืง)
  ไม้แคะหู, ไม้ควักหู - เล่ม
  ไมโครฟิล์ม - แผ่น, ม้วน
  ไมโครโฟน - ตัว
  ไมโครมิเตอร์ - ตัว
  ไม้ง่าม (เครื่องหมาย) - ตัว
  ไม้ง่าม (ไม้สอยผลไม้) - ลำ
  ไม้จัตวา (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) - ตัว
  ไม้จำปา - ตลำ
  ไม้่จิ้มฟัน - อัน
  ไม้ฉาก - อัน; ชุด
  ไม้เซ็น, ลูกเซ็น - ชิ้น, อัน
  ไม้ดัด - ต้น
  ไม้ตรี (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) - ตัว
  ไม้ตะพด, ตะพด - เล่ม, อัน
  ไม้ตีพริก - อัน
  ไม้ไต่คู้ (เครื่องหมาย) - ตัว
  ไม้ทัณฑฆาต (เครื่องหมาย) - ตัว
  ไม้ที (อุปกรณ์การเขียนแบบ) - อัน
  ไม้เท้า - อัน
  ไม้โท (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) - ตัว
  ไม้เนียน (เครื่องมือปั้น) - เล่ม
  ไม้เนียน (ไม้สำหรับกวดลวดเหลี่ยมภาชนะ) - อัน
  ไม้บรรทัด - เล่ม, อัน
  ไม้โปรแทรกเตอร์ (ไม้บรรทัดเล็กๆมีมุมองศา) - อัน
  ไม้ผัด, ไม้หันอากาศ, หางกันหัน, (เครื่องหมายรูปสระ) - ตัว
  ไม้ฝักมะขาม (ไม้ตีหัวคน) - อัน
  ไม้พลอง, พลอง, ไม้ยาว - เล่ม, อัน
  ไม้พาย - เล่ม
  ไม้ฟืน, ฟืน - เรียกตามลักษณะ เช่น ดุ้น อัน ท่อน ชิ้น
  ไม้มลาย (เครื่องหมายรูปสระ) - ตัว
  ไม้ม้วน (เครื่องหมายรูปสระ) - ตัว
  ไม้เมตร - อัน
  ไม้ยมก (เครื่องหมายวรรคตอน) - ตัว
  ไม้ยามักการ, ยามักการ, (เครื่องหมายบังคับให้อ่านพยั*ชนะควบ ใช้ในการเขียนคำบาลี สันสกฤตรุ่นเก่า) - ตัว
  ไม้ยาว, พลอง, ไม้พลอง - เล่ม, อัน
  ไม้ระแนง, ระแนง - ตัว, ท่อน, อัน
  ไม้เรียว - อัน
  ไม้ลื่น, กระดานลื่น - ชุด
  ไม้วา - อัน
  ไม้สอย (สอยผลไม้) - อัน
  ไม้สอย (สอยไรผม) - เล่ม, อัน
  ไม้สั้น (เครื่องป้องกันตัว ใส่ไว้ที่แขน) - ข้าง; คู่
  ไม้สีฟัน - อัน
  ไม้เสนียด (ไม้กดพิมพ์รักตีลาย) - อัน
  ไม้หน้า (เครื่องหมายรูปสระ) - ตัว
  ไม้หมอน - ท่อน
  ไม้หมุน (ท่อนไม้กลมๆ สำหรับปาดปากสัดข้าว) - อัน
  ไม้หันอากาศ, ไม้ผัด, หางกันหัน, (เครื่องหมายรูปสระ) - ตัว
  ไม้อัด - แผ่น
  ไม้เอก (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) - ตัว
  ไม้โอ (เครื่องหมายรูปสระ) - ตัว

 8. #28
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  ยติภังค์, ยัติภังค์, (เครื่องหมายวรรคตอน) - ตัว
  ยมทูต - ตน
  ยมบาล - ตน
  ยมราช - องค์
  ยวง (ขนุน) - ยวง
  ยอ (เครื่องจับปลา) - คัน; ปาก
  ย่อหน้า - ย่อหน้า
  ยักษ์ - ตน
  ยัชโ*ปวีต, สายธุรำ, สายมงคล - สาย
  ยัติภังค์, ยติภังค์, (เครื่องหมายวรรคตอน) - ตัว
  ยันต์ - ยันต์
  ยา (ชนิดต่างๆ) - ขนาน; เรียกตามลักษณะ หรือ บรรจุภัณฑ์ เช่น เม็ด ขวด ซอง ตลับ แผง หลอด หม้อ
  ยางแผ่น - แผ่น
  ยางรถ - เส้น
  ยางรัดของ, ยองวง - เส้น, วง
  ยางลบ - เรียกตามลักษณะ เช่น ก้อน แท่ง อัน
  ยางวง, ยางรัดของ - วง, เส้น
  ยาตั้ง - ตั้ง
  ย่าม, ถุงย่าม - ใบ, ลูก
  ยามักการ, ไม้ยามักการ, (เครื่องหมายบังคับให้อ่านพยั*ชนะควบ ใช้ในการเขียนคำบาลีสันสกฤตรุ่นเก่า) - ตัว
  ยา่เส้น - เส้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น แพ ตั้ง กระป๋อง
  ยี่ห้อ - ยี่ห้อ
  ยุ้ง - หลัง
  ยุงปัด (ไม้ปัดกวาดผง) - อัน
  โยคี - ตน
  โยธวาทิต - วง


  รถ (ชนิดต่างๆ) - คัน
  รถไฟ - ขบวน
  ร่ม (เครื่องกันแดด, ฝน) - คัน
  ร่มชูชีพ - ชุด
  รวงผึ้ง - รวง
  รวย, รวยระกา, (ตัวไม้ที่ทับหัวแปตอนหน้าจั่วสำหรับกันลมตีกระเบื้อ ง) - ตัว
  รหัส - ตัว
  รอ (หลักปักกันกระแสน้ำ) - รอ
  รอก - ตัว
  ร่อง - ร่อง
  รองเง็ง - คู่; ;ง
  รองเท้า - ข้าง; คู่
  ร่องน้ำ - ร่อง
  รองพระบาท, ฉลองพระบาท - ข้าง, องค์; คู่
  รอด (ไม้ที่สอดรูเสาทั้งคู่สำหรับรับกระัดานพื้นเรือน) - ตัว
  รอม (ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่รูปทรงกระบอก) - ลูก
  ระกำ - กลีบ; ลูก; กระปุก
  ระฆัง - ใบ, ลูก
  ระแง้, ตะแง้ - ระแง้, ตะแง้
  ระทา (หอสูงรูปสี่เหลี่ยมหลังคาทรงยอกเกี้ยว ประดับดอกไม้ไฟนานาชนิด ใช้จุดในงานพระราชพิธี) - ระทา, เรือน
  ระแทะ, กระแทะ, รันแทะ - เล่ม
  ระนาด (เครื่องปี่พาทย์ชนิดหนึ่ง) - ลูก (ลูกระนาด) , ผืน (ลูกระนากที่ร้อยเข้าเป็นชุด); ราง
  ระนาด (ไม้ไผ่ที่ถักอย่างเรือก สำหรับรองท้องเรือ) - ผืน, แผ่น
  ระเนียด - ระเนียด
  ระแนง, ไม้ระแนง - ตัว, ท่อน, อัน
  ระแนะ, แระ, (เครื่องสำหรับรองรากตึกและเสาเรือน) - ท่อน
  ระบบ - ระบบ
  ระบำ - ชุด; วง
  ระเบิด, ลูกระเบิด - ลูก
  ระเบียง - ด้าน
  ระย้า - พวง
  ระโยง (สายโยงเสากระโดงเรือ) - สาย
  ระวิง (เครื่องปั่นด้าย) - ตัว
  ระหัด - เครื่อง, ตัว; ราง
  รักยม - คู่
  รักแร้ - รักแร้, ข้าง
  รัง - รัง
  รังกา (ที่สำหรับคนขึ้นไปยืนสังเกตการณ์ บนยอดเสากระโดงเรือ มักทำเป็นแป้นกลมมีรั้งล้อมรอบ) - ที่, แห่ง
  รังไข่ - รัง
  รังดุม - รัง
  รังบวบ - ลูก
  รังผึ้ง - รัง
  รังผึ้ง (เครื่องระบายความร้อน) - แผง
  รังผึ้ง (ตะกรับ) - อัน, แผ่น
  รังผึ้ง (ที่ปักดอกไม้) - อัน
  รังเพลิง (ส่วนที่บรรจุลูกปืนในตำแหน่งพร้อมที่จะจุดชนวน) - รัง
  รัดเกล้า (เครื่องประดับศีรษะสตรี) - อัน
  รัดข้อง (เครื่องประดับสำหรับรัดชายผมที่ปล่อยยาวลงทางท้ายทอ ย) - อัน
  รัดทึบ (สายผูกอานล่ามรอบอกม้า มักทำด้วยผ้า) - สาย, เส้น
  รัดประคด (ประคดอก) - ผืน
  รัดประคด (ประคดเอว) - สาย, เส้น
  รัดประคน, กระคน, ประโคน, รัตคน, (เครื่องผูกสัปคับโยงมาล่ามรอบอกช้าง ทำด้วยเชือก) - สาย, เส้น
  รันแทะ, กระแทะ, ระแทะ - เล่ม
  รั้ว - รั้ว
  รั้วก่าย, รั้วไก่, (แผงราชวัติที่เป็นตาสี่เหลี่ยมสำหรับกันโรงพิธี) - แผง
  รา (ไม้กระหนาบอยู่ใต้พื้นเรือนระหว่างรอดหรือตง) - ตัว
  รา, ราคอเสา, (ไม้จีมเสาที่ปากหลุม) - ตัว
  ราก - ราก
  รากฟัน - ราก
  ราคอเสา, รา, (ไม้จีมเสาที่ปากหลุม) - ตัว
  ราง - ราง
  รางรถไฟ - ท่อน, ราง
  รางวัล - รางวัล
  ราชวัติ - แมง
  ราชาศัพท์ - คำ
  ราโท (ไม้ประกอบข้างเรือ) - อัน
  ร้าน - ร้าน
  ร่าย (ฉันทลักษณ์) - วรรค; บท
  รายงาน - ฉบับ; เรื่อง
  ราว (ชนิดต่างๆ เช่น ราวตากผ้า รางบันได ราวพระแสง) - ราว
  ราวเทียน - คัน, ราว
  ริบบิ้น - เส้น; แถบ; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ม้วน
  ริมฝีปาก - ริม
  ริ้ว - ริ้ว
  รุ้งกินน้ำ - ตัว
  รู - รู
  รูป - รูป; ใบ, แผ่น
  รูปปั้น - ชิ้น, อัน; รูป; เรียกตามชนิดของรูปนั้นๆ
  รูปลอก - แผ่น, รูป
  รูปหล่อ - ชิ้น, อัน; รูป เรรียกตามชนิดของรูปนั้นๆ เช่น องค์ (พระพุทธรูป)
  เรไร (เครื่องดนตรีทำด้วยไม้ซางอันเดียว มีเต้าสำหรับเปา) - เต้า
  เราะ (เฝือกสำหรับกั้นปลา) - ผืน
  เรียว (สายสำหรับรั้งใบเรือ) - สาย
  เรียวหนาม (แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม) - เรียว
  เรือ - ลำ
  เรือก - ผืน
  เรื่อง - เรื่อง
  เรือน - หลัง
  เรือนแก้ว, ซุ้มเรือนแก้ว - ซุ้ม
  เรือนจำ - แห่ง
  เรือนตะเกียง, กระโจมไฟ, ประภาคาร - หลัง
  เรือนแถว - แถว; หลัง
  เรือนไฟ (โรงพิธีสำหรับบูชาไฟ) - โรง
  เรือนแหวน - เรือน
  แร็กเกต (ไม้สำหรับตีเทนนิสหรือแบดทินตัน) - อัน
  แร่ง (เครื่องร่อนของละเอียด) - ใบ, ลูก
  แร้ว - คัน
  แระ, ระแนะ, (เครื่องสำหรับรองรากตึกและเสาเรือน) - ท่อน
  โรง (ชนิดต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงแรม โรงพัก) - โรง
  ไร่ - ไร่


  ฤดู - ฤดู
  ฤษี, ฤาษี - ตน

 9. #29
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  ลวด - เส้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ขด ม้วน
  ลวดเย็บกระดาษ - ตัว; แผง; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง
  ลวดสปริง - ขด; เส้น
  ลวดเสียบกระดาษ - ตัว
  ลวดหนัง - เส้น
  ลวดหนาม - เส้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ม้วน ขด
  ล่วม (ชนิดต่างๆ เช่น ล่วมยา ล่วมหมาก) - ล่วม
  ล้อ, ลูกล้อ - ล้อ
  ล็อกเกต - อัน
  ล่อง - ล่อง
  ล่องถุน (ระยะตั้งแต่พื้นเรือนถึงพื้นดิน) - ช่อง
  ล่องแมว (ระยะตั้งแต่พื้นเรือนถึงพื้นระเบียง) - ช่ิอง
  ลอดช่อง (ขนม) - ตัว
  ลอดเตอรี่, สลากกินแบ่ง, หวย - ฉบับ, ใบ
  ลอน (ฟูก, สังกะสี) - ลอน
  ลอบ - ลูก
  ลอมข้าว - ลอม
  ลอมพอก (ที่ใช้ทั่วๆ ไป) - หัว
  ลอมพอก (สำหรับขุนนาง) - ศีรษะ
  ลอมฟาง - ลอม
  ละคร - ตัว; โรง; คณะ
  ละครยก - โรง
  ละมุ (โป๊ะจัีบปลา) - ลูก
  ละแมะ - เล่้ม
  ละหาน - ละหาน
  ลักจั่น (น้ำเต้าหรือภาชนะดินรูปคล้ายน้ำเต้า) - ใบ, ลูก
  ลัง - ใบ, ถัง
  ลังถึง, ซึ้ง - ใบ, ลูก; ชั้น
  ลัมธิ - ลัทธิ
  ลัน, กะลัน - ลูก
  ลับแล - แผง, อัน
  ลาดพระบาท - ผืน
  ลาน (บริเวณที่ว่าง) - ลาน
  ลาน (เหล็กแบนที่ม้วนไว้แล้วคลายตัวออก เกิดกำลังดันให้ตัวจักหมุน) - ลาน
  ลาย - ลาย
  ลายพระหัตถ์ - ฉบับ
  ลำกระโดง, ลำประโดง - ลำ
  ลำกล้อง - ลำ, อัน
  ลำตัด - คณะ, วง
  ลำธาร - สาย
  ลำนำ - บท
  ลำประโดง, ลำกระโดง - ลำ
  ลำโพง (เครื่องขยายเสียง; โทรโข่ง) - ตัว
  ลำภุชัน, สลัดได - กิ่ง; เล่ม
  ลำยอง - ตัว
  ลำลาบ (ธารน้ำไหลสายเล็กๆ) - สาย
  ลำห้วย - สาย
  ลิขิต (จดหมายขอแงพระสงฆ์) - ฉบับ
  ลิ้น (อวัยวะที่อยู่ในปาก; ส่วนของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ข้างในมีรูปแบนๆ ยาวๆ เช่น ลิ้นหีบ ลิ้นลุ้ง) - ลิ้น
  ลิ้่น, วาล์ว, (อุปกรณ์สำหรับปิดเปิดอย่างประตูน้ำหรือในเครื่องจัก ร เครื่องยนต์) - ตัว, อัน
  ลิ้นกระบือ (ไม้แผ่นบางๆ สำหรับสอดเพลาะกระดานให้สนิทแข็งแรง) - ตัว
  ลิ้นไก่ - อัน
  ลิ้นชัก - ลิ้นชัก
  ลิ้นปี่ (อวัยวะ) - ชิ้น
  ลิ้นปี่, กำพวด, (ส่วนประกอบของปี่ซึ่งทำให้เกิดเสียงเวลาเป่า) - อัน
  ลิ้นพาน - แผ่น, อัน
  ลิปสติก - แท่ง
  ลิฟต์ - ตัว
  ลิ่ม - อัน
  ลุ้ง - ใบ, ลูก
  ลูกกรง - ซี่, แผง
  ลูกกรอก - ตัว
  ลูกกระดุม, กระดุม, ดุม, ลูกดุม - เม็ด; สำรับ
  ลูกกระเดือก - ลูก
  ลูกกระพรวน, กระพรวน, พรวน, ลูกพรวน - ลูก
  ลูกกระวิน, กระวิน, ลูกกวิน, (เครื่องร้อยสายรัดเอวพระภิกษุ) - ลูก
  ลูกกระสุน, กระสุน, กระสุนปืน - ลูก, นัด, เม็ด
  ลูกกระแอม (ลายที่ผู้เป็นตัวลอยๆ) - ตัว
  ลูกกลอน (ยา) - เม็ด
  ลูกกลิ้ง (ใช้ทับดินให้เรียบ) - ลูก
  ลูกกลิ้ง (ใช้สร้างแบบในการตัดเสื้อ) - อัน
  ลูกกวาด, ลูกอม - เม็ด
  ลูกกวิน, กระัวิน, ลูกกระวิน, (เครื่องร้อยสายรัดเอวพระภิกษุ) - ลูก
  ลูกกอล์ฟ - ลูก
  ลูกกัลปพฤษ์ (ลูกมะนาวใส่เงินสำหรับทิ้งทาน) - ลูก
  ลูกกุ*แจ - ดอก, ลูก
  ลูกเกด - เม็ด
  ลูกเกาทัณฑ์ - ดอก
  ลูกแก้ว - ลูก
  ลูกโกลน (ไม้ท่อนกลมๆ ที่วางเป็นระยะๆ ไปเพื่อรองรับสิ่งทีหนักหรือให*่โตให้เคลื่อนย้ายชะล อไปได้สะดวก) - ท่อน, ลูก
  ลูกโกศ (โกศขนาดเล็กสำหรับใส่กระดูกไปเผา) - ลูก
  ลูกขนไก่, ลูกแบดมินตัน - ลูก
  ลูกขวาน (ขวานขนาดเล็กใช้เหน็บหลังเป็นอาวุธประจำตัว) - เล่ม
  ลูกขัด (อุปกรณ์สำหรับขัดหรือปัดเงาเครื่องโลหะ) - ลูก
  ลูกข่าง - ลูก
  ลูกคลัก (ท่อนไม้สั้นๆ เอาเชือกผูกกลางสำหรับขัดแร้วหรือโอ่งไห สำหรับยก) - ท่อน, อัน
  ลูกคัน, คันนา - คัน
  ลูกคาง, คาง - คาง
  ลูกคิด - ราง, ลูก (แต่ละลูก)
  ลูกช่วง (ผ้าที่ม้วนให้เป็นลูกกลม สำหรับใช้ในการเล่นช่วงชัย) - ลูก
  ลูกชิ้น ลูก
  ลูกเซ็น, ไม้เซ็น - ชิ้น, อัน
  ลูกโซ่ - ห่วง
  ลูกดอก - ลูก
  ลูกดาล (เหล็กสำหรับไขดาล) - อัน
  ลูกดิ่ง - ลูก
  ลูกดุม, กระดุม, ดุม, ลูกกระดุม - เม็ด
  ลูกโดด - ลูก
  ลูกตะเพรา (ลูกกลมๆ ถักด้วยหวาย ยัดด้วยกาบมะพร้าวผูกข้างเรือกันกระแทก) - ลูก
  ลูกตั้ง - ลูก
  ลูกตา - ลูก
  ลูกตุ้ม - ลูก
  ลูกเต๋า, เต๋า, ลูกบาศก์ - ลูก
  ลูกแตก - ลูก
  ลูกถ้วย (ไฟฟ้า) - ลูก
  ลูกทอย (ไม้แหลมตอกเพื่อใช้เหยียบ) - ลูก, อัน
  ลูกเทนนิส - ลูก
  ลูกธนู - ดอก
  ลูกน้ำ - ตัว
  ลูกนิมิต - ลูก
  ลูกบวบ (ชื่อไม้ไผ่ที่มัดเป็นแพกลมๆ) - ลูก
  ลูกบอล - ลูก
  ลูกบาศก์, เต๋า, ลูกเต๋า - ลูก
  ลูกบิด - ลูก, อัน
  ลูกเบี้ยว - ลูก
  ลูกแบดมินตัน, ลูกขนไก่ - ลูก
  ลูกประคบ - ลูก
  ลูกประคำ - เม็ด, ลูก; พวง, สาย
  ลูกประสัก, ประสัก, (ไม้หมุดสำหรับตรึงกงเรือใช้ต่างตะปู) - ดอก, ลูก
  ลูกปราย - ลูก
  ลูกปลา (กระดาษชิ้นเล็กๆ ปิดว่าว) - ดอก
  ลูกปะกน, ปะกน - ตัว, ลูก
  ลูกปัด - เม็ด, ลูก
  ลูกปิงปอง - ลูก
  ลูกปืน (ใช้ยิง) - นัด, ลูก
  ลูกปืน (ในตลับลูกปืน) - เม็ด, ลูก
  ลูกเปตอง - ลูก
  ลูกโป่ง, ลูกโป่งสวรรค์ - ใบ, ลูก
  ลูกผักชี - เม็ด; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง
  ลูกพรวน, กระพรวน, พรวน, ลูกกระพรวน - ลูก
  ลูกพริก (เครื่องประดับร้อยคาดเอวเด็ก) - ดอก, เม็ด
  ลูกพลู (เครื่องประดับของช้าง) - ดวง
  ลูกฟักปะกน - แผ่น
  ลูกมโหตร, พวงมโหตร - พวง
  ลูกมะหวด - ตัว
  ลูกโม่ (ส่วนของปืนที่บรรจุกระสุน) - อัน
  ลูกโม่ (ส่วนประกอบของเครื่องตีพิมพ์; วัตถุรูปกลมๆ ใช้โม่หรือบดสิ่งของ) - ลูก
  ลูกไม้ (ด้ายถักหรือผ้าที่ทำเป็นลวดลาย) - ชิ้น; อัน; ม้วน
  ลูกไม้ (ท่ามวยหรือกระบี่กระบองซึ่งมีพลิกแพลงเป็นพิเศษจากแ ม่ไม้) - กระบวน, ท่า, ไม้
  ลูกโยน (ดินที่ปั้นกลมแล้วเอาต้นห*้าทำเป็นหางสำหรับไล่นก) - ลูก
  ลูกระเะบิด, ระเบิด - ลูก
  ลูกรักบี้ - ลูก
  ลูกรุ่ย (แก้วเป็นต้นทำเป็นแท่งยาวๆ สำหรับห้อย) - ลูก, แท่ง; สาย
  ลูกลม (สิ่งคล้ายตะกร้อใช้ปักปลายไม้เพื่อดูทางลม) - ลูก
  ลูกล้อ, ล้อ - ล้อ
  ลูกลอย (อุปกรณ์ภายในถังน้ำของส้วมชักโครกเป็นต้น; อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง สำหรับรถยนต์) - ลูก
  ลูกโลก - ลูก
  ลูกศร (เครื่องหมาย) - ตัว
  ลูกศร - เล่ม
  ลูกสะกด (ลูกประคำที่เป็นลูกคั่น) - ลูก
  ลูกสะบ้า (ของกลมๆแบนๆใช้เล่นสะบ้า) - ลูก
  ลูกสพบ้า, สะบ้าหัวเข่า - ชิ้น
  ลูกสูบ - ลูก
  ลูกหน้าไม้ - ดอก
  ลูกหนี้ - คน, ราย
  ลูกหนู (ดอกไม้ไฟ) - ดอก
  ลูกหิน - ลูก
  ลูกหินบด - ลูก
  ลูกหีบ (เครื่องหีบอ้อย) - ลูก; หลัง
  ลูกหีบ (ที่ก้าวขึ้นลงอย่างขั้นบันได) - ลูก
  ลูกเห็บ - เม็ด, ก้อน, ลูก
  ลูกเหม็น - เม็ด, ลูก
  ลูกแห (สายโซ่ตะกั่วเล็กๆ ที่ร้อยตามขอบแห) - สาย
  ลูกอม (เครื่องราง) - ลูก
  ลูกอม, ลูกกวาด - เม็ด
  เลขหมาย (โทรศัพท์) - เลขหมาย
  เลนส์ - เลนส์, อัน
  เลนส์สัมผัส - อัน, ข้าง; คู่
  เล็บ - เล็บ
  เล็บนาง (เครื่องสวมปลายนิ้วมือในเวลาฟ้อนรำ) - เล็บ; ชุด
  เล็บแมว (ขูดมะพร้าว) - อัน
  เลา (ไม้ลองในที่สอดเพลาในดุมเกวียน) - อัน
  เล้า - เล้า
  เลียว (ไม้ขึงใบเรือ) - อัน
  เลื่อน - คัน
  เลื่อม - เกล็ด
  เลื่อย - ปื้น
  เลื่อยฉลุ - คัน
  เลื่อยไฟฟ้า - ตัว, เครื่อง
  เลื่อยลอ - อัน
  เลื่อยลันดา - ปื้น
  เลื่อนวงเดือน - วง
  เลื่อยอก - คัน
  แล่น (หลอดสำหรับเป่าแล่นของช่างทอง) - หลอด. อัน
  โล่ - โล่, อัน
  โลง (มีศพบรรจุอยู่) - โลง
  โลง (ไม่มีศพบรรจุอยู่) - ใบ, ลูก

 10. #30
  Join Date
  May 2003
  Location
  Paknam, Thailand
  Posts
  359
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  วง (เช่น วงไพ่ วงดนตรี) - วง
  วงกบ, กรอบเช็ดหน้า, เช็ดหน้า - วง
  วงกลม - วง
  วงการ - วงการ
  วงจร - วงจร
  วงพาด (รั้วค่ายสำหรับล้อมช้าง) - วง
  วงรี - วง
  วงล้อม - ชั้น
  วงเล็บ (เครื่องหมายวรรคตอน) - ตัว (แยกแต่ละตัว); คู่
  วงเวียน (เครื่องมือสำหรับเขียนวงกลม) - อัน
  วงเวียน (ที่รวมถนนหลายๆสาย) - วงเวียน
  วนอุทยาน - แห่ง
  วรรณกรรม - เรื่อง, ฉบับ
  วรรณยุกต์, วรรณยุต - ตัว
  วลี - วลี
  วอ - คัน, หลัง
  วัง (ที่อยู่ของเจ้านายนอกจากหม่อมเจ้า) - วัง
  วังน้ำ, วังน้ำวน, วังวน - วัง
  วัด - วัด
  วัตต์มิเตอร์ - ตัว
  วารสาร - ฉบับ, เล่ม
  วาล์ว, ลิ้น, (อุปกรณ์สำหรับปิดเปิดอย่างประตูน้ำหรือในเครื่องจัก ร เครื่องยนต์) - ตัว, อัน
  วาลวิชนี, วาลวีชนี - องค์
  ว่าว - ตัว
  วิกผม, ผมปลอม - ชิ้น, อัน; หัว
  วิชา - วิชา
  วิ**าณ, ดวงวิ**าณ - ดวง
  วิทยาเขต - วิทยาเขต
  วิทยาธร - ตน
  วิทยานิพนธ์ - ฉบับ, เรื่อง
  วิทยาลัย - วิทยาลัย
  วิทยุ (เครื่อง) - เครื่อง
  วิธี - วิธี
  วิมาน, พิมาน - องค์
  วิสรรชนีย์ (เครื่องหมายรูปสระ) - ตัว
  วิหลั่น, ปิหลั่น, (ค่ายที่ทำให้ขยับรุกเข้าหาข้าศึกทีละน้อยๆ) - แผง
  วิหาร - หลัง
  วิโอลา (เครื่องดนตรี) - ตัว
  วุฒิบัตร - ฉบับ
  เวที - เวที, แห่ง
  แว่น, หน้าแว่น, (เครื่องโรงขนมจีน) - อัน
  แว่นขยาย - อัน
  แว่นตา - อัน
  แว่นติดเทียน, แว่นเวียนเทียน - เล่ม, แว่น
  แว่นส่องหน้า - ดวง
  โวลต์มิเตอร์ - ตัว, อัน
  ไวโอลิน (เครื่องดนตรี) - คัน


  ศพ - ศพ
  ศร (คันศร) - คัน
  ศอก, ข้อศอก - ข้อ, ข้าง
  ศัพท์ - ศัพท์, คำ
  ศาล (ที่ชำระความ) - ศาล
  ศาล; ศาลเจ้า; ศาลเทพารักษ์ - ศาล
  ศาลผี - หลัง
  ศาลพระภูมิ; ศาลเพียงตา - ศาล, หลัง
  ศาลา - หลัง
  ศาสดา - ท่าน, องค์
  ศาสนา - ศาสนา
  ศิลาฤกษ์ - แผ่น
  ศิวลึงค์ - แห่ง, องค์
  ศีรษะ - ศีรษะ
  ศีล - ข้อ
  ศุภอักษร - ฉบับ
  ศูนย์ (ชนิดต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า ศูนย์เยาวชน) - ศูนย์
  เศวตฉัตร - องค์
  เศษ (เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า) - ชิ้น
  เศษส่วน - จำนวน
  โศลก - โศลก, บท


  สกา (การเล่น) - กระดาน
  สกา (เครื่องเล่น) - ชุด, สำรับ
  สกี - ข้าง; คู่; ชุด
  สเกต - ข้าง; คู่
  สเกตน้ำแข็ง (รองเท้า) - ข้าง; คู่
  สงคราม - ครั้ง, หน
  สงฆ์ (คณะของภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป) - คณะ, หมู่
  สงฆ์ (ภิกษุ) - รูป, องค์
  สงฆ์ (ภิกษุ 4 รูป เฉพาะสวดอภิธรรม) - สำรับ
  สตางค์ - สตางค์
  สตรี - คน, นาง
  สถานี - สถานี
  สถาบัน - สถาบัน
  สถูป - องค์
  สนธิสั**า - ฉบับ
  สนม (ข้าราชการในพระราชสำนัก) - คน
  สนับแข้ง - ข้าง; คู่
  สนับนิ้วมือ, ปลอกนิ้วมือ - ปลอก
  สนับเพลา - ตัว
  สนับมือ - อัน
  สนาม - สนาม
  สนามเพลาะ - แห่ง
  สบง - ผืน
  สบู่ - ก้อน
  สไบ - ผืน
  สปริง - ตัว
  สภา - สภา
  สมณสาสน์ (จดหมายของพระสังฆราช) - ฉบับ
  ส้มแผ่น, ส้มลิ้ม - แผ่น
  ส้มฟัก - แ่ผ่น; ห่อ
  สมภาร - รูป
  ส้มมะขาม, มะขามเปียก, (เนื้อในมะขามซึ่งใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารให้มีรสเปร ี้ยว) - ปั้น, ก้อน
  สมรภูมิ - แห่ง
  ส้มลิ้ม, ส้มแผ่น - แผ่น
  สมอง, มันสมอง - สมอง, ก้อน
  สมอเรือ - ตัว
  สมาคม - สมาคม
  สมี (โบราณใช้เป็นคำเรียกพระภิกษุ) - รูป
  สมี (คำเรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ขั้นปาราชิก) - คน
  สมุก (ภาชนะสาน) - ใบ, ลูก
  สมุด - เล่ม
  สมุดข่อย, สมุดดำ, สมุดไทย - เล่ม, หัว
  สมุน (ตับจากหรือแฝก ใช้มุงครอบบนสังหลังคาเรือนเครื่องผูก) - จับ, แผง
  สโมสร - สโมสร
  สยุ่น (เครื่องมือสำหรับกลึง รูปคล้ายสิ่วมีด้ามยาว) - เล่ม, อัน
  สยุ่น (เหล็กนำ ใช้ตอกย้ำหัวตะปู) - ตัว
  สร้อย, สายสร้อย - เส้น, สาย
  สระ (ตัวอักษร) - ตัว
  สระ (แอ่งน้ำ) - สระ
  สร้าง, คดช่าง, คดสร้าง, ช่าง, ส้าง, สำซ่าง, สำสร้าง - สร้าง, ซ่าง
  สลัก (กลอนประตูหน้าต่างแบบเก่า) - ตัว, อัน
  สลักเกลียว (สำหรับใส่นอต) - ตัว
  สลักเพชร (ไม้หรือเหล็กรูปเดือย ใช้สอดขัดกลอนประตูหน้าต่าง) - ตัว, อัน
  สลัดได, ลำภุขัน - กิ่ง; เล่ม
  สลับฉาก - ชุด
  สลาก, ฉลาก - ใบ, แผ่น
  สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวย - ฉบับ, ใบ
  สลากยา, ฉลากยา - แผ่น
  สวก (สวิงขนาดเล็ก) - ปาก, อัน
  สวน (ชนิดต่างๆ) - สวน, แปลง
  สวน (พื้นที่) - ขนัด, แปลง
  สวนสัตว์ - แห่ง
  สวนหย่อม - แห่ง
  ส้วม - ส้วม; ห้อง
  สว่าน (เครื่องมือ) - ตัว
  สวิง - ปาก
  สวิตช์ - ตัว, อัน
  สหภาพ - สหภาพ
  สองเกลอ, สามเกลอ, (เครื่องสำหรับยกตอกกระทุ้งเสาเข็ม) - อัน
  ส้อม (เครื่องใช้ในการกินอาหาร) - คัน
  ส้อม (เหล็ก 2 ง่าม ใช้แทงปลา) - อัน
  สะกาง, ตะกาง, (เครื่องดักจระเข้) - ตัว
  สะเก็ด (ชิ้นย่อยของไม้หรือหิน) - ชิ้น
  สะเก็ดระเบิด - ชิ้น
  สะดึง (กรอบไม้สำหรับขึงผ้าเพื่อใช้ปัก) - สะดึง, อัน
  สะดึง (ขอบเปล) - ขอบ, อัน
  สะดือ (ส่วนของร่างกาย) - สะดือ
  สะดืออ่าง (รูระบายน้ำของอ่างล้างมือหรืออ่างล้างหน้าเป็นต้น) - สะดือ
  สะดืออ่าง (อุปกรณ์ระบายน้ำของอ่างล้างมือหรืออ่างล้างหน้าเป็น ต้น) - อัน
  สะดุ้ง (เครื่องมือจับสัตว์น้ำ) - คัน
  สะเต๊ะ - ไม้
  สะโตก, ขันโตก, โตก - ใบ, ลูก
  สะบ้าหัวเข่า, ลูกสะบ้า - ชิ้น
  สะพาน (ไม้พาดระหว่างหัวเสารับคอสองในอาคารก่อโบราณ) - ตัว
  สะพาน, ตะพาน - สะพาน, ตะพาน
  สะพานเบี่ยง - สะพาน
  สะพานปลา (ที่สำหรับ ให้ปลาขึ้นไปวางไข่) - แห่ง
  สะพานไฟ (อุปกรณ์สำหรับตัดประแสไฟจากวงจร, (ปาก) สวิตช์ขนาดให*่) - ตัว
  สักวา (กลอน) - บท
  สังกะสี (เครื่องมุง) - แผ่น
  สังข์ (หอยสังข์) - ขอน
  สังฆาฏิ - ผืน
  สังวาล - สาย
  สังเวียน (ที่ต่อสู้) - สังเวียน
  สั**า (ข้อตกลงกัน) - ข้อ; ฉบับ
  สั**าณ - สั**าณ
  สั**าณไฟ - แห่ง
  สั**าณหางปลา, หางปลา, (เครื่องหมายสั**าณตั้งอยู่บนเสาให้รถไฟแล่นเข้าออกไ ด้) - ต้น
  สั**าบัตร (ใบตั้งยศหรือบรรดาศักดิ์ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง) - ฉบับ
  สั*ประกาศ, ขีดเส้นใต้, (เครื่องหมาย) - เส้น
  สั*ลักษณ์ - อย่าง; ตัว
  สัด (ภาชนะสานใช้เป็นเครื่องตวงข้าว) - ใบ
  สัตว์ - ตัว
  สัน (สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว) - สัน
  สันดอน - สันดอน
  สันถัต (ผ้าที่พระภิกษุรองนั่ง) - ผืน
  สัปคับ (ที่นั่งบนหลังช้าง) - ตัว, หลัง
  สัปทน - คัน
  สัมผัส (ในคำประพันธ์) - แห่ง
  สาก - อัน
  สาบเสื้อ - ชิ้น, แผ่น
  สามเกลอ, สองเกลอ, (เครื่องสำหรับยกตอกกระทุ้งเสาเข็ม) - อัน
  สามขา (เครื่องวางภาชนะ) - อัน
  สามง่าม (ไม้หรือเหล็กที่แยกออกเป็น 3 แฉก) - อัน
  สามง่าม (อาวุธ) - เล่ม
  สามซุก, กระซุก, (ภาชนะสำหรับสอดลงในเกวียน) - ใบ, ลูก
  สามเณร, เณร - รูป
  สาเณรี - รูป
  สามตา (ข้อต่อสำหรับแยกท่อน้ำออกเป็น 3 ทาง) - อัน
  สามตา (เต้ารับไฟฟ้า) - เต้า, อัน
  สาย (สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นแนวยาว) - สาย, เส้น
  สายซุง, ซุง, (ว่าว) - สาย, เส้น
  สายตะพาย (เชือกที่ร้อยจมูกวัวควาย) - เส้
  สายพาน - เส้น
  สายไฟฟ้า - เส้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ขด ม้วน
  สายยู - ตัว; ชุด
  สายใย (โลหะเส้นเล็กๆ ขดเป็นวงในเครื่องนาฬิกา) - ขด
  สายรุ้ง (กระดาษสี) - สาย; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น แถบ ขด ม้วน
  สายสร้อย, สร้อย - เส้น, สาย
  สายเิอก (สายสมอเรือสำเภา) - สาย
  สาร (เคมี) - ชนิด, ตัว
  สาร (จดหมาย; หนังสือ) - ฉบับ
  สารกรมธรรม์ - ฉบับ
  สารคดี - เรื่อง
  สารตรา - ฉบับ
  สาลี่ (คันเหล็กติดบนหลังคารถราง) - คัน
  สาแหรก (เครื่องหาบของ) - ข้าง; คู่
  สำซ่าง, คดซ่าง, คดสร้าง, ซ่าง, สร้าง, ส้าง, สำสร้าง - ซ่าง, สร้าง
  สำนวน - สำนวน
  สำนัก - สำนัก
  สำนักงาน - แห่ง
  สำเนา - แผ่น; ฉบับ (ทั้งเรื่อง)
  สำรับ (ภาชนะโดยมากเป็นถาดที่ใส่ถ้วยชาม บรรจุอาหารคาวหรือหวานเป็นชุด) - สำรับ
  สำสร้าง, คดซ่าง, คดสร้าง, ซ่าง, สร้าง, ส้าง, สำซ่าง - ซ่าง, สร้าง
  สินค้า - ชนิด, ประเภท; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง หีบ ห่อ ลัง
  สิว - เม็ด
  สิ่ว - เล่ม, ปาก, อัน
  สี (เครื่องหมุนบดข้าวเปลือก) - ลูก
  สี (เช่น แด ขาว) - สี
  สีฝัด (เครื่องฝัดข้าว) - เครื่อง, หลัง
  สีลม (เครื่องสีข้าว) - เครื่อง
  สุขศาลา - หลัง; แห่ง
  สุพรรณบัฏ - แผ่น
  สุภาษิต - บท
  สุ่ม - ใบ, ลูก
  สุลต่าน - องค์
  สุวรรณกระถอบ - องค์
  สุหร่าย - ลูก
  สุเหร่า - สุเหร่า; หลัง
  สูจิบัตร - แผ่น; ฉบับ, เล่ม
  สูตร - สูตร
  สูตรคูณ - แม่
  สูติบัตร - ฉบับ
  เส้น (ชนิดต่างๆ) - เส้น
  เส้นแผลง (เส้นแบ่งพื้นที่เป็นรูปคดกริซ) - เส้น
  เส้นเอ็น, เอ็น - ท่อน, เส้น
  เสน่า (อาวุธมีดสั้น) - เล่ม
  เสภา - บท
  เสมา (เหรีย*รูปใบเสมา) - อัน
  เสลี่ยง - คัน
  เสโล (โล่) - คัน, ด้าม
  เสโล (อาวุธใช้บนหลังช้าง) - เล่ม
  เสวียน - อัน
  เสา (เช่น เสาเข็ม, เสาตะลุง) - ต้น, เสา
  เส้า (ไม้หลักหรือวัตถุที่ตั้งเป็น 3 มุมสำหรับรองรับ) - ก้อน, ขา, เส้า
  เส้า (ลำหรือต้นไม้ยาว) - ลำ
  เสาอากาศ - ต้น
  เสี้ยน - อัน, ชิ้น
  เสียบหนู (เครื่องหมาย) - ตัว
  เสียบหนู (ไม้ที่เสียบกับไม้ข้าวควาย ที่ขนาบหลังคาเรือน) - ตัว
  เสียม - เล่ม
  เสื่อ - ผืน
  เสื้อ (เครื่องสวมกายท่อนบน) - ตัว
  เสื้อ, ผีเสื้อ, (ผีหรืออมนุษย์) - ตน
  เสือข้ามห้วย (การเล่น) - ตา
  เสือตกถัง (การเล่น) - ตา
  เสื้อน้ำ, ผีเสื้อน้ำ, (ผีหรืออมนุษย์ที่อยู่ในน้ำ) - ตน
  เสื้อเมือง, ผีเสื้อเมือง - ตน
  แส้ (ใช้ตี) - อัน, เส้น
  แส้ (ใช้ปัด) - เล่ม, ด้าม
  แสตมป์, ตราไปรษณียากร - ดวง
  แส้ปืน - อัน
  โสร่ง - ตัว; ผืน
  ไส้ (ดินสอ, ปากกา) - ไส้, อัน, แท่ง
  ไส้ (อวัยวะ) - ขด; ท่อน
  ไส้กรอก - เรียกตามลักษณะ เช่น ชิ้น ขด ท่อน แผ่น
  ไส้ไก่ (ของที่มีลักษณะอย่างไส้) - เส้น
  ไส้ไก่ (รถจักรยาน) - อัน
  ไส้ตะเกียง - ไส้, เส้น, อัน
  ไส้ติ่ง - อัน

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •